fbpx

Djeca s malignim bolestima

Zdravlje djece

Obilježavanjem Nacionalnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti želimo osvijestiti javnost o važnosti ranog prepoznavanja simptoma bolesti i pružiti podršku cijeloj obitelji oboljelog djeteta.

Rak je vodeći uzrok smrti. Rak ne bira mjesto, vrijeme, a ni dob. Za razliku od ostalih dječjih bolesti, rak djece je jednako zastupljen u razvijenim kao i u nerazvijenim zemljama. Podaci o učestalosti malignih bolesti djece u Hrvatskoj pokazuju da je u razdoblju od 2001. do 2010. godine u Registru za rak registrirano 1259 novootkrivenih slučajeva malignih bolesti u djece u dobi do 14 godina, odnosno 590 slučajeva u dobi od 15 do 19 godina. Uzrok nastanka raka u dječjoj dobi je, u odnosu na maligne bolesti u odrasloj dobi, puno vjerojatnije genetska predispozicija. Da bi se ustanovili točni uzroci bolesti, potrebno je imati što kvalitetnije podatke o pojavi raka iz što više zemalja svijeta i provoditi daljnja znanstvena istraživanja.

 

Najčešće zloćudne bolesti djece

Među najčešće zloćudne bolesti djece spadaju leukemije i limfomi, tumori mozga te sarkomi mekih tkiva i kostiju. U ranoj životnoj dobi, češće se javljaju embrionalni tumori poput neuroblastoma, Wilmsovog tumora, retinoblastoma i meduloblastoma. U kasnijoj dječjoj dobi, pubertetu i ranoj adolescenciji češće se javljaju koštani tumori, limfomi te gonadalni tumori. Bez obzira na vrstu maligne bolesti, važno je i dalje raditi na poboljšanju strategija liječenja, napretku medicinske tehnologije i kvalitetnom liječenju.

 

Prognoza

Rak djece je izlječiv, no potrebno je na vrijeme prepoznati simptome i otkriti bolest. Zakašnjela dijagnoza smanjuje stopu preživljenja. Smatra se da je sveukupno preživljenje raka dječje dobi u razvijenim zemljama oko 75%. Leukemije i limfomi imaju najbolje stope preživljenja dok su lošije stope preživljenja primijećene kod tumora središnjeg živčanog sustava. Podaci za Hrvatsku pokazuju da je petogodišnje preživljenje za djecu dijagnosticiranu u razdoblju od 2005. do 2009. godine za akutnu limfoblastičnu leukemiju kao najčešću malignu bolest dječje dobi iznosilo 86 %.

 

dijete lijecnik bolest rak lijecenje pomoc

 

Liječenje maligne boli

Sva djeca s malignom bolesti u tijeku svoje bolesti osjećaju bol. Ona se javlja zbog same bolesti, invazivne dijagnostike ili nuspojave liječenja, kemoterapije i zračenja. Ta je bol često dodatno pojačana djetetovim strahom. Bol u djece je teško prepoznati, posebno u njihovoj predverbalnoj fazi. Bol je individualan osjećaj te jednaki podražaj može izazvati bol različitog intenziteta. Sveobuhvatna procjena boli je stoga jedan od najvažnijih koraka u liječenju karcinomske boli.

Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti  u Hrvatskoj se obilježava 15. veljače. Time želimo pružiti pomoć širenjem informacija o ranom prepoznavanju malignih bolesti, pružiti podršku i ohrabrenje za što ranije traženje liječničke pomoći i za borbu s kojom se ta djeca i njihove obitelji nose.

Newsletter