fbpx

Upoznajte granu moderne medicine koja vraća život

Aktualno, Zdrav život

Intervencijska kardiologija svakodnevno spašava živote, sprječava opasne operativne zahvate na srcu i u kratkom vremenu izvođenja zahvata pruža jako vrijedne informacije o kardiovaskularnom sustavu.

Intervencijska kardiologija je grana medicine, kardiologije koja se bavi invazivnom dijagnostikom i terapijom kardiovaskularnih bolesti. Zahvati se izvode primarno na koronarnim arterijama koje opskrbljuju srčani mišić krvlju. Sve se više provode invazivni zahvati na srčanim zaliscima i aorti koji predstavljaju puno manji rizik od klasične operacije. Intervencijska kardiologija je jedna od najbrže rastućih grana moderne medicine. Uz konstantna otkrića u polju farmakologije i tehnologije, dolazi do stalnih unapređenja u načinu liječenja pacijenata oboljelih od kardiovaskularne bolesti (KVB).

Oboljelima od kardiovaskularne bolesti se omogućuje promptno rješavanje lezija na koronarnim arterijama. Najznačajnija uloga intervencijske kardiologije usmjerena je na bolesnika s razvijenim infarktom miokarda koji ugrožava njegov život (STEMI). Bolesniku se tada, u roku od 1-2 sata od traženja medicinske pomoći, vraća prohodnost začepljene krvne žile koja je dovela do nastanka infarkta miokarda te mu se na taj način spašava život.

Kod izvođenja svih zahvata u intervencijskoj kardiologiji, pacijent je pri punoj svijesti i tijekom zahvata mora surađivati s medicinskim osobljem.

Najčešći zahvat ove grane medicine je koronarografija

Koronarografija je najkorisnija i najvažnija procedura u dijagnostici koronarne bolesti jer omogućava liječniku uvid u područje gdje su koronarne arterije sužene ili zatvorene. Ukoliko se dijagnosticira problem, isti se kod većine pacijenata odmah može i riješiti.

Svaka koronarografija zahtijeva snimanje i analizu sve tri koronarne arterije. Način na koji se krvne žile prikazuju je taj da se aplicira kontrast u arterije i izvodi se rendgensko (rtg) snimanje krvnih žila. Zahvat se može provoditi kroz radijalni, femoralni ili brahijalni pristup. Na ubodno mjesto se u arteriju postavlja plastična cjevčica koja omogućuje provođenje zahvata s minimalnim gubitkom krvi. Kroz tu se cjevčicu uvode kateteri do srca i snimaju se koronarne arterije uz apliciranje kontrasta i snimanje rtg zračenjem. Po završetku zahvata, ta se cjevčica vadi te se vrši kompresija kroz određeno vrijeme. Ukoliko se na koronarografiji uvidi značajno suženje krvne žile, ta krvna žila se širi pomoću balona i postavlja se stent koji širi krvnu žili te se primjenjuju lijekovi. Svi zahvati se provode u strogo sterilnim uvjetima.

Intervencijska kardiologija zahtjeva specijalizirano znanje svih članova tima – liječnika kardiologa, prvostupnika/magistra sestrinstva te prvostupnika medicinske radiologije. Osim znanja iz kardiologije, svi članovi tima moraju biti educirani o zaštiti od ionizirajućeg zračenja budući da se svi zahvati provode pod rtg zračenjem.

Intervencijska kardiologija svakodnevno spašava živote, sprječava opasne operativne zahvate na srcu i u kratkom vremenu izvođenja zahvata pruža jako vrijedne informacije o kardiovaskularnom sustavu.

Foto: Pexels, privatni album


Newsletter