Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Izročilna pogodba pri s.p.

Default avatar

vanja

Prosim za pojasnilo glede plačila oz. neplačila davka pri izročilni pogodbi v sledečem primeru:

Lastnik firme (s.p.!) je že upokojen, sedaj mora po novem zakonu,če želi obdržati pokojnino, firmo zapreti ali prenesti na naslednika. Za sam prenos s.p. ni problema, vendar pa bi radi nepremičnino, kjer se odvija dejavnost, prenesli najprej v njegovo zasebno last, potem pa bi jo oče podaril 1/2 svojemu sinu ter 1/2 svoji hčeri.
Tu pa nastane problema. Nepremičnina je v knjigah s.p. vredna manj kot jo je ocenil GURS. Tudi davčni svetovalci nimajo enotnega mnenja. Vsi svetovalci se strinjajo, da bi v primeru sklenitve darilne pogodbe bili oproščeni kakršnegakoli plačila davka. Se pravi oče bi potem, ko bi nepremičnina prešla v njegovo zasebno last, le-to podaril 1/2 sinu, 1/2 pa hčeri.
Vendar pa je lastnik s.p.(oče) v izvenzakonski skupnosti s partnerko, katera bi bila v tem primeru nekoč upravičena do dedovanja vsaj nujne šestine, če ne več (skupaj sta že 12 let, tako da je že zdaj upravičenka v dedovanju enako kot sta sin in hči).
Sedaj so odvetniki in notar predlagali, da se sklene izročilna pogodba (da se partnerka odpove kakršnemkoli dedovanju na tej nepremičnini), katero je ona tudi pripravljena podpisati, vendar pa nihče ne ve, če ima izročilna pogodba enak status kot darilna pogodba glede na to, da je bila nepremičnina iz s.p. najprej prenešena v zasebno last in potem podarjena z izročilno pogodbo.
(Se pravi da bi bila izročilna pogodba tudi oproščena kakršnegakoli davka kot darilna pogodba)
Ker če bi bila tretirana drugače, bi mogoče morali plačati davek od razlike knjigovodske in tržne vrednosti, kar pa ne bi bil majhen znesek.Skratka ali mi lahko kdo pove ali v našem primeru sklenitve izročilne pogodbe ne bi bilo plačila kakršnega koli davka.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

kar se tiče davka na dediščine in darila, je izročilna pogodba izenačena z darilno pogodbo.
Tudi ZDoh-2 ti dve pogodbi glede pravnih posledic izenačuje (torej lahko se predlaga odlog ugotavljanja davčne obveznosti glede kapitalskega dobička).

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc