V KRKI ZASEDAL NADZORNI SVET

Uredništvo, 26. april 2002.

Dosedanjim članom uprave je podelil novi petletni mandat in obravnaval dnevni red 7. skupščine delničarjev. Dividenda v višini 950 tolarjev bruto na delnico Nadzorni svet…

Dosedanjim članom uprave je podelil novi petletni mandat in obravnaval dnevni red 7. skupščine delničarjev. Dividenda v višini 950 tolarjev bruto na delnico Nadzorni svet je potrdil letno poročilo za leto 2001 in skupaj z upravo oblikoval predlog uporabe bilančnega dobička za skupščino delničarjev, ki bo v začetku julija. Predlog med drugim predvideva izplačilo dividende delničarjem v višini 950 tolarjev bruto na delnico, kar je za dobro tretjino več kot lani.

Imenovana uprava družbe

Nadzorni svet je za dobo petih let imenoval upravo družbe v nespremenjeni sestavi: Miloša Kovačiča za predsednika uprave, Jožeta Colariča za namestnika predsednika uprave ter Janeza Poljanca in Aleša Rotarja za člana uprave. Novi petletni mandat uprave se prične 31. julija 2002.

Glede na delno že izvedeno ter napovedano problematiko postopne menjave generacij poslovodne in vodilne sestave Krke, načrtovano in vodeno tudi s strani predsednika uprave, bo še v mandatu tega nadzornega sveta izvedena tudi generacijska sprememba v samem vrhu uprave. Zato je nadzorni svet zaradi zagotovitve uspešne kontinuitete poslovanja za bodočega predsednika uprave in mandatarja za pripravo predloga nove uprave družbe evidentiral Jožeta Colariča, sedanjega namestnika predsednika uprave.

Uspešno poslovanje v prvih treh mesecih leta 2002 Nadzorni svet je obravnaval tudi rezultate poslovanja delniške družbe v prvem letošnjem četrtletju. V treh mesecih so v Krki prodali za 20,5 milijarde tolarjev izdelkov, kar je za 16 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in skladno z načrtovanimi prodajnimi cilji za leto 2002.

Največji delež v prodajni strukturi predstavljajo zdravila za humano uporabo (73 %), sledijo pa jim izdelki za samozdravljenje (16 %), ki so v primerjavi z istim obdobjem lani zabeležili največjo rast (46 %).

V skladu s Krkino dolgoročno usmeritvijo uravnoteženja prodaje na petih ključnih stebrih (Sloveniji, Jugovzhodni Evropi, Vzhodni Evropi, Srednji Evropi ter Zahodni Evropi, ZDA in ostalem svetu) se giblje tudi prodaja po regijah. Na domačem trgu so prodali slabo petino, dobre tri četrtine izdelkov pa so izvozili. Največ so prodali na trgih Vzhodne (26 %), Jugovzhodne (24 %) ter Srednje Evrope (22 %), največjo rast prodaje pa beležijo na trgih Vzhodne Evrope (države nekdanje Sovjetske zveze), kjer so v primerjavi z lanskim prvim trimesečjem prodali za 42 odstotkov več izdelkov.

Skladno z zastavljenimi cilji potekajo tudi investicije in naložbe, za katere so v prvih treh mesecih letošnjega leta namenili skoraj 3 milijarde tolarjev. Krkina največja investicija na tujem – gradnja proizvodno-distribucijskega ter razvojnega centra v bližini Moskve – poteka po načrtih. Krki bo nova tovarna, katere gradnja bo predvidoma zaključena v letu 2003, zagotovila status domačega proizvajalca in položaj regionalne multinacionalke. V novem objektu načrtuje Krka pretežno proizvodnjo zdravil v trdnih oblikah (tablete in kapsule), ki so v svetu najpogosteje uporabljana oblika zdravil.

Nadaljuje se tudi vlaganje v razvojno infrastrukturo. Tako bo jeseni 2002 zaključena izgradnja razvojno-kontrolnega centra II, namenjenega predvsem razvoju novih farmacevtskih tehnologij.

Vir: www.krka.si

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,396
13.06.2021. ob 13:25
284,293
18.06.2021. ob 23:10
110,158
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več