VLOGE ZA DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO JE TREBA ODDATI DO 15. JULIJA

Uredništvo, 30. junij 2002.

Zahtevek morajo posebej vložiti samo tisti upravičenci, ki iz različnih vzrokov niso upravičeni do otroškega dodatka v skladu z 69. členom Zakona o starševskem varstvu…

Zahtevek morajo posebej vložiti samo tisti upravičenci, ki iz različnih vzrokov niso upravičeni do otroškega dodatka v skladu z 69. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vsem tistim upravičencem, ki prejemajo tudi otroški dodatek, pa pristojni center za socialno delo izda odločbo o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. Tisti, ki morajo posebej vložiti zahtevek, morajo izpolniti obrazec DZS obr. 8,40 – vloga za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino. Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki in se izplačuje enkrat letno. Letos znaša 53.600,00 tolarjev. Pravico do dodatka za veliko družino upravičenec pridobi v tekočem letu, če se tretji otrok rodi najkasneje do 30. junija, v nasprotnem primeru jo lahko uveljavlja naslednje leto. Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da imajo starši in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pa tudi eden izmed otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev. Za otroka šteje oseba do dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Po tej starosti se oseba šteje za otroka le, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let ali če oseba zaradi daljše bolezni, poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem tega ni končala v predpisanem roku. Status otroka se osebi podaljša za toliko časa, za kolikor se je šolanje iz navedenih razlogov podaljšalo.

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,396
17.06.2021. ob 16:55
284,287
17.06.2021. ob 22:53
110,157
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več