fbpx

Svaka žena ima pravo reći NE nasilju

Žensko zdravlje

Na žalost, nasilje nad ženama se često ne prepoznaje kao problem, već se smatra privatnim problemom u kojem je glavni krivac sama žena.

Nasilje nad ženama je kršenje temeljnih ljudskih prava. Nasilje zahvaća sve tipove žena bez obzira na dob, ekonomski i socijalni status, obrazovanje ili seksualnu orijentaciju. Nasilje nad ženama se očituje kao psihičko (zabrane, prijetnja, uvreda, podcjenjivanje, kontrola kretanja), tjelesno (udaranje, guranje, šamaranje, čupanje kose), seksualno (seksualno uznemiravanje, incest, nedobrovoljne seksualne radnje, silovanje) i ekonomsko (svi oblici uskraćivanja sredstava za život) nasilje. Seksualno nasilje se ubraja u najmanje prijavljivani oblik nasilja. Pretpostavlja se da se na jedno prijavljeno silovanje dešava 15 do 20 novih neprijavljenih slučajeva silovanja.

Problemi s kojima se još uvijek suočavamo vezani su uz nizak broj prijava nasilja nad ženama. Razlozi su mnogobrojni: strah, osjećaj krivnje i odgovornosti, nepovjerenje u nadležne institucije, dugi sudski proces i brojni drugi. O ovom problemu potrebno je javno govoriti, a institucije koje se njime bave trebaju poticati na međusobnu suradnju i aktivnosti koje će pomoći u smanjenju broja nasilja.

Sigurne kuće

Sigurne kuće pružaju ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci privremeni, siguran smještaj, ali i brojne druge usluge: emocionalnu podršku, psihološko savjetovanje, zdravstvenu i pravnu pomoć te pomoć u traženju smještaja i zapošljavanju. Cilj sigurne kuće je pružiti svu potrebnu pomoć kako bi se smanjili simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja, depresije i poteškoće u društvenom funkcioniranju. Sigurne kuće imaju važnu ulogu u sprječavanju ponovne viktimizacije, postavljanju kvalitetnijih životnih ciljeva za svoju budućnost nakon izlaska iz sigurne kuće i povećanju kvalitete života.

zena problem pomoc psiholog

Na žalost, nasilje nad ženama se često ne prepoznaje kao problem, već se smatra privatnom stvari ili problemom u kojem je glavni krivac sama žena. Time se stvara društvo koje potiče stav da se nasilje ne događa. Žene koje prepoznaju znakove nasilja ili same trpe nasilje trebaju potražiti pomoć jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. Nasilje mogu prijaviti policiji, zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Zapamtite:
Nasilje nije vaša krivnja ili odgovornost.
Odaberite sigurnost, slobodu izbora i siguran život.
Donesite odluku i potražite pomoć. Zapamtite da niste sami.
Izaberite život bez nasilja.

Newsletter