Forum.Over.Net

Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

plačilna lista kot dokument?

Default avatar

brez plačila

Po 135 čl. ZDR je postala plačilna lista verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo v primeru, da poda izredno odpoved zaradi neizplačanih plač.
Ampak: kaj če delodajalec ne daje plačilnih list? Obstaja kak člen, ki obvezuje delodajalca k izdaji plačilne liste?

Ker v primeru, da nimam plačilne liste moram v sodno tožbo, kar me dodatno stane, sem pa že tako brez plač in imam komaj še za položnice plačat...
Default avatar

Barca

V istem členu ZDR-1 http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301 je to določeno

135. člen

(kraj in način izplačila plače)

(1) Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca se izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan.

(2) Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

(3) Pisni obračun iz prejšnjega odstavka je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

(4) Delodajalec je dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

(5) Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo delodajalca.
Default avatar

Topsy

Obstajajo pa seveda delodajalci, ki place in posledicno REK obrazca neizpolnijo in seveda od sebe ne dajo placilne liste. Od kar velja novi zakon pa se toliko bolj ne. zalostno, a ne?
Default avatar

Barca

Topsy je napisal/a:
Obstajajo pa seveda delodajalci, ki place in posledicno REK obrazca neizpolnijo in seveda od sebe ne dajo placilne liste. Od kar velja novi zakon pa se toliko bolj ne. zalostno, a ne?
Vem, da tole bore malo kaj pomaga :(

KAZENSKE DOLOČBE
217. člen
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
27. delavcu ne izplača plače ali mu ne izda pisnega obračuna v skladu s 134. in 135. členom tega zakona;
(2) Z globo od 1.500 do 8.000 evrov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Default avatar

Topsy

Barca je napisal/a:
Topsy je napisal/a:
Obstajajo pa seveda delodajalci, ki place in posledicno REK obrazca neizpolnijo in seveda od sebe ne dajo placilne liste. Od kar velja novi zakon pa se toliko bolj ne. zalostno, a ne?
Vem, da tole bore malo kaj pomaga :(

KAZENSKE DOLOČBE
217. člen
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
27. delavcu ne izplača plače ali mu ne izda pisnega obračuna v skladu s 134. in 135. členom tega zakona;
(2) Z globo od 1.500 do 8.000 evrov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Drzi. Poznam podjetje, kjer se to dogaja. Eden od zaposlenih je ze izpeljal izredno odpoved. Tudi obvestil inspektorja, pa ga po dveh mesecih se ni bilo v podjetju. Ocitno so premajhni. Sploh pa v prvo skoraj vedno izdajo samo opomin ali pa se to ne.