fbpx

Tko su gerontodomaćice?

Zdrav život

Starije osobe imaju s obzirom na svoje fizičko i psihičko zdravstveno stanje određene potrebe. Pomoć gerontodomaćica njima je neprocjenjiva.

 

Starije osobe predstavljaju posebno osjetljivu skupinu koja s obzirom na fizički (pokretnost) i psihički (samostalnost) status zahtijeva specifične potrebe. Pomoć i razumijevanje prema starijim osobama najviše je što im se može pružiti. Najvažnije je pažljivo slušati njihove zahtjeve i potrebe te im pružiti individualan pristup pomoći. Tko im ne bi pomogao sjetimo li se da starost čeka sve nas i da će prije ili kasnije i nama zatrebati pomoć drugih? Utvrđivanje funkcionalne sposobnosti starijih osoba bitno je za njihovo biološko, psihološko i socijalno funkcioniranje te normalno odvijanje života. Ovisno o utvrđenoj zdravstvenoj i socijalnoj potrebi te funkcionalnoj sposobnosti starije osobe, često traže pomoć gerontodomaćica.

Sve potrebnije zanimanje

Gerontodomaćica je novo zanimanje na tržištu rada koje se stječe edukacijskom provedbom o socijalnim potrebama funkcionalno onesposobljene starije osobe. Usluge gerontodomaćice obavljaju se putem Centara za socijalnu skrb po županijama i putem Gerontoloških centara – izvaninstitucijske skrbi za starije. Gerontodomaćica pomaže nemoćnim i starijim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i provodi osnovne postupke iz područja zdravstvene njege usmjerene na pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba koje pridonose ozdravljenju ili mirnoj smrti. Posao gerontodomaćice podrazumijeva održavanje osobne higijene korisnika, pripremu i serviranje hrane, pomaganje kod prehrane osobama koje nemaju poteškoće s disanjem, gutanjem i žvakanjem, pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, održavanje higijene stambenog prostora, brigu i nabavu kućnih potrepština, kontrolu te nabavu i brigu o redovitom uzimanju lijekova kod korisnika koji boluju od kroničnih bolesti. Posao gerontodomaćice obuhvaća i aktivnosti koje korisnici odabiru prema svojim interesima: posjet priredbama, predavanjima, glazbenim događanjima, športsko rekreacijske aktivnosti, odlazak na misu, groblje ili osiguravanje slobodnog vremena koje korisnik želi provesti sam. Koji je kriterij uključivanja korisnika u program?

Svaka osoba starija od 65 godina koja nema osigurano pravo na pomoć u kući po drugoj osnovi, živi sama ili s drugim ovisnim članom obitelji te ima teže narušeno zdravstveno stanje i nizak socioekonomski status ima pravo na pomoć gerontodomaćice.

Kako mogu postati gerontodomaćica?

Gerontodomaćica se postaje nakon završene edukacije za gerontodomaćicu koje su već dostupne u većini hrvatskih gradova. U program osposobljavanja za gerontodomaćicu može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina života, uspješan rezultat psihologijskog testiranja te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama. Volite li pomagati drugima, a posebno starijim i osjetljivim osobama, gerontodomaćica može biti i vaše novo zanimanje. Gerontodomaćica je plemenito zanimanje koje vas u potpunosti ispunjava i oplemenjuje vaš život. Jer ima li boljeg osjećaja od pomoći u ostvarenju njima nemogućeg?

 

Foto: Pexels

 


Newsletter