Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

status invalida - ugodnosti za delodajalca

Default avatar
Spoštovani,

Leta 2011 so mi zaradi karcinoma dojke odstranili dojko in jajčnike. Ker se je to zgodilo pred mojim 45-tim letom so mi priznali 60% telesno okvaro in izdali odločbo o izplačevanju invalidnine.

Opravljam isto delo kot doslej in nimam nobenih omejitev.

Delodajalec ima določene ugodnosti, če zaposli invalida. Ker nimamo zaposlene določene kvote za invalide, delodajalec menda plačuje nekakšno kazen. Ali se smatra, da sem jaz invalid in bi lahko mene registrirali v kvoto za invalide? Ali bi delodajalec potreboval kakšno posebno potrdilo, o mojem statusu invalida?

Imam še eno odločbo, ker je zapisano: Na podlagi 253. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem (UL RS št. 106/99, 72/00, 124/00, 109 / 01, 108 / 02, 135/03, 72/05 in 69/06) izdaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odločbo o pravicah iz invalidskega zavarovanja: Zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja se zavrne.

Kolikor razumem gre tukaj za dve različni stvari. Ena je priznanje telesne okvare in izplačilo invalidnine.
Druga odločba pa bi reševala problem, če ne bi več mogla opravljati svojega dela kot sem ga pred operacijo. Ker na srečo lahko opravljam svoje delo in delam normalno po 8 ur, so zahtevo za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja zavrnili.

Moje vprašanje je torej, ali lahko iz napisanega ugotovite ali lahko me delodajalec "uveljavlja" kot invalida?


Za odgovor se Vam najlepše zahvaljujem in želim uspešno delo še naprej,

Hana
Default avatar
Hana,

pravilno ste ugotovili, da gre za dve različni stvari. Prvo je vprašanje telesne okvare in denarnega nadomestila zaradi telesne okvare, ki se sicer res, morda neposrečeno, imenuje invalidnina, drugo pa je vprašanje ali ste zaradi vaše telesne okvare oziroma bolezni tudi invalid. Status invalida se ugotavlja v ločenem postopku, ki ste ga tudi navedli in v katerem vam je bil ta status zavrnjen. Status invalida se, preprosto povedano, nanaša na to ali in koliko je omejena vaša sposobnost opravljati delo. Komisija je ugotovila, da takšnih omejitev pri vas ni.

Status invalida za namene izpolnjevanje kvote pri delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 20 ljudi, pa se ugotavlja na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Zakon v tretjem členu določa, da je invalid oziroma invalidka oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje.

Po 5. točki 1. odstavka 3. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Navodilo; Ur. l. RS, št. 10/2005 se kot invalida v prijavi označi zavarovanca invalida z ugotovljeno telesno okvaro (iz 4. člena Navodila), ki mu je ugotovljena telesna okvara po 1. in 3. odstavku 143. člena ZPIZ-1 oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona. Skladno s 4. členom Navodila ("zavarovanci invalidi z ugotovljeno telesno okvaro") se kot invalida v prijavi vpiše tudi zavarovanca, ki ima najmanj 80 % telesno okvaro.

Ker vaša telesna okvara po odločbi o pravici do invalidnine ne znaša 80 % to pomeni, da vas delodajalev ne more uvrstiti v kvoto delavcev invalidov.

lp

Jaka

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec