fbpx

Kako napraviti učinkoviti plan za uspješnu školsku godinu?

Roditelji i djeca

Važno je zauzeti pozitivne stavove prema školi, razvijati pozitivne emocije i motivirati se jer ti čimbenici imaju izravan utjecaj na školski uspjeh.

Bez obzira kreće li dijete prvi puta u školu ili vam je početak nove školske godine već sasvim normalna pojava, poželjno je pripremiti ga za sve izazove koje škola uskoro stavlja pred njega. Postavljanjem i pridržavanjem određenih pravila može se postići mnogo – prijeći polovica puta do uspješnog školovanja. Kako se pravilno pripremiti za novu školsku godinu?

Prema školi je važno zauzeti pozitivne stavove, razvijati pozitivne emocije i motivirati se jer ti čimbenici imaju izravan utjecaj na školski uspjeh. U njihovom ostvarenju veliku ulogu ima djetetova okolina, a najviše roditelji. Strah od nastavnika, ispitivanja ili loših ocjena te negativna stajališta roditelja prema školi nisu poželjni jer mogu dovesti samo do neuspjeha. Pokušajte stoga što više sudjelovati u školskom životu djeteta, a umjesto naređivanja, zastrašivanja i uvjetovanja, napravite zajednički strateški plan kako bi sigurno zakoračilo u nove školske pobjede.

 

Motivirajte

Motivacija je ta koja stvara volju i spremnost za ulaganje vremena i truda u učenje i postizanje školskog uspjeha. Na učenikovu motivaciju utječu roditelji, ali i škola. Topli i podržavajući roditelji i nastavnici koji potiču razvoj djetetovih potencijala i pomažu mu u boljem razumijevanju sebe i svoje okoline uistinu djeluju motivirajuće. Motivaciju jača i poticajno okruženje u kojem dijete rado boravi i koje doživljava kao mjesto gdje je sigurno, sretno i u kojem se može dodatno samostalno motivirati. Taj drugi oblik motivacije – samomotivacija je povezana s učenikovim iskustvom. U kolikoj će se mjeri razviti, ovisi i o pozitivnim ili negativnim stavovima i osjećajima prema školi, kvaliteti odnosa s nastavnicima i drugim učenicima u školi. Motivacija je od presudne važnosti za učenje i povezana je s većim zadovoljstvom djeteta, a zadovoljno dijete je najčešće i uspješno dijete.

 

Postavite cilj

Kada je dijete dobro motivirano, može kvalitetno postaviti ciljeve koje želi tijekom školske godine postići.

 

Osnovni cilj bi trebao biti usmjeren na znanje i učenje te odražavanje poželjnih ishoda u znanju, vještinama, stavovima i navikama.

 

U tome je neizmjerno važna suradnja roditelja jer zajedničko postavljanje jasnih i dosljednih ciljeva uklanja učenikov strah i nesigurnost. Istraživanja su pokazala da roditelji koji postavljaju jasne ciljeve i visoka očekivanja od djeteta, a u koja su uvjereni da ih dijete može postići, djeluju motivirajuće i jačaju djetetovo samopouzdanje.

 

Budite podrška

Istraživanja pokazuju da su pozitivno obiteljsko okruženje i roditeljska podrška jedan od najvažnijih čimbenika dječjeg uspjeha u obrazovanju. Podršku možete iskazati davanjem djetetu pohvale za trud i uspješnost u obavljanju zadataka, bliskim, emocionalnim odnosom i odgovarajućom kontrolom. Stručnjaci smatraju da djeca koja odrastaju uz roditelje koji im pružaju emocionalnu podršku imaju manje problema u prilagodbi na školu, veće sposobnosti regulacije vlastitih emocija i ponašanja, visoku motivaciju i samopoštovanje te bolji školski uspjeh.

 

skola ucenik bojanje nastava motivacija

 

Imajte pozitivne emocije i stavove

Djetetovi stavovi prema školi i njihove emocije utječu na uspjeh. Djetetu je potrebno usaditi stavove prema školi kao ustanovi za stjecanje novog znanja, vještina i sposobnosti, a ne kao ustanovi za ispitivanje i ocjenjivanje. Važno je uspostaviti pozitivne odnose s nastavnikom te sigurno, brižno i poticajno okruženje. Zašto? Učenici s pozitivnim stavovima i emocijama rado prihvaćaju školska pravila i vrijednosti, stalo im je do školskog postignuća, predani su izvršavanju školskih zadataka, pisanju domaćih zadaća, učenju i postizanju dobrih ocjena. Osim djetetovih, bitni su i pozitivni stavovi roditelja. Pokažite djetetu da imate pozitivnu sliku o njemu i koliko se uspješno kreće prema cilju. To će mu pomoći da i on izgradi pozitivno mišljenje o sebi, bude zadovoljno i sretno jer širi svoje znanje i ima ocjene s kojima je uistinu zadovoljan.

 

Poštujte pravila

Svih postavljenih ciljeva koje ste zajedno postavili, morate se i pridržavati. Podsjećajte dijete na to, a želi li posustati pred prvim problemom ili teškoćom, budite uporni. Često mu pokazujte krajnji rezultat ostvarenja cilja – školski uspjeh.

Kako uopće zaključiti da je dijete postiglo školski uspjeh? Osim samih ocjena, bitniji su drugi aspekti – svladavanje školskog sadržaja i sposobnost primjene znanja u svakodnevnom životu, razvoj osnovnih životnih vještina i motivacije za daljnje školovanje koja ima važnu ulogu u kvaliteti budućeg života djeteta.

 

Foto: Pexels, Pixabay

 


Newsletter