fbpx

Sigurnost bolesnika u bolnici

Zdrav život

Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu glavno su obilježje kvalitetne zdravstvene skrbi i područje od prioritetnog interesa u svim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu izazovi su svakog zdravstvenog sustava. KBC Sestre milosrdnice u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu proveli su istraživanje o zadovoljstvu pacijenata tijekom bolničkog liječenja. Analizirali su rezultate u okviru pet dimenzija kvalitete: pouzdanost, odgovornost, sigurnost, razumijevanje za bolesnika i opipljivi elementi. Pacijenti su ocijenili uslugu bolničkog liječenja ukupnom ocjenom 4,45 što se smatra iznimno visokom ocjenom s obzirom na sve probleme s kojima se zdravstvo u Hrvatskoj susreće. Pacijenti su procijenili da su im od svih dimenzija najvažnije sigurnost i pouzdanost. Najbolji rezultati na razini cijele bolnice pokazani su upravo u dimenziji sigurnosti koju su pacijenti i odredili kao najvažniju.

Bolesnik u središtu

Potreba za sigurnošću jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Dolazak u novu i nepoznatu okolinu kao što je zdravstvena ustanova te zabrinutost zbog dijagnostičkih i terapijskih postupaka dovodi do bolesnikovog straha i osjećaja nesigurnosti. Svaki bolesnik očekuje da će biti zbrinut na najbolji mogući način i da će doći do poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja. Na žalost, pogreške i neželjeni događaji mogu nastati u svakom medicinskom postupku i na svim razinama zdravstvenog sustava. Najčešće pogreške vezane su uz postavljanje dijagnoze, primjenu lijekova i bolničke infekcije. Bolesnik u središtu je model koji ukazuje na važnost uključivanja bolesnika i njegove obitelji u zdravstvenu skrb, važnost suradnje sa zdravstvenim osobljem i utjecaja na donošenje odluka i oblikovanje zdravstvene politike. Bez obzira što se bolesnikova sigurnost mora orijentirati na odnos između liječnika i bolesnika, okruženje i razina tehnološke opremljenosti igraju ključnu ulogu u njezinom postizanju. Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu glavno su obilježje kvalitetne zdravstvene skrbi i područje od prioritetnog interesa u svim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

bolesnik

 

Programi Svjetske zdravstvene organizacije

Svjetska zdravstvena organizacija definira sigurnost pacijenata kao prevenciju, otklanjanje i unapređenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi. Godine 2004. pokrenula je svjetsko udruženje za bolesnikovu sigurnost (World Alliance for Patient Safety) s ciljem skretanja najveće moguće pozornosti na problem bolesnikove sigurnosti te uspostavljanja i jačanja znanstvenog zanimanja za poboljšanje bolesnikove sigurnosti i kvalitete zdravstvene zaštite uključujući nadzor primjene lijekova, medicinske opreme i tehnologije. Svake godine to udruženje predstavlja nekoliko programa koji pokrivaju sustavne i tehničke aspekte za poboljšanje bolesnikove sigurnosti. Jedan od tih programa je i Patient for Patient Safety (PFPS) koji osigurava uključivanje bolesnika i članova njihovih obitelji u proces zdravstvene zaštite.

 


Newsletter