Slišite?

Uredništvo, 02. avgust 2010.
Ostalo

Ustavimo nasilje nad ženskami! Nasilje nad ženskami kot ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic temelji na neenakovrednih odnosih med spoloma, iz kulturnega okolja in…

Ustavimo nasilje nad ženskami!

Nasilje nad ženskami kot ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic temelji na neenakovrednih odnosih med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. Pogosto je skrito za štirimi stenami, nekatere oblike nasilja pa žal pogosto niti niso prepoznane kot problem. Nanj se navezujejo tudi določeni stereotipi, od teh, da si ženske same izbirajo nasilne partnerje, da se nasilje dogaja samo v določenem okolju z nizkim socialnim statusom in da navidez uglajeni posamezniki ponavadi niso nasilni, pa do mišljenja, da morajo v družinah, kjer se dogaja nasilje, sami opraviti s tem problemom.

Katere oblike nasilja nad ženskami poznamo?

Žaljivke, zmerjanje, vpitje, prelaganje krivde na žrtev, grožnje, klofutanje, pretepanje, brcanje, lasanje, posilstvo, spolno nadlegovanje, ekonomsko nasilje, prisilna prostitucija, trgovanje s človeškimi organi …

Povzročanje nasilja je v veliki večini pri­ merov odločitev povzročitelja nasilja, saj je cilj vsake oblike nasilja dokazovanje  pre­ moči in nadzora ter ponižanja s strani pov­ zročitelja nasilja nasproti žrtvi nasilja. Najbolj razširjena oblika nasilja nad žen­skami je psihično nasilje, ki je vedno tudi spremljevalec fzičnega in spolnega nasilja. Psihično nasilje npr. v partnerskem odno­ su se po  navadi začne s posesivnostjo in nadzorom, ki se kažeta skozi manipulaci­ jo in prevračanje dejstev. Sledijo žaljivke, zmerjanje, vpitje, prelaganje krivde na žr­tev, grožnje. Fizično nasilje pogosto preraste iz psihič­nega nasilja, v partnerskem odnosu  npr. takrat, ko je partner prepričan, da ga žrtev ne bo zapustila. Fizično nasilje praviloma postaja vedno pogostejše in ima vedno hujše oblike.

Dejanja, ki jih imenujemo fizično nasilje so med drugim: klofutanje, pretepanje, brcanje, boksanje, suvanje, la­ sanje ipd. Spolno nasilje so posilstvo, različne oblike spolne zlorabe, spolno nadlegovanje ipd.

Podrobnejše informacije in nasvete preberite v priloženi BROŠURI z naslovom: SLIŠITE?

Spolno nasilje je vsako dejanje s spolno vse­bino, s katerim se druga oseba ne strinja, oziroma se ob njem počuti slabo ali jo je strah. Prav tako je dejanje, ki je storjeno proti volji ženske, z izsiljevanjem, zlorabo moči, uporabo fzične sile ali z grožnjo.

V  partnerski oziroma zakonski zvezi ni nič drugače. Spolno nasilje je nesprejem­ljivo in kaznivo dejanje. Spolni odnos pro­ti želji žene ali partnerke je posilstvo! Ekonomsko nasilje je obvladovanje, nad­ziranje druge osebe s pomočjo sredstev za preživetje in  je vsako siljenje v fnančno odvisnost. Večina povzročiteljev nasilja v družini npr. nadzira družinske fnance in ženski ne  pusti razpolagati z denarjem.

Povzročitelji se zavedajo, da jih bodo par­tnerke, če bodo od njih ekonomsko odvi­sne, težko zapustile. Ko govorimo o oblikah izkoriščanja v primerih trgovine z ženskami in dekli­cami, pa največkrat govorimo o prisilni prostituciji, prisilnem delu, beračenju, služabništvu, lažnih porokah ali trgovanju s človeškimi organi, tkivom in krvjo.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Potrebujete strokoven nasvet, drugo mnenje, prijazno besedo ali samo to, da podelite svojo izkušnjo? Kliknite na >>

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,558
26.09.2021. ob 09:23
285,003
06.10.2021. ob 09:47
110,295
22.10.2021. ob 07:17
Preberi več

New Report

Close