fbpx

Dr. Dean Šarić, moderator na portalu Med.Over.Net

Moderatori

Doc. dr. sc. Dean Šarić, dr. med. je član stručnog tima poliklinike Optical Express i moderator foruma Laserska…

Dragi čitatelji, predstavljamo Vam novog moderatora na portalu Med.Over.Net i forumu Laserska korekcija vida.

dr. dean saric optical expressDoc. dr. sc. Dean Šarić, dr. med. rođen je 1. svibnja 1965. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu. Prva dva razreda srednje škole završio je u Pedagoškom obrazovnom centru, a druga dva u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru gdje je i maturirao.

Studij medicine upisao je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1993. godine.

Liječnički staž obavio je u Općoj bolnici „Sveti Duh“, a stručni je ispit položio 1995. godine.

Od 1991. do 1995. godine radi u ICRC-u na poslovima medicinskog zbrinjavanja ranjene i teško bolesne djece na ratom zahvaćenim područjima.

Od 1996. godine radi u Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

Godine 2001. završio je specijalizaciju iz oftalmologije u Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu te položio specijalistički ispit.

Magistrirao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirao je 2010. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2012. promoviran je u docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovao je na znanstvenim projektima: „Prevencija glaukomske sljepoće i slabovidnosti u Republici Hrvatskoj“, „Operativno liječenje u prevenciji glaukomske sljepoće i slabovidnosti“ i „Novi kirurški pristup u liječenju glaukoma i katarakte“ koji se provode na Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

Završio je dva poslijediplomska studija:

  • 1998. – “Ultrasound in clinical medicine”
  • 2000. – poslijediplomski studij oftalmologije
  • 2001. – stipendist DOG (Njemačkog oftalmološkog društva) – sudjelovanje u kongresu Njemačkog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem nakon kojeg je slijedilo usavršavanje na Sveučilišnoj klinici za očne bolesti u Kölnu, u Njemačkoj.

Završio tečajeve:

Laser Refractive Surgery Course

Big Bubble Technique of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: A Simplified Approach to Successful Surgery Course Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK and Thin Cut DSAEK) and Related Advanced Endothelial Keratoplasty Techniques Course Femtosecond Laser for Cornea Surgery Course Refractive and Cataract Surgery: Management and Prevention of Most Common Complications Course Mastering Transepithelial and Epithelial-Off Corneal Collagen Crosslinking for Keratoconus and Post-LASIK Ectasia Course Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Course Advanced Refractive Cataract Surgery and Anterior Segment Reconstruction Course Endothelial Keratoplasty (DSEK/DSAEK/DMEK/DMAEK): Current Strategies to Improve Results and Avoid Complications Course Femto Laser: Diagnosis and Management of Intraoperative and Postoperative Complications With the Use of a Femtosecond Laser for LASIK Surgery Course Anterior Lamellar Keratoplasty: Principles and Practice Course ISRS Laser Refractive Surgery Course Course State-of-the-Art Use of the Femtosecond Laser for Keratoplasty, Cataract Surgery, and Astigmatic Incisions Course Endothelial Keratoplasty Surgery: Comprehensive Overview and Surgical Pearls Course Endothelial Keratoplasty Techniques Course Big Bubble Technique of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: A Simplified Approach to Successful Surgery Course Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK and Thin Cut DSAEK) and Related Advanced Endothelial Keratoplasty Techniques Course Complications in Collagen Crosslinking: Diagnosis, Management, and Prevention Course

Tijekom posljednjih 15 godina sa znanstvenim je radovima sudjelovao na svim kongresima Hrvatskog oftalmološkog društva, društva oftalmologa Alpe-Adria, međunarodnim simpozijima oftalmologa Hrvatske i Slovenije, 13. kongresu Europskog udruženja oftalmologa 2001. godine u Istanbulu te na Kongresu njemačkog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Berlinu 2001. godine.

Pozvani je predavač na:

  • posljednjih osam kongresa Europskog udruženja kontaktologa
  • Kongresu Talijanskog društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju
  • svih šest simpozija Ljubljana Refractive Surgery Meeting

 

Kontakt
Više o Doc. dr. sc. Dean Šarić, dr. med pročitajte na
Optical Express


Newsletter