Svet UKC Ljubljana podprl vseh dvanajst arbitražnih zahtevkov UKCL

Uredništvo, 24. maj 2010.
Ostalo

Člani Sveta UKCL so v tem tednu na redni seji potrdili vseh dvanajst arbitražnih zahtevkov UKCL na predlog splošnega dogovora. V skladu s sklepom Sveta…

Člani Sveta UKCL so v tem tednu na redni seji potrdili vseh dvanajst arbitražnih zahtevkov UKCL na predlog splošnega dogovora. V skladu s sklepom Sveta je UKCL v tem tednu  obvestil Ministrstvo za zdravje o omenjenem sklepu. Glede na dosedanje postopke arbitraže smo prepričani, da so naše zahteve utemeljene in da bi jih v postopku arbitraže morali sprejeti. V arbitražnih predlogih zahtevamo sredstva za programe, ki jih ze izvajamo. V primeru, da nam v postopku arbitraze teh programov ne bodo priznali, se lahko vprašamo, ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za zdravje RS menita, da državljani teh programov ne potrebujejo.

Vodstvo UKCL si skupaj z Svetom UKCL prizadeva za pravičnejše financiranje, pri čemer poudarjamo predvsem nujno zagotovitev sredstev za terciarno dejavnost ter upoštevanje podcenjenosti UKCL v primerjavi z ostalimi bolnišnicami.

Kot je na seji Sveta pojasnil generalni direktor, mag. Simon Vrhunec, se trend pritoka bolnikov iz drugih regij nadaljuje tudi v letošnjem letu, posledično pa zato bolniki iz ljubljanske regije na hospitalizacijo čakajo dlje. Poslovanje prvega tromesečja kaže, da smo v UKCL naredili več bolnikov, kot je bilo dogovorjeno z ZZZS: skupno smo tako s preseganjem programa omogočili večjo dostopnost za kar 1560 bolnikov v hospitalni obravnavi in naredili 10.621 pregledov več v specialističnih ambulantah. Zaradi sistemskih anomalij finaciranja zdravstvenega sistema, na katere vodstvo UKCL vseskozi opozarja, bi se lahko UKCL v letošnjem letu znašel v hudih finančnih težavah. UKCL  je posredoval predloge za pripravo Splošnega dogovora, ki pa niso bili sprejeti. Ker je bila Pogodba  med ZZZS in UKCL pripravljena na podlagi SD, je za nas nesprejemljiva. Da bi nastalo situacijo čimprej rešili, smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije že posredovali predloge sprememb Pogodbe za pogodbeno leto 2010, vseh dvanajst arbitražnih zahtevkov pa so člani Sveta  UKCL v tem tednu podprli.

V predlogih si zavzemamo za:

 • drugačen prenos sredstev iz terciarne dejavnosti v sekundarno dejavnost zaradi podcenjenosti UKCL: prepričani smo, da je UKCL do sredstev za terciarno dejavnost (skupna višina 87.001 evrov) v celoti upravičen, prav tako smo mnenja, da samo določilo v Dogovoru, ki opredeljuje odpravo podcenjenosti, bolnišnice postavlja v neenakopraven položaj (prenos sredstev iz terciarne dejavnosti na sekundarno dejavnosti ni mogoče izvesti linearno, v UKCL je namreč povprečna utež bolnika precej drugačna, s tem pa so se sredstva za izvajanje terciarne dejavnosti zmanjšala).
 • Upoštevanje že izvedenega prenosa 200 primerov amniocintez v specialistično-ambulantno dejavnost
 • 2-odstotni prenos programa akutne bolnišnične obravnave v specialistično-ambulantno dejavnost: ne strinjamo se s prenosom, ker je UKCL veliko prenosa že opravil in  to predstavlja neselektiven pristop do bolnišnic in  je nadaljnje zmanjševanje programa hospitalno zdravljenih bolnikov za UKCL nesprejemljivo,
 • Zagotovitev sredstev za izvajanje programa PET CT storitev: v predlogu Pogodbe za leto 2010 sredstev za izvajanje programa PET CT storitev ni več, ker so se vrnila Onkološkemu inštitutu, UKCL pa bi moral sredstva zagotoviti sam, četudi je bilo s strani ministrstva predvideno, da se bodo zagotovila sredstva za izvajanje 2000 storitev. Predlagamo, da se sredstva zagotovijo na enak način, kot so se zagotovila Onkološkemu inštitutu oz. predlagamo prerazporeditev sredstev.
 • Zniževanje hospitalnega programa za izvedbo nacionalnega razpisa: UKCL se ne strinja z načinom zniževanja obsega porgramov za izvedbo nacionalnih razpisov, saj smo s tem v primerjavi z drugimi izvajalci postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z izvajalci, ki izvajajo en program oz. pretežni del programov, za katere se predvideva nacionali razpis. Za slednje je predvidena varovalka, da lahko izgubijo samo 3 odstotke svojega programa, medtem ko se ostalim bolnišnicam jemlje 30-odstotkov primerov. Zaradi načrtovanega se je UKCL program znižal za 2850 primerov, to pa bi lahko povzročilo podaljšanje čakalnih dob. UKCL zato predlaga, da se posamezni programi za izvedbo po nacionalnem razpisu zmanjšajo največ za tri odstotke.
 • Prenos sredstev za farmakovigilanco in toksikološko dejavnost iz terciarne dejavnosti v pavšal: predlagamo, da se omenjena sredsva izločijo iz terciarne dejavnosti in plačujejo v pavšalu tako, da ni odvisno od realizacije akutne bolnišnične-obravnave, kot je terciarna dejavnost.
 • Zagotovitev sredstev za delovanje urgentnih specialističnih ambulant za področje infektologije in nevrologije: UKCL že vrsto let prosi za dodatna sredstva za financiranje urgentne specialistične dejavnosti na Nevrološki kliniki in Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer so dodatna sredstva nujna, saj ti dve ambulanti sprejemata paciente iz vse Slovenije, ker sta edini tovrstni urgentni ambulanti. Delovni in finančni načrt bi prilagodili tako, da se oblikuje program urgentne dejavnosti v obsegu ene dodatne ambulante za čas 24 ur, za to pa potrebujemo za vsako dejavnost dodatna sredstva za 6,1 tima. Za nevrologijo zahtevamo 1.131.944 evrov dodatnega denarja, za infektologijo pa 1.131.944 evrov.
 • Povečanje sredstev za zdravstveno vzgojo za izvajanje programa šole za starše na Ginekološki kliniki: predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva za financiranje šole za starše v višini 70.370 evrov. V finančnem načrtu za leto 2009 so se sredstva za te dejavnosti znižala, znesek pa ne zadostuje za pokrivanje stroškov dejavnosti. Posebej izpostavljamo tudi pomen delovanja materinske šole, ki ga izvaja GK za vse pacientke iz ljubljanskega ombočja in drugih območij.
 • Zagotovitev dodatnih sredstev za draga zdravila: zahtevamo, da se Pediatrični kliniki zagotovi 300 tisoč evrov za zdravilo Elpahraze, ki se uvrsti med inovativna zdravila.
 • V finančni načrt UKCL se dodatno vključijo: enkratna sredstva za selitev Nevrološke klinike v višini 204.700 evrov, enkratna sredstva za selitev Pediatrične klinike v višini 204.700 evrov, sredstva za povečane obratovalne stroške NK v višini 618.300 evrov in sredstva za povečane obratovalne stroške PK v višini 1.030.700 evrov na letnem nivoju. Skupna višina zahtevanih sredstev: 2.058.400 evrov.
 • Zagotovitev sredstev za pokritje stroškov, ki so v letu 2009 nastali ob razglašeni pandemiji gripe: zahtevamo zagotovitev sredstev v išini 536.290 evrov.
 • Zagotovitev sredstev za afereze: zahtevamo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov aferez v višini 1.282.033 evrov.

Podrobneješ informacije preberite na spletni strani >>

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,593
26.09.2021. ob 09:23
285,227
05.12.2021. ob 15:25
110,335
05.12.2021. ob 10:09
Preberi več

New Report

Close