Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Izplačilo solastnika podjetja

Default avatar

LejlaVarja

Pozdravljeni,

Najprej bi kar se da na kratko opisala situacijo, da bo vprašanje bolj jasno:
podjetje je na trgu že 15 let, zelo uspešno in še vedno raste. Večino zaslug za rast podjetja je na strani enega lastnika - direktorja podjetja, torej prvotni lastnik, ki je samo idejo od samega začetka tudi načrtoval in sprovedel. Prav tako je vložek intelekta večji z njegove strani, zaposleni ga tudi opisujejo kot skrbnega in uspešnega timskega vodjo kar za solastnika ne bi mogli trditi. Solastnik je v podjetju zaposlen kot računovodja, ki svoje delo uspešno opravlja, zaposleni pa z njegovim vedenjem in ravnanjem niso zadovoljni, ocenjujejo ga kot problematičnega, prav tako velikokrat izpodbija pomembne odločitve direktorja s katerimi so se zaposleni tudi strinjali in ki so se v večini izkazale kot ključne za rast podjetja.
Solastnik se je podjetju pridružil in vložil svoj delež nekaj let kasneje, ko je podjetje že "zagnalo" motorje in kazalo uspešno poslovnaje. Zdaj želi izplačilo in prekinitev zaposlitve v podjetju.
Vložek obeh je bil 50:50. Kakšni so bili oz. če so bili kakršnikoli drugi sporazumi, pogodbe ipd med njima mi zaenkrat ni znano. Direktor podjetja se težko strinja s polovičnim izplačilnim solastnika, glede na njegov večji vložek intelekta in skrbi za rast podjetja v vseh 15ih letih.

Moje vprašanje je:
Ali kljub enakovrednemu vložku velja kak zakon s katerim lahko izpodbijaš dogovor polovice izplačila? Morda nekaj na temo moralnih ali intelektualnih pravic, ki varujejo osebo glede njegovih osebnih vezi do dela, vlaganja intelekta ipd?

Lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

takšen zakon ne obstaja. Sama prodaja je urejena v Zakonu o gospodarskih družbah, ki pa o določitvi cene poslovnega deleža v primeru prodaje tega ne govori.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc