fbpx

Roditeljstvo s invaliditetom

Roditelji i djeca

Iako je društvena svijest o roditeljima s invaliditetom posljednjih godina bitno poboljšana, oni se još uvijek susreću s brojnim predrasudama.

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinac proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je pozvala sve zemlje članice da ističu obilježavanje tog dana s ciljem postizanja jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja, u međudjelovanju s različitim preprekama, mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu. Jednu od najrizičnijih skupina osoba s invaliditetom čine roditelji s invaliditetom o kojima se premalo priča.

Život roditelja s invaliditetom

Roditelji s invaliditetom često nemaju potrebnu podršku i susreću se s nizom predrasuda pri čemu ih se smatra neprimjerenim i nedovoljno brižnim roditeljima. Kako takve osobe zahtijevaju tuđu brigu i ne mogu se nositi sa zadacima i obvezama koje proizlaze iz roditeljstva, teško ih je uopće spojiti s ulogom roditeljstva. No, i osobe s invaliditetom također imaju želju postati roditelji što se i ostvaruje. U obavljanju svoje roditeljske uloge oni su često izloženi većem pritisku okoline, specifičnim problemima koje donosi invaliditet, kao i svim ostalim problemima s kojima se suočavaju svi roditelji. Invaliditet roditelja sa sobom nosi i neke probleme koji se ne javljaju u obiteljima roditelja bez invaliditeta. Zbog problema otežane mobilnosti, nailaze na poteškoće u čuvanju i njezi djeteta, transportu, provođenju slobodnog vremena s djecom, a često se javlja i problem obavljanja obaveza u školi. Takvi roditelji teško se nose i s problemima nezaposlenosti. Iako je problem nezaposlenosti prisutan u brojnim obiteljima, roditelji s invaliditetom u dvostruko su većem riziku od nezaposlenosti i niskih prihoda u odnosu na roditelje bez invaliditeta. Visoko su izražene i emocionalne poteškoće usmjerene na strah. Jedan od najčešćih strahova je strah od ovisnosti o djeci, strah da će ih se djeca zbog invaliditeta sramiti te strah od nasljeđivanja invaliditeta kod roditelja kod kojih je invaliditet posljedica nasljednih bolesti. Takvim roditeljima potrebno je pružiti maksimalnu podršku, savjetovanje i pomoć u izgradnji što kvalitetnijeg života.

Društvena podrška roditeljima s invaliditetom

Podršku roditeljima s invaliditetom potrebno je usmjeriti na razvijanje roditeljskih vještina i pružanje usluga koje će im olakšati roditeljsku ulogu. Pomoć je potrebno usmjeriti i na kompenzaciju onih segmenata roditeljstva u kojima ih invaliditet ograničava u brizi za djecu. Važnu ulogu u pružanju podrške roditeljima s invaliditetom imaju razne udruge putem kojih dobivaju sve potrebne informacije i oblike pomoći (zapošljavanje, savjetovanje, osobni asistenti…). One pomažu i u uvažavanju specifičnih potreba roditelja s invaliditetom s obzirom na stupanj i vrstu invaliditeta, ali i u uvažavanju drugih negativnih čimbenika s kojima se oni susreću (financijske poteškoće, socijalna izolacija, izloženost predrasudama i sl.). Kao primjer uspješne udruge roditelja s invaliditetom je udruga „Disabled parents network“ u Velikoj Britaniji koja je osnovana još 1999. godine. Osnovna uloga te udruge temelji se na vjerovanju da osobe s invaliditetom mogu biti uspješni roditelji te da oni u obavljanju te uloge trebaju imati svu moguću podršku.

Iako je društvena svijest o osobama s invaliditetom, pa tako i roditeljima s invaliditetom posljednjih godina bitno poboljšana, oni se još uvijek susreću s brojnim predrasudama. U Hrvatskoj je potrebno jačati društvenu svijest o pravima i potrebama roditelja s invaliditetom, pružiti im mogućnost dobivanja potrebnih informacija i savjeta, raditi na promicanju njihovog uključivanja u društvo te poboljšati kvalitetu njihovog života i života članova njihovih obitelji.

 


Newsletter