Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Celosten ali celostni?

Default avatar
Še nekaj me zanima: besedna zveza ''celosten pristop''. Kaj je prav: celosten pristop ali celostni pristop? Ali pa: zelen zvezek ali zeleni zvezek?
Ali se mogoče uporabljata obe besedni zvezi, le da v različnih besednih okoljih?

Hvala!

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger