Kako priti do gradbenega dovoljenja za hišo?

Pri nas žal postopki trajajo kar dolgo, a vam lahko pri vsem pomaga arhitekt, ki ga pooblastite za zastopanje v …

Pri nas žal postopki trajajo kar dolgo, a vam lahko pri vsem pomaga arhitekt, ki ga pooblastite za zastopanje v postopku pridobivanja soglasij, dovoljenj.

Po pridobitvi lokacijske informacije, ki ste jo naročili na občini, kjer leži parcela gredo stvari takole;

1. Arhitekt vam izdela idejno zasnovo (IDZ) hiše in jo umesti na parcelo. Preveri možnost priključevanja na javno infrastrukturo in vriše okvirno, kje bi se nanje priključevali oziroma vriše čistilno napravo, ponikovalnico, dostope, dovoze ipd … – IDZ vsebuje načrt arhitekture in vodilno mapo.

2. Idejna zasnova se razpošlje vsem soglasodajalcem/upravljalcem vodov – elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, ceste, ptt, catv … in pristojnim, ki upravljajo z varovanimi območji – kulturna dediščina (zaščiteno območje kot naselje, arheološko najdišče – upam, da ne, ker se potem lahko poslovite od razumnih rokov gradnje …), vodovarstveno območje, regionalna cesta, primarni vodi (plinovoda, elektro daljnovod, kanalizacije …).

Če se odločate za montažno gradnjo, je idejna faza zadostna za odločanje o ponudniku. Razpošljite načrte ob soglasju arhitekta. Arhitekt naj ostane “vaš”. On vam lahko ponudbe pregleda, pokomentira in vas opozori, na kaj morate paziti in katero verzijo ponudbe res ne morete sprejeti in da mora imeti stena vsaj kakšno minimalno sestavo. V tej fazi vam lahko arhitekt marsikaj prihrani! Ponudniki vam bodo sicer ponujali izdelavo projekta za minimalen strošek, a vaš projekt je zrasel z vašim arhitektom, ne mu tega vzeti. On je neke vrste vaš odvetnik, neodvisna oseba na vaši strani, ki dela za vas. Ni prodajalec montažnih hiš. Vedno pomislite na to.

3. Tako, zdaj ste pridobili projektne pogoje, nekateri so vam glede na stanje infrastrukture že izdali soglasje za priključitev ali celo soglasje.

pridobitev-gradbenega-dovoljenja

4. Izdela se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki vsebuje načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij (tu se priloži samo izjava statika, kadar gre za enostanovanjsko gradnjo), urbanistični del projekta = vodilna mapa z vsemi lokacijskimi opisi in prikazi ter izkazi (so štirje – požarni, o hrupu, toplotnih karakteristikah, o prezračevanju stavbe), elaborati (so štirje – požarna zasnova, elaborat o hrupu, geodetski načrt, elaborat gradbene fizike).

5. Če ste nekje dobili samo projektne pogoje, morate od soglasodajalcev dobiti še soglasje na projekt PGD, ki ga priložite potem popolnemu PGD projektu, vse skupaj pa roma na upravno enoto.

Dobro je, da imate ob vlogi na upravno enoto rešeno pravico graditi na svoji parceli, torej ste lastnik ali imate drugo stvarno pravico, ter imate podpisane služnostne pogodbe za dostop ali napeljavo komunalnih vodov s predlogom za vpis  v zemljiško knjigo (ZK).

Ob vlogi na upravni enoti lahko označite ali naj za odmero komunalnega prispevka vlaga upravna enota za vas po popolnosti vloge ali pa to vložite sami na pristojno občino.

6. Izdano vam je gradbeno dovoljenje – čestitam. Vaše muke se lahko začnejo. Izvedbene namreč.

[ggcte url=”https://med.over.net/forum5/read.php?552,10957065″]Postavi vprašanje arhitektu ali komentiraj na forumu[/ggcte]

7. Prosim naročite izdelavo projekta za izvedbo (PZI) v celoti! Prihranjena vam bo marsikatera muka in približno za 5 let živciranja. Po izkušnjah, vsaj toliko.

Pred izdelavo PZI bi bilo dobro imeti geomehansko poročilo o sestavi, najkasneje pa preverbo ob izkopu s strani geomehanika. Včasih sledijo tu presenečenja in moramo temeljenje spremeniti ali bistveno povečati predvideni tampon pod ploščo. Nikoli se res ne ve točno, kaj je potrebno, največ seveda ob celotnem izkopu.

projekt-za-pridobitev-gradbenega-dovoljenja

PZI projekt vsebuje medsebojno usklajene: detajlne načrte arhitekture s kanalizacijo vred, načrt gradbenih konstrukcij (statični, pozicijski in armaturni načrti), načrt strojnih in elektro instalacij. Tako vam ni treba skrbeti, kje poteka kakšna vertikala, ker mora vse to uskladiti in voditi imenovani odgovorni vodja projekta in te zadeve rešiti že na papirju! Ne na gradbišču in ne po nasvetu zidarja, ne soseda ali prijatelja!

8. In že govorimo o kilogramih papirja.

projektna-dokumentacija

9. Dobili ste popise gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro del, ki jih razpošljete ponudnikom, da imajo vsi enako osnovo in so za vas medsebojno primerljivi. Prosim preverita še njihove  reference, stanje zasedenost in podobno.

10. Pridobite kakovostnega gradbenega nadzornika. Ta je lahko tudi projektant. Nikakor pa ne sme biti izvajalec in nadzornik v eni osebi. Tudi ni dobro, da sta nadzornik in izvajalec predobra prijatelja, ker si gresta “preveč na roke” bi rekli. Če sta oba strokovna pa tudi to ni problem, ampak pozitivno vpliva na vaš projekt, ker gradnja teče usklajeno in nemoteno.

11. Takoj vložite soglasje za priključitev na Elektro – od njih boste potrebovali še veliko papirjev. Ko ga dobite, naročite pri projektantu elektro instalacij načrt elektro na priključka, ki ga potem vložite na elektro. Enako velja za priključitev na vodovod, kanalizacijo, plin.

12. Med gradnjo ne spreminjajte ničesar na svojo roko, ker boste podrli usklajenost načrtov in kaj na kar sploh niste pomislili. O spremembi se posvetuje z odgovornim vodjo projekta. Ponavadi je to vaš arhitekt.

13. Med gradnjo boste izbrali ogromno materialov, obdelav in barv – za okna, vrata pridobite več ponudb dobaviteljev, enako za keramiko, parkete, obloge … spremljajte popust ali se za kakšen manj pomemben prostor odločite za cenovno ugodno varianto, če tudi vam ni najbolj všeč, saj po enem letu, verjemite, ne boste več videli na primer kakšna tla so v shrambi.

14. Notranja oprema – sprejmite kompromise, če je ne morete financirati v celoti, a sledite izdelanemu načrtu in postopoma ali naenkrat opremite prostore, pri tem vam naj pomaga arhitekt. Lepo je, če je to tisti, ki je narisal hišo, ker ima podobo o celoti v glavi, z njim/njo ste že premleli marsikatero situacijo in zasnovo, seveda ni pa nujno.

interior-oprema-stanovanja

15. Zunanja ureditev – jo vam je že zrisal arhitekt, hortikulturno zasaditev pa prepustite izkušenemu vrtnarju, krajinskemu arhitektu, ki vam bo po možnosti še vse pripravil in zasadil ter vas poučil o vzdrževanju ali pa bo izvedbo prevzel kar on.

Res, da je postopek suhoparne narave, a važna je vsebina, ki pomeni vaše udobje in vašo investicijo in vašo hišo.

Če se boste zadeve lotili tako, uspeh ne more izostati. Dobili boste kakovsotno zgrajeno hišo v kateri boste lahko brezskrbno uživali z nizkimi stroški in pri katere gradnji niste presegli svojih zmožnosti. Skupaj z arhitektom boste presegli končni rezultat v dodani vrednosti. Verjemite, se da.

poletje-na-vrtu

[ggcte url=”https://med.over.net/forum5/read.php?552,10957065″]Postavi vprašanje arhitektu ali komentiraj na forumu[/ggcte]

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,360
12.05.2021. u 13:12
283,841
15.05.2021. u 20:58
110,378
16.05.2021. u 09:34
Preberi več