fbpx

Djeca s teškoćama u učenju

Dječji svijet

Teškoće u učenju se ne odražavaju na djetetovu inteligenciju. Djeca s teškoćama u učenju su sposobna učiti, ali uče drugačije…

Svatko uči na svoj način i svojom brzinom. Kada netko ima teškoće u učenju, to ne znači da ono nije sposobno učiti, već da uči drugačije. Dijete s teškoćom učenja ne može se potruditi više nego što je, biti pažljivije ili povećati motivaciju, već pri tome treba pomoć. Istraživanja pokazuju da čak 20% djece i mladih uključenih u neki oblik obrazovanja ima problema u učenju. Problemi s učenjem mogu značajno ugroziti djetetov razvoj, stoga je za takvo dijete ključna rana intervencija i stručna pomoć.

Što su teškoće u učenju?

Teškoće u učenju obuhvaćaju specifično neurološko funkcioniranje koje ometa sposobnost stvaranja, obrade ili pohranjivanja informacija. Teškoće u učenju su poremećaji koji utječu na sposobnost svladavanja i upotrebe stečenih vještina. One nisu odraz djetetove inteligencije. Djeca s teškoćama u učenju mogu imati prosječnu ili natprosječnu inteligenciju.

diploma obrazovanje

U najvažnije teškoće u učenju ubrajamo disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju i poremećaj pažnje i hiperaktivnosti

  • Disleksija je teškoća iščitavanja i razumijevanja pročitane riječi i pravilnog pisanja riječi
  • Disgrafija ili teškoća usvajanja vještine pisanja prepoznaje se po nečitkom rukopisu, ispuštanju ili zamjeni slova ili nepravilnom držanju olovke
  • Diskalkulija podrazumijeva teškoće usvajanja matematičkih vještina i rješavanja najjednostavnijih matematičkih problema
  • Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) uključuje povećanu motoričku aktivnost djeteta koja je praćena neadekvatno razvijenom pažnjom te naglim, nepredvidljivim i impulzivnim reakcijama

Kako na vrijeme prepoznati teškoće u učenju?

Zbog teškoća u učenju dijete može izbjegavati čitanje knjige, pisanje domaće zadaće ili samostalno učenje. Dijete najčešće pokazuje probleme u izgovaranju riječi ili slova, prepričavanju teksta, crtanju ili precrtavanju oblika te razumijevanju i praćenju uputa. Ta djeca imaju teškoće s urednim i organiziranim vođenjem bilježnice, s otežanim pamćenjem, koncentracijom, snalaženjem u prostoru te teškoće u igri s vršnjacima, razumijevanju i pridržavanju pravila društvene igre. Djeca s problemima u učenju često su impulzivna, frustrirana, depresivna, anksiozna, niskog samopouzdanja te imaju problema s međuljudskim odnosima.

Često se teškoće u učenju zamjenjuju s intelektualnim i emocionalnim poremećajima. No, djeca s poteškoćama u učenju su pametna. Sposobna su naučiti kontrolirati osjećaje. Mogu imati puno prijatelja i najčešće izrastaju u uspješne odrasle osobe.

 


Newsletter