Forum.Over.Net

Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

Ali preneha veljati pogodba o zaposlitvi, če..

Default avatar

močno zaskrbljena

Delam v manjši zasebni firmi ( 15 zaposlenih), ki bi jo naj odkupila druga firma. Ali moja pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas velja tudi po prevzemu? Bojim se namreč, da nam bodo poskušali zmanjšati OD oziroma nas nekaj odpustiti. Lastnik pravi, da ne ve,kaj bo stroril nov lastnik?! Kam se lahko obrnem za nasvet? Hvala
Default avatar

Tbb

Možno je več scenarijev, zato je najboljše, da se pozanimaš pri zdajšnem direktorju kaj bo z vami.
Default avatar

močno zaskrbljena

Tbb je napisal/a:
Možno je več scenarijev, zato je najboljše, da se pozanimaš pri zdajšnem direktorju kaj bo z vami.
Saj to je problem. Ne ve ali pa noče povedati. Ali se lahko obrnem na sindikate, čeprav nismo člani?
Default avatar

a to je?

Tus notranje gorice? :)
Default avatar

takole gre ponavadi

Prav nič ne moreš narediti. Še najmanj bo, če se bodo samo plače zmanjšale. Malo kasneje vas bodo enega po enega odpustili. Ravnokar nekaj takega opazujem v eni firmi. Najprej so jim za 30% zmanjšali plače, potem so jih pa odpustili. Pogodba za nedoločen čas ti ne bo nič pomagala, ker boš itak dobila novo za določen čas, ki je pa zelo verjetno ne bodo podaljšali. Tudi tukaj ne moreš nič.
Default avatar

si pa za hece

Ne ga srat? Članica sindikata ne bi bila in ne bi plačevala članarine, njihove usluge in nasvete bi pa koristila?
Default avatar

delovnica

Prehod delavcev k novemu delodajalcu je urejen v zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), besedilo pomembnih dveh členov kopiram spodaj.

Na kratko pa: pogodbe o zaposlitvi ne prenehajo veljati, razen če odkloniš prehod in dejansko delo pri novem delodajalcu. Tam ti morajo biti še dve leti zagotovljene enake pravice po pogodbi kot so ti bile pri prvem delodajalcu, seveda pa lahko novi lastnik ugotovi, da kakšnega delavca ne rabi, naredi reorganizacijo ali kaj podobnega, pa pride do odpovedi iz poslovnih razlogov. Če obstajajo razlogi za to, to ni prepovedano. Za obveščanje se le obrni na direktorja ali na sindikat, če ga imate.

Lp in srečno!
--------------------------------

11. Sprememba delodajalca
75. člen
(sprememba delodajalca)
(1) Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.
(2) Pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je zavezovala delodajalca prenosnika, mora delodajalec prevzemnik v primeru iz prejšnjega odstavka zagotavljati delavcem najmanj eno leto, razen če kolektivna pogodba preneha veljati pred potekom enega leta ali če je pred potekom enega leta sklenjena nova kolektivna pogodba.
(3) Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.
(4) Delodajalec prenosnik je skupaj z delodajalcem prevzemnikom solidarno odgovoren za terjatve delavcev, nastale do datuma prenosa, in za terjatve, nastale zaradi odpovedi po prejšnjem odstavku.
(5) Delodajalec prenosnik, ki je pretežni lastnik družbe, na katero se dejavnost ali njen del prenaša, je solidarno odgovoren za terjatve prevzetih delavcev, nastale zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja prevzemnika, če je stečaj ali postopek prisilnega prenehanja začet v roku dveh let od datuma prenosa, in sicer do višine zneska, ki bi ga delodajalec prenosnik moral izplačati prevzetim delavcem, če bi jim na dan prenosa prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga. Pretežni lastnik družbe po tem zakonu je delodajalec, ki je neposredni ali posredni imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih ima neposredno ali posredno več kot 25 odstotkov glasovalnih pravic ali več kot 25 odstotni delež v kapitalu družbe (v nadaljnjem besedilu: pretežni lastnik družbe).
(6) Delodajalec prenosnik, ki ni pretežni lastnik družbe, na katero se dejavnost ali njen del prenaša, je v primerih in v okviru omejitev iz prejšnjega odstavka subsidiarno odgovoren za terjatve prevzetih delavcev.
(7) Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku, mu lahko delodajalec prenosnik izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.
(8) Če delodajalec prenosnik začasno prenese na podlagi pravnega posla podjetje na delodajalca prevzemnika, po prenehanju veljavnosti tega pravnega posla preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij delavcev ponovno na delodajalca prenosnika ali na delodajalca - novega prevzemnika.

76. člen
(obveščanje in posvetovanje s sindikati)
(1) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik morata najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri delodajalcu o:
- datumu ali predlaganemu datumu prenosa,
- razlogih za prenos,
- pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za delavce ter
- predvidenih ukrepih za delavce.
(2) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata z namenom, da se doseže sporazum, najmanj 15 dni pred prenosom s sindikati iz prejšnjega odstavka posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce.
(3) Če ni sindikata pri delodajalcu, morajo biti delavci, ki jih prenos zadeva, obveščeni na pri delodajalcu običajen način v roku in o okoliščinah prenosa v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Default avatar

samo k sindikatom ne!

močno zaskrbljena je napisal/a:
Ali se lahko obrnem na sindikate, čeprav nismo člani?

Sindikate pozabi! Četudi bi bila njihova članica mnogo let, ti ne bi nič pomagali. Oni so zato, da podpirajo določeno politično opcijo, članarine pa zato, da njihovi veljaki bogatijo. To je izključno delo sindikatov.
Default avatar

močno zaskrbljena

si pa za hece je napisal/a:
Ne ga srat? Članica sindikata ne bi bila in ne bi plačevala članarine, njihove usluge in nasvete bi pa koristila?
Ni mi ravno za hece.
Default avatar

si pa z ahece

močno zaskrbljena je napisal/a:
si pa za hece je napisal/a:
Ne ga srat? Članica sindikata ne bi bila in ne bi plačevala članarine, njihove usluge in nasvete bi pa koristila?
Ni mi ravno za hece.
Ne? Na kakšni podlagi pa potem pričakuješ zase zastonj usluge, ki jih vsi ostali plačajo?
Default avatar

samo k sindikatom ne!

si pa z ahece je napisal/a:
močno zaskrbljena je napisal/a:
si pa za hece je napisal/a:
Ne ga srat? Članica sindikata ne bi bila in ne bi plačevala članarine, njihove usluge in nasvete bi pa koristila?
Ni mi ravno za hece.
Ne? Na kakšni podlagi pa potem pričakuješ zase zastonj usluge, ki jih vsi ostali plačajo?

Za hece ni zato, ker pričakuje zastonj usluge, temveč zato, ker pričakuje usluge, ki jih ne dobijo niti tisti, ki plačujejo članarino ....
Default avatar

močno zaskrbljena

si pa z ahece je napisal/a:
močno zaskrbljena je napisal/a:
si pa za hece je napisal/a:
Ne ga srat? Članica sindikata ne bi bila in ne bi plačevala članarine, njihove usluge in nasvete bi pa koristila?
Ni mi ravno za hece.
Ne? Na kakšni podlagi pa potem pričakuješ zase zastonj usluge, ki jih vsi ostali plačajo?
Ne da se mi polemizirati z nekom, ki ne razume vprašanja, zato te prosim, da nehaš smetiti. Moje vprašanje se je glasilo: Ali se lahko obrnem na sindikate, čeravno nismo člani? Ali se lahko ...Razumeš ? O zastonj uslugah pa si začela pametovati ti.Verjetno se bomo morali obrniti nas kakšno odvetniško pisarno, me je pa zanimalo, če bi bilo smiselno obrniti se na sindikate.
Hvala za poslane odgovore.
Default avatar

takole

Ampak si pa res trda!
Sindikati niso odvetniška pisarna, ki svoje storitve zaračunava. Zaračunava članarino svojim članom, katerim nudi določene usluge. Članom, ki plačujejo članarino.
Bo zdaj šlo?
Default avatar

močno zaskrbljena

takole je napisal/a:
Ampak si pa res trda!
Sindikati niso odvetniška pisarna, ki svoje storitve zaračunava. Zaračunava članarino svojim članom, katerim nudi določene usluge. Članom, ki plačujejo članarino.
Bo zdaj šlo?
Resnično ste nekatere težke seratorke na tem MON-u. Glavno, da pametujete in žalite druge, pa ste srečne.

Na sindikat bi se obrnili zgolj zato, ker imajo nedvomno veliko izkušenj z podobnimi zadevami.
Bo zdaj tebi končno prišlo?
Default avatar

takole

Si res tako butasta ali se delaš? SINDIKATI NUDIJO SVOJE USLUGE SVOJIM ČLANOM. Ti narišemo?
Fitnes centri imajo tudi veliko izkušenj z rekreacijo. Zakaj ti je tu logično, da lahko koristiš njihove usluge le, če se včlaniš in plačaš članarino?