Svetovni onkološki kongres predstavil številne novosti

Uredništvo, 15. julij 2010.

V mesecu juniju je v Chicagu, ZDA, potekalo najpomembnejše letno srečanje strokovnjakov na področju klinične onkologije, 46. kongres kliničnih onkologov ASCO (American Society of Clinical…

V mesecu juniju je v Chicagu, ZDA, potekalo najpomembnejše letno srečanje strokovnjakov na področju klinične onkologije, 46. kongres kliničnih onkologov ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Tudi tokrat je bil kongres priložnost za predstavitev najnovejših dognanj in napredka pri obravnavi raka. Ob tej priložnosti je tudi farmacevtska družba Roche predstavila številne nove izsledke, ki bodo omogočile boljše rezultate zdravljenja; med temi velja izpostaviti zdravljenje napredovalega raka jajčnikov z biološkim zdravilom, učinkovitost biološkega zdravila pri vzdrževalnem zdravljenju folikularnega limfoma ter nekatere povsem nove pristope v zdravljenju z biološkimi zdravili.

Na letošnjem kongresu ASCO je bila predstavljena klinična raziskava III. faze poimenovana GOG 218, ki je preučevala uporabo biološkega zdravila bevacizumab pri zdravljenju bolnic z napredovalim rakom jajčnikov, jajcevodov ali primarnim karcinomom peritoneja. Rezultati so pokazali, da je pri skupini predhodno nezdravljenih bolnic z rakom na jajčnikih, ki so bile po operaciji zdravljene s standardno kemoterapijo, čas do napredovanja bolezni 10,3 meseca, medtem ko je bilo v skupini zdravljeni s kombinacijo standardne kemoterapije in bevacizumaba ter nadaljevanjem terapije z bevacizumabom, preživetje do napredovanja bolezni 14,1 meseca. Dodatek bevacizumaba standardni kemoterapiji je bil dobro prenosljiv brez novih nepričakovanih neželenih učinkov. Pogosteje se je pojavila hipertenzija, sicer pa je bil varnostni profil (vrsta in pogostost neželenih učinkov) skladen z dosedanjimi izkušnjami in poročili. 

Raziskavo je izvajala skupina raziskovalcev pod okriljem Gynecologic Oncology Group in ob predstavitvi rezultatov na 46. kongresu ASCO je glavni raziskovalec te študije dr. Robert A. Burger povedal: »Rak jajčnikov je zelo težka bolezen z visoko stopnjo umrljivosti in v zadnjem desetletju je bil napredek pri zdravljenju te bolezni zelo omejen. Zato ti rezultati predstavljajo pomemben korak naprej za ženske, ki potrebujejo več možnosti.«

Rak jajčnikov je v svetovnem merilu šesti najpogosteje diagnosticirani rak pri ženskah in na osmem mestu po smrtnosti med raki pri ženskah. Po ocenah strokovnjakov letno diagnosticirajo to vrsto raka pri 230.000 ženskah na svetu in približno 140.000 jih zaradi tega raka tudi umre. V Sloveniji rak jajčnikov povzroča največjo umrljivost med vsemi raki rodil in je po pogostosti na sedmem mestu med vsemi raki pri ženskah. Najpogosteje zbolevajo ženske med 55. in 65. letom starosti. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2007 zbolelo 174 žensk.

V mednarodno raziskavo GOG-218 je bilo vključenih 1.873 bolnic z novo odkritim rakom jajčnikov, jajcevodov ali karcinomom primarnega peritoneja stadijev III ali IV po operaciji. Bolnice so bile naključno razporejene v eno izmed treh skupin, ki so prejemale različne sheme zdravljenja:
1. skupina: standardna kemoterapija (paklitaksel in karboplatin),
2. skupina: standardna kemoterapija z bevacizumabom (Avastin) in nadaljevanje s placebom,
3. skupina: standardna kemoterapija z bevacizumabom (Avastin) in nadaljevanje z bevacizumabom (Avastin).

Nadaljevanje zdravljenja je opredeljeno kot zdravljenje po zaključeni standardni kemoterapiji z namenom podaljšanja preživetja brez napredovanja bolezni. Raziskovalci so potrdili, da je bilo pri bolnicah v 3. skupini, ki je prejemala standardno kemoterapijo in bevacizumab z 10 mesečnim nadaljevanjem z bevacizumabom, daljše preživetje brez napredovanja bolezni (mediana 14,1 meseca) v primerjavi s 1. skupino, ki je prejemala standardno kemoterapijo (mediana 10,3 meseca). Razlika je bila statistično značilna. V skupini, ki je prejemala bevacizumab v kombinaciji s standardno kemoterapijo z nadaljevanjem s placebom, pa ta razlika ni bila statistično značilna v primerjavi s 1. skupino.

Nova generacija monoklonskih protiteles in novi tarčni mehanizmi

V okviru kongresa pa so bile predstavljene tudi povsem nove terapije in pristopi, ki jih razvijajo v največji biotehnološki farmacevtski družbi na svetu – družbi Roche.

»Molekule v portfelju družbe Roche so rezultat dolgoletnega raziskovanja vzrokov nastanka bolezni in znanosti, ki je omogočila, da so ta odkritja privedla do bolj učinkovitih načinov zdravljenja raka.« je povedal dr. Hal Barron, vodja globalnega razvoja pri družbi Roche.

Udeležencem so bili predstavljeni rezultati kliničnih testiranj faze Ib/II kombiniranega zdravljenja s T-DM1 in pertuzumabom za zdravljenje napredovalega HER2 pozitivnega raka dojk. T-DM1 je konjugat monoklonskega protitelesa trastuzumab, na katerega je vezana citotoksična učinkovina DM1. Monoklonsko protitelo prepozna specifične receptorje na celici tumorja in tako »prinese« citotoksično učinkovino na mesto delovanja. Roche in njegova družba Genentech imata v različnih fazah razvoja kar 50 obetavnih konjugatov protiteles z različnimi učinkovinami.

Z novo tehnologijo spremenjena terapevtska monoklonska protitelesa vzpodbudijo večji imunski odgovor organizma na tumorske celice in s tem pričakovane boljše klinične izide. Z zdravilom, ki je v fazi razvoja poimenovano GA101  preskušajo v zdravljenju B-celičnih hematoloških malignih obolenj, medtem ko je učinkovina GA 201 pokazala prve obetavne rezultate v zdravljenje raka debelega črevesa in danke.

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,422
07.07.2021. ob 00:49
284,495
12.07.2021. ob 21:25
110,196
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close