fbpx

Informacije i pravila

Aktualno

Med.Over.Net. je internet portal koji se sastoji od informativnog, sadržajnog i forumskog djela.

Sadržajni dio sastavljen je od kategoriziranih članaka iz područja zdravstva, obrazovanja, roditeljstva, društvenog života te ostalih područja koja poboljšavaju kvalitetu života čitatelja. Forumski dio čini više moderiranih foruma na kojima čitatelje savjetuju naši stručnjaci – moderatori.

Portal Med.Over.Net korisnicima je dostupan 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Vlasnik internet portala Med.Over.Net uzima si za pravo na ograničeni pristup portalu zbog tehničkih ili drugih razloga.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Korištenjem naših usluga povjeravate nam svoje osobne podatke. Svjesni smo da je to velika odgovornost, zbog toga posvećujemo posebnu pozornost zaštiti vaših osobnih podataka te vam istovremeno omogućujemo nadzor nad njima.

Poduzeće Overnet d. o. o. kao voditelj osobnih podataka samo ili pomoću ugovornih izvršitelja obrade prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke korisnika portala Overnet d. o. o. prikupljene prilikom posjeta i registracije u skladu s valjanim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).

Kao voditelji sami ili uz pomoć ugovornih partnera prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke korisnika na temelju posjeta ili upotrebe portala Overnet d. o. o.: IP adresa, kolačići.

Kao voditelji sami ili uz pomoć ugovornih partnera prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke korisnika koje je upisao u obrazac za registraciju: korisničko ime, adresu elektroničke pošte.

Obrada osobnih podataka znači bilo kakvo djelovanje ili niz djelovanja koji se provodi u vezi s osobnim podatcima koji su automatizirano obrađeni ili su pri ručnoj obradi dio zbirke osobnih podataka ili su namijenjeni uvrštavanju u zbirku osobnih podataka, prije svega prikupljanje, dobivanje, upis, uređivanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, nazivanje, uvid, korištenje, otkrivanje s prijenosom, obavještavanje, širenje ili mogućnost raspolaganja, razvrstavanje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.

Osobne podatke korisnika portala Overnet d. o. o. prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo u svrhu opisanu u toj izjavi na temelju sljedećih pravnih osnova.

Uz vašu suglasnost 

Vaša suglasnost za obradu vaših osobnih podataka potrebna nam je u određene svrhe, a imate pravo u svakom trenutku opozvati ju.

Vašu suglasnost trebamo na primjer za osiguravanje prilagođenih usluga, kao što su oglasi poduzeća Overnet d. o. o. i njegovih povezanih (zavisnih) poduzeća i ugovornih partnera.

Vaša suglasnost potrebna nam je također za sudjelovanje u anketama i nagradnim igrama, pri čemu će se svaki sudionik morati složiti s općim odredbama pojedine nagradne igre ili ankete.

Praćenje zakonitih interesa 

Vaše podatke obrađujemo u svrhu naših zakonitih interesa (Opći uvjeti korištenja portala Overnet d. o. o.) i naših ugovornih partnera i pritom koristimo prikladne sigurnosne mjere za zaštitu vaše privatnosti. To znači da vaše podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

* osiguravanje, održavanje i poboljšavanje naših usluga za potrebe naših korisnika

* razvijanje novih proizvoda i funkcija koje će koristiti našim korisnicima

* razumijevanje kako korisnici koriste naše usluge da bismo im osigurali i poboljšali učinkovitost naših usluga

* prilagođavanje naših usluga kako bismo korisnicima osigurali bolje korisničko iskustvo

* informiranje o događajima, novostima i drugim aktivnostima poduzeća Overnet d. o. o. i njegovih povezanih (zavisnih) poduzeća

* informiranje korisnika o našim tržišnim uslugama

* osiguravanje oglašavanja kako bi puno naših usluga bilo besplatno dostupno korisnicima

* otkrivanje, sprječavanje ili drukčije postupanje s prijevarama, zloupotrebom te sigurnosnim ili tehničkim problemima u našim uslugama

* zaštita od kršenja prava ili sigurnosti pretraživača Google, njegovih korisnika ili javnosti i od štete na njihovu vlasništvu kako određuje ili dopušta zakonodavstvo

* provođenje istraživanja koja poboljšavaju naše usluge za naše korisnike i koriste javnosti

* ispunjavanje obveza prema našim partnerima, kao što su programeri i vlasnici prava

* ostvarivanje pravnih zahtjeva, uključivo uz istraživanje eventualnih kršenja valjanih uvjeta usluge.

Za provedbu ugovornog odnosa 

Vaše osobne podatke obrađujemo da bismo vam osigurali uslugu koja je određena ugovorom.

S podatcima postupamo u skladu sa zakonskim obvezama.

Vaše ćemo osobne podatke obraditi ako smo na to zakonski obvezani, na primjer ako se odazovemo na sudski postupak ili izvršiv akt državnog tijela.

Vaše osobne podatke ne otkrivamo poduzećima, organizacijama ili pojedincima izvan poduzeća Overnet d. o. o., osim u slučajevima:

 1. Osobne podatke proslijedit ćemo trećim osobama samo na temelju vaše suglasnosti.
 2. Osobne podatke dajemo na uvid svojim povezanim osobama i drugim provjerenim poduzećima ili pojedincima da ih obrađuju u naše ime, prema našim uputama i u skladu s našom izjavom o zaštiti osobnih podataka i svim drugim potrebnim mjerama za osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti. Pružatelje usluga na primjer koristimo kao pomoć kod pružanja podrške našim korisnicima.
 3. Osobne podatke otkrit ćemo izvan poduzeća Overnet d. o. o. ako u dobroj vjeri vjerujemo da su pristup takvim podatcima, njihova primjena, pohranjivanje ili otkrivanje razumno potrebni za:

* uvažavanje eventualnih valjanih propisa, zakonodavstva, pravnih postupaka ili izvršivih akata državnih tijela

* ostvarivanje valjanih uvjeta usluge, uključivo s istraživanjem eventualnih kršenja

* otkrivanje, sprječavanje ili drukčije postupanje s prijevarama te sigurnosnim ili tehničkim problemima

* zaštita od kršenja prava ili sigurnosti poduzeća Overnet d. o. o., njegovih korisnika ili javnosti i od štete na njihovu vlasništvu kako određuje ili dopušta zakonodavstvo.

Javno i našim ugovornim partnerima, kao što su izdavatelji, oglašivači, programeri ili vlasnici prava, možemo otkriti podatke koji ne omogućuju osobno prepoznavanje. Podatke možemo na primjer javno objaviti da pokažemo kretanje na području općeg korištenja naših usluga. Određenim partnerima dopuštamo također prikupljanje podataka iz vašeg preglednika ili uređaja u svrhu oglašavanja i mjerenja, i to korištenjem njihovih kolačića ili sličnih tehnologija.

Bez obzira na to hoće li poduzeće Overnet d. o. o. biti uključeno u spajanje ili preuzimanje vlasništva, i dalje ćemo osiguravati povjerljivost vaših osobnih podataka i korisnike obavijestiti prije nego će osobni podatci biti preneseni ili će za njih stupiti na snagu drugi pravilnik o zaštiti podataka.

Vaši osobni podatci zaštićeni su jakim sigurnosnim funkcijama koje omogućuju stalnu zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog mijenjanja, otkrivanja ili uništavanja. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvim nepravilnostima u vezi s vašim osobnim podatcima za koje smatramo da o njima morate biti obaviješteni. Pritom, između ostalog, koristimo sljedeće mjere:

* šifriranje za očuvanje privatnosti podataka tijekom prijenosa

* postupke prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka koje koristimo, uključivo s mjerama fizičkog čuvanja, pregledavamo da bismo spriječili neovlašten pristup našim sustavima

* pristup osobnim podatcima ograničen je na zaposlene, ugovorne izvođače i zastupnike koji navedene podatke koriste prilikom obrade. Sve osobe s takvim pristupom imaju stroge ugovorne obveze što se tiče povjerljivosti podataka, a ako obveze krše, možemo protiv njih pokrenuti disciplinski postupak ili prekinuti ugovorni odnos.

Preko registriranog korisničkog imena i adrese elektroničke pošte možete u svakom trenutku predati zahtjev za uvid u svoje osobne podatke, saznati u kakve svrhe poduzeće koristi vaše osobne podatke, predati zahtjev za ograničenje korištenja vaših osobnih podataka ili za brisanje svih vaših osobnih podataka koje poduzeće Overnet d. o. o. ili njegovi ugovorni partneri koriste.

U našim uslugama pokušavamo osigurati da su podatci zaštićeni od slučajnog ili namjernog brisanja. Zbog toga može proći nešto vremena od brisanja određenog osobnog podatka do brisanja kopija tih podataka iz naših aktivnih i rezervnih sustava.

Kao voditelj u roku od 15 (petnaest) dana od primljenog zahtjeva odgovarajuće ćemo spriječiti korištenje osobnih podataka za osiguravanje prilagođenih usluga, kao što su oglasi poduzeća Overnet d. o. o. i njegovih povezanih (zavisnih) poduzeća i ugovornih partnera te o tome u roku od 5 (pet) dana elektroničkom poštom obavijestiti podnositelja zahtjeva odnosno korisnika.

Sve osobne podatke pohranjujemo ograničeno vrijeme s obzirom na vrstu osobnog podatka.

Korisničko ime: do brisanja na temelju zahtjeva korisnika.

Elektronička adresa: do brisanja na temelju zahtjeva korisnika.

IP adresa: 5 godina od zadnje aktivnosti na internetskom portalu Overnet d. o. o. odnosno do brisanja na temelju zahtjeva korisnika.

Prijenos podataka 

Poduzeće Overnet d. o. o. za potrebe prikupljanja, pohranjivanja i obrade osobnih podataka koristi poslužitelje pružatelja u oblaku koji su fizički locirani na različitim lokacijama, također na lokacijama izvan države u kojoj boravite. Zakoni o zaštiti podataka razlikuju se među državama, pri čemu pojedine osiguravaju veći stupanj zaštite od drugih. Bez obzira na to gdje se prikupljaju, pohranjuju ili obrađuju vaši podatci, koristimo iste zaštitne mjere opisane u ovoj izjavi.

Promjena izjave 

Izjavu o zaštiti osobnih podataka povremeno mijenjamo. Vaša prava iz ove izjave o zaštiti osobnih podataka nećemo mijenjati bez vaše izričite suglasnosti. Datum objave o zaštiti osobnih podataka uvijek je naveden ispod, a pogledati možete i arhivirane inačice. Ako se radi o većim promjenama, prikazat ćemo uočljiviju obavijest, u pojedinim slučajevima poslat ćemo vam i obavijest na vašu elektroničku adresu.

Voditelj obrade osobnih podataka je poduzeće Overnet d. o. o.

Osoba ovlaštena za zaštitu osobnih podataka poduzeća Overnet d. o. o.:

mag. Bojan Rajer, univ. dipl. ekon.
Rimska cesta 32
8210 Trebnje

Telefon/faks: ++386 59 043 764
Mobitel: ++386 51 303 800
E-adresa: [email protected]

Ljubljana, 24. svibnja 2018.

Pravilnik i opći uvjeti

Članak 1: Opće odredbe

Osobni podaci dobiveni prilikom registracije korisnika na portal Med.Over.Net koristit će se isključivo u svrhu:

 • vođenja baze registriranih korisnika
 • komuniciranja s korisnicima u slučaju tehničkih ili drugih pitanja
 • informiranja korisnika o sadržajnim i servisnim novostima na portalu (u prosjeku ne više od dva puta mjesečno uz mogućnost isključenja opcije)
 • statističke obrade i analize podataka o posjećenosti portala (broj korisnika, najčitaniji sadržaji, trendovi rasta, vremenska posjećenost…).

Podaci prikupljeni na portalu osigurani su u skladu Zakona o zaštiti osobnih podataka. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Med.Over.Net prikupljene podatke svojih korisnika  neće dostavljati trećim osobama bez njihovog izričitog dopuštenja.

Članak 2: Pravila ponašanja korisnika

Na forumima portala Med.Over.Net svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, međutim ne smije

 • ismijavati i omalovažavati mišljenja drugih korisnika
 • ismijavati vjersku, rasnu, seksualnu, nacionalnu, političku ili bilo koju drugu opredjeljenost

Suprotna mišljenja izražavaju se sa argumentiranom replikom u kojoj se ne smiju koristiti neprimjereni izrazi.

Uredništvo Vas poziva da aktivno sudjelujete u poboljšanju kvalitete mrežne komunikacije.

Članak 3: Ovlasti moderatora/administratora

Moderator/administrator brine za nesmetanu komunikaciju i pomaže korisnicima kod korištenja sistema. Moderator/administrator može, po potrebi, promijeniti, zaključati ili ukloniti poruke neprimjerenog sadržaja.

Moderator/administrator odlučuje o primjerenosti objavljenih sadržaja. Kod toga se može posavjetovati s uredništvom Med.Over.Net.

Prema vlastitoj presudi moderator/administrator i uredništvo imaju pravo, u slučaju zlouporabe sistema ili kršenja pravila ponašanja, pojedinom korisniku ograničiti ili onemogućiti pristup stranici.

Članak 4: Pritužbe i komentari korisnika

Sve komentare/pritužbe/pohvale na rad sistema, moderatora ili administratora, s obzirom na sadržaj članaka ili ostala opažanja, možete javiti na broj telefona 099 310 99 00, svaki radni dan od 8 do 15 sati ili na e-mail [email protected]. Uredništvo komentare obrađuje u najkraćem  mogućem roku te korisniku daje povratnu informaciju.

Članak 5: Uvjeti korištenja portala

Korisnik se prilikom registracije na portal Med.Over.Net obvezuje da se slaže s odredbama navedenima u ovom Pravilniku i općim uvjetima te da će postupati u skladu s navedenim. Neregistrirani korisnik se s navedenim uvjetima slaže i prihvaća ih prilikom prve komunikacije na forumu portala. Korisnik sam odgovara za sadržaj koji napiše/objavi. Za njega preuzima  sto postotnu odgovornost te se odriče bilo kakvog prava na odštetu u slučaju zlouporabe.

Korisnik je dužan zaštititi svoje korisničko ime s odgovarajućom sigurnosnom lozinkom (preporučujemo minimalno 6 znakova uključujući kombinaciju velikih i malih slova te brojeva).
Administrator može, prema vlastitoj presudi, odbiti dodijeliti pojedincu korisničko ime u slučaju da: korisničko ime navodi na drugu osobu, zlonamjerno koristi nadimke drugih korisnika, krši zakon o zaštiti imena branda, nepristojno je, neprimjerenog sadržaja te krši druga pravila.

Uredništvo preporučuje da se s nadimkom koji redovito upotrebljavate registrirate na portal i time spriječite moguće „zamjene“ s drugim osobama ili druge neugodnosti. Uredništvo Vas moli da kod otvaranja novih tema na forumu koristite „tražilicu“ te da se kod objavljivanja komentara držite teme foruma.

Javno i skriveno oglašavanje (komunikacija na forumu sa službenim nazivom poduzeća ili branda, oglašavanje slogana, objava poveznica na drugu internet stranicu, sve skrivene oblike oglašavanja kao npr. gverila marketing, prodaja i komercijalna istraživanja na forumima) firma Overnet media d.o.o. naplačuje prema važećem cjeniku. Overnet media d.o.o. ima pravo da kod svakog ustanovljenog, skrivenog oglašavanja opisanog u prethodnom stavku ispostavi račun firmi koja se skriveno oglašava te je firma dužna obračunatu uslugu platiti.

Članak 6: Posebno upozorenje

Podaci objavljeni na internetskim stranicama isključivo su informativnog značaja i ne mogu zamijeniti posjet liječniku ili drugom stručnjaku. Ukoliko mislite da trebate stručnu pomoć, obratite se svom osobnom liječniku ili odgovarajućoj ustanovi. Imajte na umu da se objavljeni sadržaj i informacije mogu mijenjati na dnevnoj bazi te postati zastarjele.
Za objavljeni sadržaj ne preuzimamo odgovornost.
Poruke na forumima su isključivo mišljenje pojedinaca te ne i nužno stajalište uredništva i vlasnika internet portala. Uredništvo u nijednom slučaju nije odgovorno za sadržaj i datoteke objavljene na forumu od strane korisnika.

Članak 7: Autorska prava

Portal Med.Over.Net je u vlasništvu firme Overnet d.o.o. Ljubljana, Slovenija. Sva prava pridržana. Svaki korisnik ovog portala obavezan je poštivati sve važeće zakone o autorskom pravu i pravu intelektualnog vlasništva. Informacije i slike postavljene na portalu, podliježu zaštiti autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Sva autorska prava koja se nalaze na ovim stranicama, uključujući  i one koji se odnose na tekst, ilustracije, fotografije, video, glazbu, zvuk, izgled, dizajn i ostalo u vlasništvu su portala Med.Over.Net ili njegovih partnera. Bez prethodnog pisanog odobrenja uredništva korisnici portala ne smiju:

 • reproducirati, kopirati, koristiti, mijenjati, pohraniti, distribuirati ili objaviti bilo koje informacije ili sadržaj s ovog portala
 • koristiti informacije ili drugi sadržaj s ovog portala u komercijalne svrhe

Uredništvo si uzima za pravo korištenje i objavu sadržaja u svrhu vlastite promocije. U tom slučaju uredništvo Med.Over.Net. nije dužno navoditi izvor ni identitet autora/pisca.

Članak 8: Izvori slikovnoga materijala

Slikovni materijali su u vlasništvu navedenih internet stranica te su dobiveni u skladu s njihovim općim uvjetima ili posebnim dozvolama.

 • http://www.pexels.com
 • http://www.dreamstime.com
 • http://sxc.hu
 • http://foto.zru.si
 • http://www.flickr.com/photos/gresakg
 • http://www.flickr.com/photos/lampelina

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Mob: +385 99 310 99 00
E-mail: [email protected]

Uredništvo Med.Over.Net


Newsletter