Rezultati vseevropske raziskave so pokazali: Evropejke kljub seznanjenosti z osteoporozo zanemarjajo

Uredništvo, 20. oktober 2004.

Evropejke, starejše od 50 let, si želijo neodvisnega in dejavnega življenja, vendar kljub seznanjenosti z osteoporozo zanemarjajo preproste ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje ali…

Evropejke, starejše od 50 let, si želijo neodvisnega in dejavnega življenja, vendar kljub seznanjenosti z osteoporozo zanemarjajo preproste ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje ali zdravljenje te bolezni

Vsaka tretja ženska, starejša od 50 let, tvega, da bo nekoč utrpela osteoporozni zlomi. Kljub temu pa zgolj polovica (53 %) vprašanih Evropejk, starejših od 50 let, meni, da so izpostavljene tveganju za zlom, in le 25 % jih je zaradi tega šlo na pregled. Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da se je le 42 % teh žensk, ki morda tvegajo pomenopavzalno osteoporozo, o tej bolezni pogovarjalo s svojim zdravnikom.

Raziskavo sta v devetih državah izvedla Mednarodna fundacija za osteoporozo (International Osteoporosis Foundation, IOF) in Evropski inštitut za zdravje žensk (European Institute of Women’s Health, EIWH). V njej so ženske, starejše od 50 let, spraševali o odnosu do nekaterih zdravstvenih tem, ki se tičejo njihovega življenja. Rezultate so junija letos objavili na medicinski konferenci v Nici v Franciji.

“Rezultati te nove raziskave so zaskrbljujoči,” je komentiral profesor Jean-Yves Reginster, generalni sekretar odbora IOF, ki je predstavil izsledke raziskave. “Videti je, kot da ženske svojega poznavanja osteoporoze ne povezujejo z dejstvom, da so morda ogrožene tudi same. Pred nami je pomembna izobraževalna naloga: preobrniti mišljenje, da se to meni ne more zgoditi.”

Glede na izsledke raziskave je približno 4,3 milijona žensk iz 9 držav, starih od 50 do 74 let, po svojem 50 letu utrpelo vsaj en zlom kosti ob manjšem padcu (ta številka predstavlja projekcijo glede na podatke o številu prebivalcev v devetih sodelujočih državah leta 2001). Med ženskami, ki so utrpele več zlomov, jih manj kot četrtina (24 %) jemlje predpisano zdravilo proti osteoporozi.

Kljub seznanjenosti z osteoporozo in tveganjem zlomov pa se le malo žensk, starejših od 50 let, zaveda, kako močno lahko ta “bolezen krhkih kosti” vpliva na njihovo življenje: le 28 % jih razume, da jih lahko bolezen telesno pohabi, le dve od stotih žensk sta razumeli, da ima bolezen lahko za posledico celo smrt. Pri tem je treba opozoriti, da so v raziskavah ugotovili, da v enem letu po zlomu kolka zaradi posledic umre do ena petina bolnicii. Več kot tretjina vprašanih žensk (39 %) je menila, da bi osteoporoza lahko vplivala na njihovo neodvisnost. Raziskave ugotavljajo, da polovica žensk po zlomu kolka ne more več sama hoditi, do ena tretjina pa jih postane povsem odvisnih od tuje pomočiiii.

Kostnina se izgublja brez simptomov, zato lahko neugotovljena osteoporoza brez zdravljenja leta in leta napreduje, dokler ne pride do zloma ali večih zlomov. V Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji osteoporozo diagnosticirajo pri manj kot polovici obolelih ženskiv.

Pri osebnem zdravniku redno preverja svojo telesno višino le 9 %, telesno težo pa le 20 % vprašanih žensk. Meritev višine in teže je v kombinaciji s starostjo preprost in učinkovit način ugotavljanja tveganja osteoporoze pri ženskah, s katerim prepoznamo tiste, ki potrebujejo nadaljnjo diagnostiko z merjenjem mineralne kostne gostote (MKG).

“Osteoporoza lahko močno zmanjša sposobnost žensk za aktivno in neodvisno življenje, kar ima ogromen vpliv na celotno družbo. Glede na staranje prebivalstva v Evropi, zlasti glede na število starejših žensk, je zelo pomembno še naprej izobraževati ženske vseh starosti o tej hudi, a pogosto prezrti bolezni. Tako ženskam kot zdravstvenim delavcem je treba nuditi informacije o preprečevanju osteoporoze,” je komentirala Peggy Maguire, generalna direktorica Evropskega inštituta za zdravje žensk (European Institute of Women’s Health, EIWH).

Večina žensk v naši raziskavi ni poznala mnogih osnovnih ukrepov za izboljšanje zdravja kosti. Da lahko vitamin D, ki je večini ljudi lahko dostopen, pomembno pomaga graditi močne in zdrave kosti, je vedelo le malo žensk. Trenutne smernice močno priporočajo uporabo vitamina D in kalcija pri ženskah po menopavzi za preprečevanje in zdravljenje osteoporozev, glede na izsledke nedavne raziskave pa za učinkovitost vitamina D ve le malo ljudivi.

IOF in EIWH že dolgo poskušata dvigniti zavedanje o osteoporozi. Že leta 1998 so v Evropskem parlamentu predstavili “Poziv k dejanjem”, ki je temeljil na poročilu IOF z naslovom Osteoporoza v Evropski skupnosti.

Druge ugotovitve raziskave o odnosu žensk do zdravja
Raziskava, ki so jo opravili v Franciji, Nemčiji, Italiji, Švici in Španiji ter na Finskem, Nizozemskem, Irskem in Švedskem, je dala še druge podatke o mišljenju in vedenju žensk v tej starostni skupini, ki jih morda ogroža osteoporoza. Največje je tveganje pri ženskah po menopavzi in pri tistih s prezgodnjo menopavzovii.
Današnja ženska po petdesetem o sebi meni, da živi aktivneje in bolj neodvisno od svoje matere (73 %). Polovica vprašanih je bila še vedno zaposlenih ali gospodinj, 42 % jih je telovadilo vsaj trikrat tedensko. A vendarle te ženske svojega morebitnega tveganja pomenopavzalne osteoporoze ne jemljejo resno.
Čeprav se velik delež (43 %) vprašanih žensk boji zgrbljenega hrbta, ki je pogosta posledica ponavljajočih se zlomov vretenc, pa le vsaka deseta meni, da so močne kosti eden najpomembnejših pogojev za zdrav in močan telesni videz. Prav na tak način razkrivamo posamezne vrzeli v razumevanju vloge kosti pri splošnem zdravju in dobrem počutju.
Dodatni podatki iz raziskave še kažejo, da skoraj devet od desetih (87 %) žensk, katerih matere so imele osteoporozo, meni, da tudi pri njih obstaja večje tveganje te bolezni. Genetski dejavniki, zlasti prisotnost bolezni v družini, so za razvoj osteoporoze ključnega pomenaviii. In čeprav je četrtina teh žensk v zadnjih petih letih izgubila nekaj svoje telesne višine (izguba več kot 2,5 cm je eden najzgodnejših znakov osteoporoze), jih je le polovica opravila merjenje kostne gostote, ki je diagnostična preiskava za ugotavljanje osteoporoze.
“Rezultati raziskave nam pomagajo z novega zornega kota osvetliti ta kompleksna vprašanja. Kažejo tudi, da bo treba vložiti še veliko dela v izobraževanje in motiviranje žensk, zlasti žensk po menopavzi, preden bodo same s preprostimi ukrepi preprečile ali zmanjšale vpliv osteoporoze,” je povedal prof. Helmut Minne, predsednik Komiteja nacionalnih združenj IOF, ki je prav tako sodeloval pri predstavitvi. “Vidimo pa še, da je diagnostika in učinkovito zdravljenje osteoporoze velik izziv tudi za zdravnike.”
Opisano raziskavo o nekaterih vidikih zdravja pri sodobnih ženskah po 50. letu sta izvedla IOF in EIWH, finančno pa jo je podprla družba Merck & Co., Inc. Predstavili so jo na 31. letnem srečanju Evopskega združenja za kalcificirana tkiva v Nici 5. junija 2004. Raziskavo so v maju 2004 izvedli v 9 evropskih državah, v njej je sodelovalo 1.683 žensk, starih od 50 do 75 let.

O osteoporozi
Osteoporoza je ena najpogostejših in najbolj onesposabljajočih bolezni na svetu. Pri tej bolezni kosti postanejo krhke in se hitro zlomijo, čemur sledijo bolečine, nezmožnost gibanja, nezmožnost opravljanja vsakdanjih opravil, pogosto celo smrt. Zlom bo utrpela kar vsaka tretja ženska po 50 letu starosti, pa tudi vsak peti moškiix. Na žalost je presejanje, s katerimi bi določili ljudi z večjim tveganjem, vse prej kot vsakdanja praksa. Osteoporozo je v določeni meri mogoče preprečiti; njena diagnostika je enostavna, na voljo so tudi učinkovita zdravila.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je osteoporoza drugi največji svetovni zdravstveni problem, takoj za boleznimi srca in žilja.
Vsaka ženska lahko določi svoje tveganje za osteoporozo s preprostim enominutnim testom, ki so ga sestavili v IOF in je dostopen na njihovi spletni strani
http://www.osteofound.org. Dodatni test, imenovan “OST indeks”, na osnovi telesne višine in teže omogoča podobno hitro oceno dejavnikov tveganja osteoporoze za ženske ter pomaga ugotoviti, če je potrebna nadaljnja diagnostika z meritvijo mineralne gostote kosti.

Pomembna dejstva

 • V Evropski uniji vsakih 30 sekund pride do zloma kosti, ki je posledica osteoporozex.
 • Vsaka tretja ženska in vsak peti moški bo vsaj enkrat v življenju utrpel(a) najmanj en osteoporozni zlomi.
 • Skupni letni strošek vseh osteoporoznih zlomov v Evropski skupnosti ocenjujejo na 25 milijard evrovxi.
 • Samo za bolnišnično zdravljenje osteoporoze se iz evropskih nacionalnih proračunov (vključno z zdravstvenim zavarovanjem) letno potroši več kot 4,8 milijard evrovx.
 • Če ne bo učinkovitih preventivnih ukrepov, se bodo število osteoporoznih zlomov in z njimi povezani stroški v naslednjih 50 letih podvojilixii.
 • Leta 1990 so po svetu našteli okrog 1,7 milijona zlomov kolka. To število bi do leta 2050 lahko naraslo kar na 6,3 milijone. Največje spremembe v naslednjih desetletjih pričakujejo v Azijixiii.
 • Osteoporoza prizadene približno tretjino žensk, starih 60–70 let, in dve tretjini žensk, starejših od 80 let. Bolnic z osteoporozo je po vsem svetu več kot 200 milijonoviii.
 • Pri ženskah bele rase znaša pri 50 letih starosti doživljenjsko tveganje osteoporoznega zloma približno 40 %i.
 • V prvem desetletju po menopavzi lahko ženske izgubijo 15–20 % kostnine v hrbtenici, podobna je tudi izguba v drugih kostehxiv.
 • 90 % zlomov kolka se zgodi pri ljudeh, starejših od 50 let, od tega 80 % pri ženskahxv.
 • Število dni, ko so bolniki priklenjeni na posteljo zaradi posledic osteoporoze, je večje kot pri kronični obstruktivni pljučni bolezni, kapi, infarktu ali raku dojke.

Kaj je Mednarodna fundacija za osteoporozo (IOF)
IOF je organizacija, ki v boju proti osteoporozi združuje znanstvenike, zdravnike, društva bolnikov in z zdravstvom povezano industrijo z vsega sveta. S svojimi lokalnimi združenji v 85 državah in regijah ter v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi organizacijami z vsega sveta IOF izobražuje o osteoporozi, njenem preprečevanju in zgodnjem odkrivanju ter novih, izboljšanih načinih zdravljenja.

Kaj je Evropski inštitut za zdravje žensk (EIWH)
Evropski inštitut za zdravje žensk je bil ustanovljen leta 1993 kot nevladna organizacija. Z raziskovalno dejavnostjo, izobraževanjem in informiranjem se zavzema za izboljšanje zdravja žensk Evrope.

Reference
1.Melton, L.J., 3rd, et al., Perspective. How many women have osteoporosis? J Bone Miner Res 1992, 7:1005-10
2.NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention: A Call to Action. An audit of policy development since 1998. Prepared by the International Osteoporosis Foundation, November 2001.
www.osteofound.org
3.US Congress. Office of Technology Assessment: Hip fracture outcomes in people aged fifty and over. Background paper. OTA-BP-H-120 Washington DC: US Government Printing Office, July 1994
4. International Osteoporosis Foundation.
http://www.osteofound.org/press_centre/fact_sheet.html
5.European Commission (1998) Report on osteoporosis in the European Community: action on prevention. Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities, p 112.
6.Boonen, S., et al. The need for clinical guidance in the use of calcium and vitamin D in the management of osteoporosis: a consensus report. 2004. International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis Foundation 2004.
7. International Osteoporosis Foundation. The Facts About Osteoporosis and its Impact.
8.Kanis, J.A., Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet 2002, 359:1929-36.
9. Melton U, Chrischilles EA, Cooper C et al. How many women have osteoporosis? Journal of Bone Mineral Research, 1992; 7:1005-10
10. Compston, J. et al. Fast Facts-Osteoporosis. 2nd ed. 1999. Oxford Health Press Ltd. 2001 IOF Call To Action
11. 
http://www.osteofound.org/press_centre/pr_2003_11_12.html, dated 1 June 2004
12. Report on osteoporosis in the European Community – Action for prevention. Published by the European Commission in 11 languages. Manuscript completed in 1998. CE-09-97-915-EN-C.
www.osteofound.org/activities/eu_summary_report.html, dated 1 June 2004
13.Cooper, C., et al., Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos Int 1992, 2:285-9.
14. European Institute of Women’s Health. Women in Europe towards healthy ageing: A Review of the health status of mid-life and older women. 1996.
15.Department of Health (England). Report of the Advisory Group on Osteoporosis. London: Department of Health 1994.

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,423
07.07.2021. ob 00:49
284,502
28.07.2021. ob 20:47
110,197
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close