fbpx

Autizam

Abeceda bolesti

Autizam je neurorazvojni poremećaj čiji se uzroci još uvijek intenzivno istražuju, a karakteriziraju ga specifične skupine simptoma…

Autizam je neurorazvojni poremećaj s poremećenim društvenim međudjelovanjem i komunikacijom, stereotipnim obrascima ponašanja i nejednolikim intelektualnim razvojem. Ubraja se u razvojne poremećaje i poremećaje učenja. Dva do četiri puta češće zahvaća dječake od djevojčica.

Uzrok bolesti

Na razvoj bolesti djeluju genetski čimbenici. Uzroci ove bolesti još se uvijek intenzivno proučavaju, no smatra se kako je ona povezana s poremećajima u mozgu (proširene moždane komore, poremećaj jezgara moždanog debla).

Simptomi

  • Poremećaji u razvoju socijalnih kontakata uključuju osamljenost, pasivnost, nezainteresiranost za drugu osobu, i ograničenu sposobnost za empatiju.
  • Oštećenje verbalne i neverbalne komunikacije iskazuje se nedostupnom dvosmjernom komunikacijom, izmišljanjem riječi, reverzijom zamjenica i eholalijom (stereotipnim ponavljanjem riječi ili fraza druge osobe).
  • Suženo je područje interesa, oštećena je aktivnost mašte, a dijete je zaokupljeno neobičnim stvarima. Javlja se neobična preosjetljivost ili neosjetljivost na pojedine podražaje.
  • Poteškoće u učenju se manifestiraju disleksijom (poteškoćom pri čitanju), disgrafijom (teškoćom usvajanja vještine pisanja), diskalkulijom (teškoćom usvajanja matematičkih vještina i rješavanja najjednostavnijih matematičkih problema) i disnomijom (poteškoćom u prisjećanju naučenih imena i podataka kada se to traži).

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničkog nalaza i dokaza o poremećenom društvenom međudjelovanju i komunikaciji te postojanju ograničenih, stereotipnih načina ponašanja. Testovi probira uključuju upitnik „Social Communication Questionnaire“, „M– CHAT“ i druge. Psiholog provodi formalne testove poput „Autism Diagnostic Observation Schedule“ (ADOS).

Prognoza bolesti

Ovaj poremećaj većinom započinje u ranom djetinjstvu i traje cijeli život.

Liječenje

Liječenje je multidisciplinarno. Obuhvaća kognitivno-bihevioralnu terapiju, liječenje govora i nadoknadu motoričkih funkcija. Ukoliko se kod osobe javlja rizično ponašanje kao što je samoozljeđivanje, provodi se terapija antipsihoticima.

 


Newsletter