Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Celosten ali celostni?

Default avatar

Študentka Lana

Še nekaj me zanima: besedna zveza ''celosten pristop''. Kaj je prav: celosten pristop ali celostni pristop? Ali pa: zelen zvezek ali zeleni zvezek?
Ali se mogoče uporabljata obe besedni zvezi, le da v različnih besednih okoljih?

Hvala!