fbpx

I tata je zakon

Roditelji i djeca

Dijete jednako treba oca kao i majku jer su oni međusobno različiti, ali njihovo zajedničko i aktivno sudjelovanje u djetetovom odgoju pozitivno djeluje na mnoge aspekte dječjeg razvoja.

Dok se nekad glavna uloga u odgoju djeteta pripisivala majci, današnja se uloga roditeljstva uvelike promijenila. Muškarac se nekad smatrao nezainteresiranim i nekompetentnim za ulogu odgajatelja. Često mu se pripisivala samo uloga osobe koja se brine za materijalno stanje i financijsku sigurnost obitelji, provodi kućni red i disciplinu. Zbog tih se stereotipa njegova uloga u odgoju djeteta često zanemarivala. Iako je majčina povezanost s djetetom u najranijem djetinjstvu neraskidiva, očinstvo zaslužuje jednaku pažnju. Tata mora biti jednako važan i ravnopravan roditelj kao i majka. Zašto? Kvalitetno roditeljstvo zahtjeva kompetencije oba roditelja s kojima se oni ne rađaju nego ih se uči tijekom cijelog života.

Zašto je moj tata zakon?

Pitate li stručnjake, ali i djecu zašto je njihov tata zakon, vjerujemo da biste se ugodno iznenadili. Odgovori se mogu pronaći u očevoj uključenosti u odgoj djeteta već od najranije dobi. Njegovo aktivno uključivanje pozitivno djeluje na mnoge aspekte dječjeg razvoja.

Otac može uistinu biti kompetentni roditelj i posjedovati instinkt „očinstva“ jer se s kompetentnošću ne rađa. Ono se uči u vremenu provedenom s djetetom i stječe iskustvom. Otac je jednako uspješan kao i majka u nizu aktivnosti vezanih uz brigu djeteta kao što su hranjenje, povijanje, ali i prepoznavanje djetetovih neverbalnih signala.

Djetetovu pažnju otac počinje dobivati oko treće godine djetetovog života. To je povezano sa završetkom psihološkog odvajanja djeteta od majke i početkom identifikacije s ocem, traženjem njegove naklonosti i pažnje. Dok je djevojčicama otac prva muška osoba koju susreću i kroz koju uče o muškarcima, dječacima je očeva prisutnost najpotrebnija u doba adolescencije kada izgrađuju svoj identitet. Bez obzira na spol djeteta, uloga oca je neizmjerno važna tijekom cijelog djetinjstva jer kroz nju dijete uči o odgovornosti, ispravnosti i o drugim vještinama. Promatrajući oca i usvajajući njegove verbalne i neverbalne znakove, dijete zapravo izgrađuje svoju osobnost i razvija unutarnju sliku o sebi.

Prema mišljenju djece, tata je zakon zbog još jednog razloga –  skloniji je igranju s njima, a pri tome se igra različitijim stilom od majke. Majka je u igri nježnija i mirnija, a otac taktilno aktivniji. Nosi ga, lovi, baca u zrak, škaklja, dozvoljava da mu se popne na glavu i glupira se s njim na različite načine. Otac se više igra s djetetom i kroz različite sportske igre i ostale u kojima igre u kojima ima više fizičke aktivnosti. To je izuzetno korisno jer takva aktivnost pomaže u djetetovom tjelesnom razvoju i razvoju mozga. Otac ima i veće sklonosti od majke prema istraživanju novih uzbudljivih stvari. Svakodnevne situacije može vrlo brzo pretvoriti u zabavne i edukativne što dijete neizmjerno voli. Očevo sudjelovanje kroz igru, a istovremeno i kroz razgovor i ohrabrenje, pomaže djetetu u prilagodbi, socijalnoj kompetenciji, unutarnjoj kontroli i zadovoljstvu tijekom cijelog života.

tata

Otac mnogo više potiče istraživanje i probijanje djetetovih vlastitih granica

Dokazano je da način na koji otac uči svoje dijete o ustrajnosti u pronalasku rješenja, pomaže djetetu u ostvarenju društvenih i akademskih postignuća u budućnosti.

Prisutnost i uključenost oca u odgoj djeteta pospješuje mentalno zdravlje te socijalni, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta. Istraživanja pokazuju da pažnja i prisutnost oca kroz igru u ranom djetinjstvu pomaže djetetu da brže progovori, ranije prohoda i lakše uspostavlja odnose s vršnjacima. Otac ima veliki utjecaj i na rani razvoj pismenosti, na djetetovu školsku uspješnost i razvoj akademskih vještina. Očeva uloga jednako je važna i za djetetovu emocionalnu stabilnost, razvoj seksualnosti i ponašanje u adolescenciji. Dijete čiji je otac ravnopravno sudjelovao u njegovom odgoju od najranijeg uzrasta, kasnije ulazi u seksualne aktivnosti i manje vjerojatno postaje roditelj adolescent.

Osjećaj unutarnje sigurnosti stručnjaci više vežu za oca. Dok majka češće postavlja granice, otac je popustljiviji, ali i autoritativniji. Otac koji kombinira ljubav i visoka očekivanja te pokazuje poštovanje prema svojom djetetu i njegovoj neovisnosti, ostvaruje bliži i prisniji odnos s djetetom i zadržava ga kada dijete odraste. Istraživanja su pokazala da dijete autoritativnog oca ima više samopouzdanja nego ono čiji otac odgaja autoritarnim (krutim, strogim) stilom. Otac koji ima umjeren, ali čvrst autoritet zna što se događa u životu njihovog djeteta. Jednostavno ima s njim otvoreni dijalog te gradi osjećaj povjerenja i prisnosti. Njegova ljubav, ohrabrivanje i potpora važne su komponente za cjeloviti razvoj djeteta u obitelji.

Za djetetovo zdravo odrastanje bitan je zdrav, kvalitetan i prirodan odnos oba roditelja s djetetom. Roditelji koji odgajaju svoje dijete toplo i sa zadovoljstvom, tu vedrinu i lakoću nesvjesno prenose i na dijete.

Drage tate, upamtite, dijete treba oca jednako kao i majku jer ste vi međusobno različiti, ali ste oboje uzor svom djetetu i s vama se ono identificira. Hrabro se i aktivno uključite u odgoj jer ćete biti uspješniji i u drugim aspektima života, a vaše će dijete izrasti u zdravu i sretnu osobu.

Foto: Pexels


Newsletter