Mleko iz mlekomatov da, a prekuhano

Uredništvo, 20. september 2011.

Ljubljana – ZPS se je ob predstavitvi rezultatov testiranj mleka iz mlekomatov zavzela za mlekomate, saj tovrsten način mleka po njenem mnenju prinaša vrsto prednosti…

Ljubljana – ZPS se je ob predstavitvi rezultatov testiranj mleka iz mlekomatov zavzela za mlekomate, saj tovrsten način mleka po njenem mnenju prinaša vrsto prednosti kmetu in tudi potrošnikom,ki nenazadnje poznajo izvor mleka. V potrošniških testiranjih, kakršno je bilo tudi testiranje mleka iz mlekomatov, preverjajo kakovost, ceno in v primeru, da gre za mikrobiološko občutljiva živila, ki bi lahko predstavljala tveganja za zdravje ljudi, tudi njihovo higieno in varnost. ZPS izvaja primerjalno potrošniško testiranje anonimno, neodvisno od želja ali potreb ponudnikov, in nenapovedano. Ponudnike obvestijo o testiranju, ko so rezultati že znani. Tudi tokrat so sledili omenjeni praksi. Vse analize izvajajo akreditirani laboratoriji. Zaradi izsledkov raziskave so na ZPS tudi podali svoje priporočilo, naj se surovo mleko pred uporabo prekuha oz. termično obdela.

Pogosta vprašanja potrošnikov o kakovosti mleka

Za testiranje mleka so se odločili predvsem na osnovi dejstva, da število mlekomatov po Sloveniji narašča, da je uživanje mleka iz njih vse bolj priljubljeno, hkrati pa so prejemali številna vprašanja s strani potrošnikov, ali je to mleko dejansko higiensko ustrezno in varno za uživanje. Test, ki so ga v celoti financirali sami ,so torej izvedli predvsem zaradi pobude potrošnikov.

Potrošniško primerjalno testiranje

Raziskave delajo po sistemu, ki velja znotraj organizacije ICRT (International Consumer Research & Testing), ki je krovno združenje potrošniških organizacij za testiranje z vsega sveta. Potrošniške organizacije pri ocenjevanju / primerjalnem testiranju živilskih izdelkov uporabljajo strožje kriterije od zakonsko predpisanih, saj je pri slednjih običajno navedena le minimalna kakovost izdelka, ki ji mora izdelek ustrezati, da sme biti v prodaji. Vse vzorce skladno s pravili ICRT kupujejo kot navadni, običajni potrošniki, kar pomeni, da na preizkusih sodelujejo izdelki takšne kakovosti, kot so tudi sicer na voljo končnim potrošnikom. Pri testu mikrobiološko občutljivih živil pa postopajo celo bolj skrbno, saj strogo zagotavljajo nepretrgano hladno verigo od odvzema vzorca do laboratorija. Verjetno ni odveč vprašanje, koliko potrošnikov gre na mlekomat z ohlajeno hladilno torbo, nato gre naravnost domov, kjer mleko hrani v hladilniku, ki ima temperaturo med 4 in 5 C? Temperatura namreč pomembno vpliva na rok uporabe in zdravstveno ustreznost mleka (pri višji temperaturi se bakterije hitreje razmnožijo).

Kriteriji prestrogi?

Kot vedno omenjajo, v potrošniških testiranjih, kakršno je bilo tudi testiranje mleka iz mlekomatov, preverjajo kakovost, cene in v primeru, da gre za izdelke, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, tudi njihovo higieno in varnost. Kriterije za vrednotenje surovega mleka so povzeli po zakonskih predpisih (Uredba (ES) št. 853/2004, Uredba (ES) št. 1234/2007) in Smernicah za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku (različica: januar 2009). Kot lahko razberejo iz rezultatov, ti kriteriji niso bili prestrogi, saj so se nekateri vzorci na testu odlično izkazali in so bili lastniki treh mlekomatov v reviji za potrošnike VIP posebej pohvaljeni. Torej je možno doseči tako kakovostne, higienske kot tudi varnostne parametre. Da bakterije Listeria Monocytogenes  niso bakterije, ki so običajno prisotne v mleku, dokazuje tudi dejstvo, da so jo v od 44 vzetih vzorcih, našli v štirih. Smernice za mikrobiološko varnost živil navajajo »vrednost bakterij Listeria Monocytogenes  v 25 ml ne sme biti najdena«

Strokovni in neodvisni

Testiranje so vodili usposobljeni strokovnjaki, pri interpretaciji samih rezultatov kot tudi trditev, ki so navedene na mlekomatih, so sodelovali še z neodvisnimi strokovnjaki iz mlekarske in mikrobiološke stroke. Pri  interpretaciji rezultatov testa so se na ZPS držali izsledkov uradne znanosti.

Obveščanje o rezultatih

Zveza potrošnikov Slovenije opravlja potrošniško testiranje, pomembna zapoved njihovega dela je, da testirajo anonimno, neodvisno od želja ali potreb ponudnikov, in nenapovedano – ponudnike (proizvajalce, zastopnike, …) o testu obvestijo šele potem, ko so že znani rezultati. Tudi tokrat so sledili omenjeni praksi. Ko so prejeli uradne rezultate (hkrati so prejeli uradne rezultate prvega in drugega vzorčenja), so jih tudi posredovali lastnikom mlekomatov oz. njihovim skrbnikom. Ti so dolžni obvestiti ustrezne inšpekcijske službe, v kolikor rezultati niso skladni z zakonskimi smernicami.  Predvidevali so, da so  lastniki mlekomatov oz. njihovi skrbniki to v primeru rezultatov, ki niso bili skladni z zakonskimi smernicami, tudi storili. Število, v analizo vključenih kriterijev, je bilo veliko, zato je bil celoten postopek od odvzema vzorcev do prejema rezultatov iz akreditiranega laboratorija daljši.

Previdnostno načelo

Na ZPS menijo, da je potrebno, kjer obstajajo potencialna tveganja za zdravje potrošnikov, upoštevati previdnostno načelo. Menijo, da je varneje in smotrneje opozoriti na  morebitne nevarnosti, saj ne gre podcenjevati prehranskih afer, ki so se dogajale bodisi v Sloveniji ali v naši neposredni bližini (kloramfenikol, E.Coli ipd.). Na podlagi zbranih rezultatov so podali mnenje, da mora biti mleko v mlekomatu higiensko ustrezno in varno ter mu nič ne sme biti dodano in/ali odvzeto, ter da ga naj potrošniki pred zaužitjem prekuhajo. Veseli jih, da so se k pozivu ZPS o prekuhavanju surovega mleka pridružile tudi ustrezne državne inštitucije, kot npr. IVZ in tudi VURS.

Omenimo naj tudi, da toplotno obdelavo mleka priporoča IVZ (Inštitut za varovanje zdravja) kot tudi SZO (Svetovna zdravstvena organizacija), FDA (Food and Drug Administration) in CDC (Center for Disease Control and Prevention). Označevanje mlekomatov z jasnim in nedvoumnim opozorilom, da je mleko potrebno pred uporabo prekuhati, pa je tudi ustaljena praksa v EU, v primeru, da je prodaja surovega mleka dovoljena  (npr. Italija, Madžarska, VB). V določenih država EU (npr. Grčiji, Islandiji, Španiji) pa je prodaja surovega mleka celo zakonsko prepovedana.

ZPS preverja kakovost, ne nadzira

Na koncu želijo še enkrat podariti,da naloga ZPS, kot potrošniške organizacije, ni nadzor nad izdelki na trgu, ampak spremljanje kakovosti izdelkov, informiranje in opozarjanje kupcev na potencialna tveganja pri uživanju le teh, v kolikor odkrijejo morebitne pomanjkljivosti. Ustrezni nadzorni organi pa morajo v nadaljevanju ukrepati. ZPS  nima nadzorne funkcije in ni inšpekcijska služba.

Potrebna sistemska ureditev prodaje surovega mleka

ZPS je na osnovi rezultatov testiranja mleka iz mlekomatov pozvala zakonodajne organe  (MZ in MKGP) k pripravi ustreznega pravilnika ali drugega zakonodajnega predpisa, ki ne bi pomenil samo nadzora, ampak bi sistemsko urejal celoten postopek ravnanja s surovim mlekom, s ciljem potrošniku ponuditi varen in kakovosten izdelek. Zato jih veseli številčnost odzivov v medijih, kar kaže, da je potrebno področje prodaje surovega mleka urediti, prav vsi pozivi s strani strokovne javnosti in inštitucij pa imajo tudi eno skupno sporočilo, in sicer, da naj ljudje mleko pred uporabo prekuhajo oz. termično obdelajo.

Seveda je odločitev potrošnika, ali bo užival surovo mleko ali ne, povsem njegova.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,477
26.09.2021. ob 09:23
284,840
17.08.2021. ob 14:55
110,258
27.09.2021. ob 00:17
Preberi več

New Report

Close