Kako varčevati za uresničitev svojih sanj in ciljev

varcevanje banka razmisljanje

Precej ljudi bi lahko na finančne skrbi pozabilo praktično čez noč, če bi varčevanju mesečno namenilo nekaj deset evrov, ki jih na koncu meseca mogoče niti ne bi pogrešali.

Z denarjem se srečujemo na praktično vsakem koraku. Seveda pa tudi z denarnimi skrbmi. Kako si bomo privoščili nov avtomobil, ali bom imel dovolj visoko pokojnino, da mi ne bo potrebno životariti, ali bodo moji otroci lahko študirali … To so le nekatera vprašanja, ki se nam občasno prikradejo v misli.

A precej ljudi bi lahko na te skrbi pozabilo praktično čez noč, če bi varčevanju mesečno namenilo nekaj deset evrov. »Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača«, je starodavna modrost, ki bi ji danes preprosto rekli varčevanje. Pa naj si bo to varčevanje za nepričakovane nakupe, prihodnost naših otrok, višjo pokojnino ali pa za uresničitev kakšne večje želje, kot je nakup nepremičnine.

Nekaj deset evrov mesečno je znesek, ki bi ga lahko za varčevanje in plemenitenje svojega premoženja namenilo precej ljudi in na koncu meseca tega ne bi niti opazili. Toda tega ne počno. Nekateri se ne želijo odreči trenutni potrošnji, drugi pa ne vedo, kako se pravilno lotiti varčevanja.

Če želimo biti uspešni, si moramo najprej postaviti cilje in časovni okvir, v katerem jih želite doseči. V naslednjem koraku izberemo ali želimo varčevati v delnicah, vzajemnih skladih ali na kakšen drugačen način.

Ljudje danes sicer varčujejo za različne cilje, vendar pri tem še kako cenijo prijaznost, dostopnost, nizko stopnjo tveganja in še kakšno ugodnost. Ob omembi besede “varčevanje” običajno najprej pomislijo na bančni depozit. A trenutne obrestne mere so daleč pod tistimi, ki smo jih bili navajeni pred desetimi leti, zato je pametno premisliti, ali ne bi izbrali bolj donosne oblike varčevanja.

Varčevalni načrt je ena izmed njih, saj lahko prinese zelo lepe donose, hkrati pa ga lahko zaprete brez dodatnih stroškov in si vsa privarčevana sredstva nakažete na vaš bančni račun. Varčevalni načrt je sicer varen, fleksibilen in likviden ter velja za enega izmed najbolj preprostih in preglednih načinov varčevanja.

Varčevanje v skladih si lahko namreč prilagodite popolnoma v skladu z vašimi željami. Svoja sredstva lahko vložite naenkrat ali jih vlagate mesečno. Lahko so vedno enaka ali pa jih s časom spremenite. Brezplačno lahko prehajate med različnimi podskladi in tako optimizirate donosnost vaše naložbe. Varčevanje v ALTA vzajemnih skladih obenem omogoča tudi, da si lahko svoj denar kadarkoli izplačate.

Največji sovražnik varčevanja je tako zgolj odlašanje. Konkretni izračuni pokažejo, da se vam za vaše cilje v prihodnosti splača začeti varčevati že jutri. S tem boste imeli eno skrb manj, z eno nogo pa boste že krepko bliže cilju.

 

Omejitev odgovornosti

Vsebina sporočila je namenjena širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za naložbo se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev. Vsebina tega sporočila ne predstavlja ponudbe oziroma povabila k sklenitvi pogodbe za storitve družbe ALTA Invest d.d.

Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let).

Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave, pri čemer je za njegovo izdelavo in posredovanje odgovorna družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje enot skladov ALTA in ima ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganja strankinega premoženja v enote skladov ALTA.

Za opis produktov in več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.alta.si:

Celotno besedilo razkritij v zvezi s tem sporočilom, vključno s tveganji
Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.
Razlage finančnih instrumentov.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.

 

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,393
13.06.2021. ob 13:25
284,270
14.06.2021. ob 11:27
110,156
14.06.2021. ob 13:47
Preberi več