Starševski čvek

Tujke v Sloveniji

Default avatar
Zadnje čase prebiram več tem, kako si moški pripeljejo v Slovenijo tujke - največkrat Ukrajinke in Romunke, nekateri se zaradi tega tudi ločijo od žena. Dobro, to je njihova stvar. Ampak, a se ne zavedate, kakšno škodo pravzaprav delate sodržavljankam na področju trga dela? In to z ženskami, ki se jim večinoma ne gre za vas, še manj za ljubezen, ampak samo za denar in cenene cunje?
Moja simpatična sestrična je izgubila službo kot natakarica v slaščičarni, ker so na šefova vrata potrkale Ukrajinke in se je odločil za eno izmed njih. Njegov odgovor je bil, da sicer (moja sestrična) dobro dela, da pa bi moške stranke kar vskočile, če bi imeli ukrajinsko kelnarico (zaradi njihovega slovesa) in se mu zaradi prometa zdi bolje, da zaposli Ukrajinko kot Slovenko.
Moja soseda je službo skoraj izgubila kot pomivalka posode, ko je šef ravno tako razmišljal, da bi namesto nje zaposlil Ukrajinko - menil je, da zaradi prometa. Kasneje so mu to drugi odsvetovali, saj bi gostilna lahko dobila slab sloves, drugačenm profil strank in slabši obisk.

Še dobro, da večinoma ne znajo slovensko, niti angleško in da večinoma ne premorejo izobrazbe - vsaj ne bodo kradle boljših delovnih mest!
Default avatar
Če so pa Ukrajinke krive za nezaposlenost žensk v Sloveniji, potem je pa problem enostavno rešljiv: pošljemo jih vse naprej na zahod in bo pri naz nezaposlenost takoj padla na minimum!

Sicer pa, dokler se Slovenci poročajo z Ukrajinkami, je še v redu, sam da ne uvažajo Šiptark!
Default avatar
Strinjam se s tem da lokal dobi nek "sloves" če zaposli Ukrajinke. Ne strinjam se s tem, da pri nas ne dobijo službe, čeprav ne zanjo jezika. Pred kratkim je tu tekla debata o Ukrajinki, ki je dobila službo na neki šoli, kot učiteljica angleščine. Vprašanje, če je imela opravljene izpite za poučevanje ali je premogla ustrezne druge kvalitete za zasedbo delovnega mesta.
Default avatar
zakaj pa ni možno srečat normalno slovenko,k zna cenit in spoštovat poštenost,saj nemormo bit vsi kriminalci k ponavad slovenke iščejo.
Default avatar
Ja se lahko vsak lastnik sam odloči koga bo zaposlil,da si izboljša promet. Eden ,ki prihaja iz revščine in se lahko zanese samo na svoje sposobnosti, se bo bolj grebel za delo ,kot pa en Slovenc ,ki ima neko družinsko zaledje. Jaz delam v tujini in je nimam konkurence, ker dam maksimum od sebe, da obdržim delo.
Še to, imam stranko ,ki je mlada Albanka ,je tudi tujka in se lahko 30./;Slovenk skrije pred njo,tolk je ta mlada ženska pridna,sposobna in delavna.
j
Default avatar
če je pa tako je napisal/a:
Spet se srbenda oglaša, ne more iz svoje kože!Srbi ste največja rak rana na celem balkanu in zdaj metastazirate proti alpam!.Ali ste lahko normalni vsaj za nekaj let in pustite ljudi živet!
Default avatar
In kaj mislite kako bodo pa gledali na vse Slovence, ki iščejo službo v tujini?
Večvrednostni kompleks včasih tudi zaboli.

Sicer pa nič novega. Ko se pojavi kriza, se razrašča nacionalizem in primitivizem. Povsod.
Default avatar
šiptarka je napisal/a:
Za tvojo info, Srbi iz vukojebin v Srbiji se poročajo s Šiptarkami iz Albanije, imajo celo svoje zenitne agencije za taka posredovanja, ker v vukojebino nobena ženska noče, Šiptarjem je pa tud tam bolje, kot jim je doma.

Če imaš pa ti fobijo od Srbov, to še ne pomeni, da je vsak na Monu Srb! Dihaj malo, sprosti se, dihaj...
Default avatar
V gostilno v katero sem jaz hodil, je bila tudi ena natakarica in Kijeva Ukrajina, ena iz Ivanovska Rusija.
Fajn deklini, izobrazeni, razgledani, ni kaj. Si pac poiscejo sluzbo, za njih ni tezko dobiti sluzbe tu v Sloveniji, pa jezik za njih tudi ni tako tezak, se ga hitro privadijo tu.
Default avatar
V bistvu je pa najvecja imigracija v Republiko Slovenijo vsako leto, moskih ne zensk.
Vsako leto je najvecja imigracija v Slovenijo iz bivsih Jugoslovanskih Republik, in to moskih ne zensk.
In ce so leta 1945 sem prisli Ruski in Ukrajinski vojaki, je normano, da se sedaj pridejo zadaj zenske.
Default avatar
Imam snaho iz Ukrajine, izobraženo s svojim s.p., tako da ne odžira delovnega mesta nikomur, aja, pa govori izredno lepo slovensko in angleško....tako da prosim ne posploševat in se rasistično obnašat. Ni vse samo črno-belo....sploh pa ne razumem o kakem slabem slovesu govoriš avtorica, a misliš da so vse tujke prodajalke ljubezni? So samo dekleta in žene, ki za boljšim zaslužkom gredo delat v tujino, ravno tako kot Slovenci in Slovenke.

Avorica, malo se zamisli nad seboj, mogoče pa le ne misliš tako slabo, kot pišeš!

lp
Default avatar
Na Stajerskem jih je polno ki imajo neke priimke, ki se koncajo na -ko.
Slovanska kolonija pac, ta Republika Slovenija. Se pa vidis kako so hribi poimenovani na Stajerskem
Kozjansko, Kozjak, Slovenske gorice.
Kozaki so bili Ukrejinci, Donski Kozaki in tako.
Se Bajuk, precednik stranke Nova Slovenija je tudi Ukrajinski priimek.
Default avatar
Te stvari ni v Slovenscini, sem prevedel sedaj tu kaj je o tem na Vikapediji v Angleski Vikapediji:

The Belgrade Offensive or the Belgrade Strategic Offensive Operation (Serbo-Croatian: Beogradska ofenziva/ofanziva, Београдска офензива/офанзива; Russian: Белградская стратегическая наступательная операция, Belgradskaya strategicheskaya nastupatel'naya operatsiya) (14 September-24 November 1944)[2] was an offensive military operation in which Belgrade was liberated from the German Wehrmacht by the joint efforts of the Yugoslav Partisans, the Soviet Red Army and the Bulgarian People's Army. This forces launched separate but loosely coordinated operations that successfully forced the Germans out of the Belgrade area.[3]

The offensive involved the 1st Army Group of the Yugoslav Partisans to the west, the Soviet 3rd Ukrainian Front (including the Bulgarian 2nd Army), elements of the 2nd Ukrainian Front to the north[4] and First, Third and elements of the Fourth Bulgarian Armies to the south.[5] They conductied an offensive against part of Germany's Army Group E (Korpsgruppe "Schneckenburger" and "Stern") which included the forces of the Serbian fifth column, the Chetniks and the Serbian State Guard.

http://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade_Offensive

Beograjska ofenziva ali Beograjska strateska ofenzivna operacija,1944.

Je bila ofenzivna vojaska operacija v kateri je bil Beograd osvobojen od rok Nemskega Wehrmacht z skupnimi napori Jugoslovanskih partizanov, Sovjetske rdece armade in Bulgarske Ljudske armade. Te sile(enote) so sprozile samostojni in nasiroko povezane operacije, ki so uspesno pregnale Nemce iz obmocja Beograda. Ofenziva je vsebovala 1vo armadno skupino Jugoslovanskih partizanov na Zahodu, Sovjetsko 3tjo Ukrajinsko fronto(v njo vkljuceno tudi Bulgarsko 2go armado. Elemente 2ge Ukrajinske fronte na severu in 1,3 in elemente 4 Bulgarske armade na Jugu. Te sile so naredile ofenzivo proti Nemski armadi E, ki je vsebovala sile Srbski 5 colum, Cetnike in Srbsko drzavno gardo.

The successful completion of this battle made possible the beginning of the Vienna Offensive on 16 March, in conjunction with the left wing 2nd Ukrainian Front. Thereafter the front's forces completed the liberation of Hungary, expelled the enemy from the eastern part of Austria and took its capital, Vienna.

On 15 June 1945, the on the basis of a Stavka directive on May 29, 1945 the front was disbanded, and reorganised as the Southern Group of Forces. 26th Army was grouped with 37th Army into the SGF.

The Front included 57th Army from October to December 1944.

http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Ukrainian_Front

3tja Ukrajinska fronta je bila uspesna v bitki pri Blatnem jezeru, kar ji je omogocilo zacetek Dunajske ofenzive 16 marca in z krizanjem z levim krilom 2ge Ukrajinske fronte. Za tem so frontne sile koncale osvobojenje Madzarske in izkljucile sovraznika iz vzhodnega dela Avstrije in vzele njeno prestolnoco Dunaj.

15.Junija 1945, na osnovi Stavka direktive Maja 29, 1945 je bila fronta razpuscena in reorganizirana kot Juzna skupin sil.26ta armada je bila grupirana z 37 armado v SGF.


The Southern Group of Forces was a Soviet Armed Forces formation formed twice following the Second World War, most notably around the time of the Hungarian Revolution of 1956.

Following the Iassy-Kishinev Operation, on June 15, 1945, the 26th and 37th Armies (from 3rd Ukrainian Front) in Romania and Bulgaria, plus a division which had reached Yugoslavia, were grouped into the Southern Group of Forces (YUGV). A year later, the 37th Army became the 10th Mechanised Army. After the signing of the Paris Peace Treaties in 1947, the SGF disbanded, along with HQ 26th Army, and passed on its functions to the 10th Mechanised Army, which had now been redesignated the Special Mechanized Army.

http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Group_of_Forces


Juzne skupine sil so bile Sovjetske armadne sile formirane dvakrat po drugi svetovni vojni, najbolj omembe vredno za casa Madzarske revolucije iz 1956.

Po Lassy Kishinev operaciji, na dan Juni 15, 1945, je 26 ta in 37 ta Armada(iz 3je Ukrajinske fronte) v Rumuniji in Bulgariji, plis devizije, ki so dosegle Jugoslavijo, in so se borile v Jugoslviji, bile gurpirane v Juzno skupina silj(JUGV). Leto pozneje, 367 armada postane 10ta mehanizirana armada. Po podpisu Pariske mirovne pogodbe in 1947,

SGF je razpuscena, kakor tudi HQ 26ta armada, in njene funkcije so presle na 10to mehanizirano armado, ki je bila preoblikovana v specialno Mehanizirano armado.
Default avatar
Jaz sem slisal parkrat na Stajerskem, da so eni govorili, govoriti, da so Srbi in Hrvati, kot klin med Bulgari in Slovenci. In da so Bulgari in Slovenci dejansko isti narod.

Tako, da nevem dejansko jaz kdo so Slovenci pravzaprav vse:

Prevod is Vikapedije v Anglescini:

After the successful 2nd Ukrainian Front's Kecskemét-Budapest Offensive (29 October 1944 – 10 December 1944) and Szolnok-Budapest Offensive (29 October 1944 – 10 December 1944) east of Balaton, the German forces south-west of the lake retreated, which aided the Bulgarian advance. The Bulgarian 1st Army breached the first two defensive Axis lines and crossed the Mura river. They then assumed a defensive posture at the Veliki Kog-Yastrebtzi line and remained there until 7 May.

On 7 May they resumed advance which soon became a matter of pursuit of fleeing enemy and capture of the remnants of the Wehrmacht and Hungarian troops. By 13 May 1945, the Bulgarian 1st Army reach the Austrian Alps in the Klagenfurt area where they met the British Eighth Army.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nagykanizs ... _Offensive

Po uspesni 2gi Ukrajisnki frontni Kecskemet-Budapest Ofenzivi in Szolnok Budapest ofenzivi vzhodno od Blatnega jezera, Nemske sile juzno in zahodno od jezera so se umaknile, kar je dodalo Bulgarom napredovanje. Bulgarska 1va armada prodrla skozi prvi dve obrambni Aksis crti in preckala reko Muro. Potem so zavzeli obrambno pozicijo na Veliki Kog-Jastrebtzi crti in tam ostali do 7 mega maja.

Od sedmega Maja so nadaljevali napredovanje, ki je kmalo postalo, zasledovanje in pobeg sovraznika in osvojitve od ostankov Wehrmacht in Madzarskih cet. Do 13.Maja 1945 je Bulgarska 1va armada dosegla Avstriske Alpe in Klagenfurt/Celovec obmocje kjer so srecali Britancsko osmo Armado.

The First Army took part in the Bulgarian Army's advance northwards into the Balkan Peninsula with logistical support and under command of the Red Army. The First Army, along with the rest of the Bulgarian forces, advanced into Hungary and Austria in the spring of 1945, despite heavy casualties and bad conditions in the winter. Because of the army's equipment shortages, on March 14, 1945, the Soviets agreed to provide the Bulgarians 344 aircraft, 65 T-34 tanks, 410 guns, 115 anti-aircraft guns, 370 mortars, 370 transport vehicles, and some 30,000 small arms, all free of charge.[9]

During 1944-45, the Bulgarian First Army was commanded by Lieutenant-General Vladimir Stoychev. On 8 May 1945, Gen. Stoychev signed a demarkation agreement with British V Corps commander Charles Keightley in Klagenfurt, southern Austria.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_First_Army

Prva Bulgarska armada v Bulgarski Armadi je napredovala severo v Balkanski polotok. z logisticno podporo in pod poveljstvom od Rdece Armade. Prva armada. skupaj z ostalimi Bulgarskimi silami je napredovala v Madzarsko in Avstrijo v spomladi 1945, kljub velikim zrtvam in slabim razmeram pozimi. Ker zaradi armadnega pomankanja opreme, 14 marca 1945, so Sovjeti se strinjali da priskrbijo Bulgarom 344 letal, 65 T-34 tamkov, 410 pusk, 115 proti letalskih pusk, 370.., 370 transportnih vozil, in okrok 30,000 mansih kosov orozij, zastojn.

Med 1944-1945. so Bulgarska prva armada pod povelstvom Generala Vladimirja Stojckova. * Maja 1945 je General Stojckov podpisal memarkacijski sporazum z Britanskim V korpus povelnikom Karlom Keightley v Klagenfurtu/Celovec, Juzna Avstrija.
Default avatar
šiptarka je napisal/a:
To delajo, tak kot se, so se Slovani selijo na vzhod do pacifika.
Ocitno bi se radi nasilili od Tihega do Atlantskega Oceana. Ali pa se selijo tak.
Prva svetovna vojna se je zacela, ko se je koncala gradnja transibirske zeleznice.
Default avatar
To bi bilo bolje recti potem: Tujke v Vzhodnih Alpah ali na zahodnem Balkanu.
Default avatar
No, odgovori so pričakovani. Redkokdo pa je prebral do konca. Moški odgovori so pa tako ali tako jasno - vam se itak ne gre za to, da bi zaposlili dobro in kvalitetno delavko, samo slišite ukrajinka pa že razmišljati več ne znate - vam se gre za druge koristi, ne za delovne, priznajte.

Večina zapisanega sploh ni prebrala dobro. Napisala sem, da je ena izpodrinila delo moji ŽE ZAPOSLENI sorodnici, drugi pa skoraj. Ne gre se za to, ali imajo one ali nimajo enakih možnosti za delo. Za delovno mesto učitelja potrebuje izobrazbo in druga dokazila (tudi Slovenec), kar pa v primeru koprske šole ni imela.

Kr bodite hlapci. Me zanima, če boste isto razmišljali, ko se bo isto zgodilo vam - ko vam bo ena ukrajinka brez izobrazbe in brez delovnih izkušenj izpodrinila delo samo zato, ker bo šef mislil, da bo imel od nje kakšne druge usluge, ne službenih.
Default avatar
Kaj sedaj si prizadevate in vas skrbi, da Ukrajinke ne bi bile slucajno zlorabljene ali izkoriscane tukaj, zato ker so Slovanke.
A ce pa kdo zlorabi ali izkorisca Sipterko, Italijanko, Nemko, ali kako drugo neslovanko, ali potem pa je ok tukaj ali kako? Ne razumem dobro vasega teksta sedaj "se dobro".