Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

brezplačna pravna pomoč - osebni stečaj

Default avatar

v stiski

Pozdravljeni,

pred dvema mesecema sem oddala vlogo za brezplačno pravno pomoč. Ker želim sprožiti postopek osebnega stečaja, na odgovor sodišča glede brezplačne pravne pomoči pa čakam že nekaj dni manj kot dva meseca, vas sprašujem, če ima kdo izkušnje s tem....koliko časa ste čakali na odgovor glede BPP? In ali je potrebno počakati odgovor glede tega da lahko sprožiš postopek OS? Hvala.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Predlagamo, da na sodišče, ki vam obravnava vlogo za Bpp naslovite vlogo za urgentno obravnavanje zadeve ter jim v njej podrobneje razložite vašo stisko.
Pridobitev odločbe o Bpp ni procesna predpostavka za sprožitev samega postopka, vendar boste tudi v tem primeru morali počakati na odločbo o Bpp oziroma sami založiti stroške predujma.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mala.mala

Pozdravljeni,

Tudi jaz sem vlozila vlogo za Bpp, cakala sem 3 mesece na odgovor in dobila zavrnjeno, da imam premalo premozenja, da bi mi odobrili Bpp in odpis predujma. Ne vem, kdo je potem sploh upravicen do tega, ce ne ljudje ki so v stiski in nimajo za prezivetje. Brezposelna oseba tezko dobi nekaj cez 2000 € za predujem, da lahko sploh zacne postopek.

Lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Predpostavka za uvedbo stečajnega postopka je, da dolžnik razpolaga z vsaj nekaj premoženja, ki bo predstavljalo stečajno maso, iz katere se bodo upniki poplačali hkrati in sorazmerno. Predlog za oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v primerih, kjer stečajne mase ni ali je neznatna, sodišče smatra kot nerazumno zadevo, saj je namen postopka osebnega stečaja vsaj delno poplačilo upnikov. Poleg tega se z osebnim stečajem dolžnik ne razbremeni dolgov, saj gre za fizično osebo, zato lahko vsak upnik, ki je do zaključka stečajnega postopka prijavil terjatev, terja od dolžnika poplačilo še neplačanega dela terjatve tudi po zaključku postopka (potreben je tudi postopek za odpust dolga).
V vašem primeru tako niste izpolnjevali t.i. objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP). Ker je za ugodno rešitev vloge za dodelitev BPP potrebno izpolnjevati tako subjektivni, kot objektivni kriterij, neizpolnjevanje objektivnega kriterija za dodelitev BPP zadošča za zavrnitev prošnje za dodelitev BPP. Gre za pogoj, ki predstavlja določeno verjetnost, da bo pravno dejanje, ki je predmet BPP, imelo končni uspeh. Po določbi prvega odstavka 24. člena ZBPP se pri presoji dodelitve BPP, kot pogoji upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi ,v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev BPP, predvsem, da zadeva ni očitno nerazumna, oziroma da ima prosilec v zadevi verjeten izgled za uspeh, tako da je razumno začeti postopek, oziroma se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva, oziroma nanje odgovarjati in je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj, oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo družino življenjskega pomena. Po določbi drugega odstavka tega člena ZBPP se šteje, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek prosilca v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari, če je očitno, da stranka zlorablja možnost brezplačne pravne pomoči za zadevo, za katero ne bi uporabila pravnih storitev, tudi če bi ji njen finančni položaj to omogočal, ali če je pričakovanje ali zahteva prosilca očitno v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago, ali če je pričakovanje ali zahteva osebe v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mala.mala

G. Koprivsek,

Zahvaljujem se Vam za odgovor.
Zanima pa me se, ali je sploh kaksna moznost, da zacnem postopek osebnega stecaja brez kakrsnega koli premozenja oziroma, da mi ne bi bilo treba placati predujma? Koliksni so sploh stroski za razglasitev osebnega stecaja?
Mi lahko date kaksen nasvet, kako naj se lotim tega?

Hvala za odgovor
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na to, da so vam zavrnili prošnjo za Bpp, ni druge možnosti kot da poskusite zbrati denar za plačilo predujma. Strošek predujma znaša cca 1.954,00 EUR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ObUpAn

Pozdravljeni!

Jaz bi pa imel eno vprašanje glede OS.Torej,bil sem v postopku OS in po dobrem pol letu sem dobil po pošti s sodišča da so me zavrnili in da mi ne bodo odpisali dolga,ker sem do 2015 na pogojnem.In sicer zdaj mene zanima če sem zdaj še vedno v postopku OS in ali lahko se kako pritožim na tole zadevo,kajti piše čas pritožbe 15 dni.Ali pritožbo lahko napišem sam ali moram do odvetnika?
Prosil bi kogarkoli za pomoč če kdo ima iskušnje s tem.

Lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju odpust obveznosti ni dovoljen če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano. V postopku osebnega stečaja ste še vedno, vendar pa se v okviru tega postopka ne bo izvedel odpust obveznosti.
Kolikor menite, da obstaja upravičen razlog za pritožbo (npr. da je kaznivo dejanje že izbrisano) lahko pritožbo vložite tudi sami, vendar pa predlagamo, da se posvetujete še s svojim stečajnim upraviteljem ter tudi odvetnikom po lastni izbiri.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

obUpAni

lp imam tri poloznice pred tozbo, ki jih nikakor ne morem poplacati, zato me zanima ce sem upravicen do OS? pred letom in pol sem se locil ,zato prodajava z bivso zeno hiso ,katere lastnik je ona.jaz dobim polovico od prodaje.Kako naj dopovem upnikom da bom poplacal dolg,ko bo prodana hisa.Zaposlen sem priloznostno . HVALA !!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
Predlagamo, da upnikom posredujete sklep v katerem je razvidno, da bo izvedena prodaja hiše in jih prosite za odlog izvršbe.
Predlog za osebni stečaj lahko vloži oseba, ki je prezadolžena (vrednost premoženja osebe je manjša od njenih obveznosti) ali nelikvidna (če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njene plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali če je nezaposlena in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR).
S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

BrigitaB

Spoštovani,
novembra 2012 sem vložila prošnjo za Bpp, za osebni stečaj, danes sem dobila odgovor, da se moja prošnja zavrne, ker presegam minimum za dodelitev Bpp, ker imam od 01.04. redno zaposlitev za določen čas 12 mesecev in imam neto prihodke 604,00 evrov mesečno (max bi lahko imela cca 521, 00). Zdaj pa ne razumem več nič, če nimaš prihodkov ti ne odobrijo Bpp, če pa imaš prihodke ki roko na srce niso neko bogastvo pa tudi ne.
hvala za odgovor
lp Brigita
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V vašem primeru gre za neizpolnjevanje subjektivnega pogoja za dodelitev BPP. Vaša navedba o tem, da ti Bpp ne odobrijo, če sploh nimaš premoženja, pa se nanaša na objektivni pogoj, ki ga mora izpolnjevati prosilec za plačilo stroškov predujma za postopek osebnega stečaja, o katerem pa si več lahko pogledate v enem od zgornjih odgovorov.
O subjektivnem pogoju: Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.
Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu). Minimalni dohodek pa v skladu z veljavno zakonodajo trenutno znaša 261,56 EUR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

obupan mladenič

Pozdravljeni.

Mene zanima če bi mi lahko pomagali z strokovnim in pravnim odgovor.

Zadeva je takšna, da imam odprtih dolgov in neporavnanih obveznosti za več tisoč €.
Dejansko imam dolgov vče kot je vrednost mojega premoženja. Hkrati imam tudi popoldansko obrt, ki vse do danes ni imela nič prihodkov, saj sem redno zaposlen drugje in zaradi omejenega časa nikakor nisem uspel delati in najti posla za prihodek zase. Največ izršb se nanaša na zavarovalnico in banko, nekaj rubežnikov in izterjateljev, zapadlih mesečnih osnovnih položnic (elektrika, itd.) Zneski dolgov se dnevno povečujejo za par 10€, vse kar pa imam od premoženja, je pa ena četrtina 57m2 stanovanja. Plačo imam minimalno cca okoli 600€ in to je edini vir dohodka. Tudi avtomobila nimam.

Ali mislite da sem upravičen za dodelizev bpp za poplačilo stroškov za os in odloge dolgov ali vsaj delno?

Hvala za razumevanje
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na to, da imate vsaj nekaj premoženja – ¼ stanovanja, menimo da bi bil objektivni pogoj za pridobitev BPP za plačilo stroškov predujma za OS izpolnjen. Nismo pa prepričani, da bi zadostili subjektivnemu pogoju za dodelitev BPP.
Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.
Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve, ki trenutno znaša 261,56 EUR. Glede na to, da znesek vaše plače presega dvakratnik omenjenega zneska, menimo, da do Bpp ne boste upravičeni. Vam pa predlagamo, da vseeno poskusite.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Tujec

Spoštovani

zanima me ali je oseba za začasnim bivanjem v RS ima pravico razglasiti OS

Hvala Lp
Default avatar

flickaa

Pozdravljeni!

Imam vprašanje glede BPP..zanima me koliko časa se čaka na odgovor in če mi pripada BPP,kljub temu,da nisem zaposlena(plačo prejema mož,imam pa še hčerko,ki se šola). Zanima me še ali se pri BPP upošteva neto oz. bruto plača.

Hvala za odgovor.

LP
Default avatar

asentra

Spoštovani!

Znašla sem se v veliki finančni krizi(rubežniki na domu,terjatve,tožbe etc.etc).Sama sem brez službe,brez dohodkov,boleham za psihično motnjo,mož dela začasno(pogodbo mu podaljšujejo po 2-3 mesece,hiša star več kot 30 let je pod hipoteko).In sem se odločila,da grem na sodišče po brezplačno pravno pomoč zaradi osebnega stečaja.
Še prej sem se posvetovala z enim pravnikom,ki mi je rekel,da se v stečajno maso šteje samo moje premoženje in od nikogar drugega.
No,torej na sodišču pa šok:ta svetovalec oz.karkoli že je v tej pisarni za brez.pravno pomoč mi je že po parih minutah dal vedeti,da mi brezplačno pravno pomoč najverjetneje ne bodo odobrili,ker ima mož plačo,ker imava hišo,vinograd(pisan na moža) in da tudi osebni stečaj ne bo odobren.Če pa že bo,se pa bo rubila hiša,vinograd itd.itd...torej tudi lastnina,ki je pisana na moža.
Zdaj sem zmedena,ne vem kaj naj naredim.Enostavno več ne vidim izhoda.Pravnih terjatev imam nekje cca.6000 eu....in jih enostavno ne morem poplačat.
LEPO VAS PROSIM,a mi lahko podate mnenje..kaj in kako naj ukrepam??Zakaj se šteje v maso za poplačilo dolgov skupno premoženje,meni pa je odvetnik rekel,da se ne.
Skratka....kaos na kupu..
Upam,da sem vam ,zmedena kakor sem vsaj malo opisala svoj položaj in se vam iz srca zahvaljujem za nasvet,pomoč

LP Asentra
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Sodišče v Republiki Sloveniji je pristojno za vodenje postopka osebnega stečaja proti fizični osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, proti potrošniku, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premoženje v Republiki Sloveniji.
Če torej izpolnjujete katerega izmed navedenih pogojev, lahko vložite v RS predlog za uvedbo osebnega stečaja.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.
Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu). Minimalni dohodek pa v skladu z veljavno zakonodajo trenutno znaša 261,56 EUR. Upošteva se neto plača.
Glede vprašanja kako dolgo se čaka na odgovor vam težko odgovorimo, saj je različno od sodišča do sodišča, navadno od cca 1 mesec do 3 mesece.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Kar se tiče brezplačne pravne pomoči se v premoženje vštevajo tudi dohodki družinskih članov.
V stečajno maso lahko spada delež na skupnem premoženju torej ½ hiše, vinograda. Upnik lahko na podlagi pravnomočne sodbe namreč zahteva, da sodišče določi delež dolžnika na skupnem premoženju in nato zahteva izvršbo na ta delež. Pri tem mora biti premoženje ustvarjeno v času trajanja zakonske zveze, če je bil vinograd npr. podedovan, ali če ga je mož dobil v dar, je to njegovo posebno premoženje in ne gre v stečajno maso, če pa bi že šlo mora vaš mož takoj ustrezno postopati.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar