Med.Over.Net

Pravni nasveti

najemna pogodba in subvencija najemnine

Default avatar

prci

Pozdravljeni,

partner je v decembru 2012 na CSD oddal vlogo za subvencijo najemnine, katera mu je bila 17.1.2013 tudi odobrena. Danes dne 11.3. pa je prejel odločbo s katero so ugotovili, da le to neupravičeno prejema, saj ni najemnik stanovanja. Najemna pogodba je bila sklenjena 1.10.2012 z mano kot najemnico in najemodajalcem. K tej pogodbi pa je bil 1.9.2012 dodan tudi aneks v katerem je navedeno, da podalšujem pogodbo in se mi kot najemnik pridružuje tudi partner (ime,priimek,stalni naslov, EMŠO in davčna), na aneksu pa smo podpisani tako jaz, kot partner in najemodajalec. Zato me zanima ali ga socialna upravičeno ne tretira kot najemnika četudi je v pogodbi omenjen.

Hvala za odgovor

P.s: sama do subvencije nisem upravičena, saj nimam stanovanja najetega v občini stalnega naslova.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na dikcijo zakona, menimo, da bi moral biti kot najemnik naveden le vaš partner, vi pa le kot oseba, ki stanuje z njim.
Sicer ne vemo ali vas je partner v vlogi sploh omenil, saj se pri ugotavljanju dohodka upošteva tudi dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

stranac

Pozdravljeni, sem tujec sa stalnim prebivaliscem v Sloveniji in nisam drzavljan zemlje clanice EU in me zanima ali sem upravicen oddati vlogo za subvencio najemnine za trzno stanovanje ali to pravico imajo samo drzavljani RS. Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Upravičenci za subvencijo so tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

cehi

Pozdravljeni

Z ženo sva v osebnem stečaju od Julija 2011 in prejemava jaz minimalno,žena pa manj kot minimalno plačo kakor je v sklepu OS.Lani smo prejemali subvencijo najemnine in letos ko sva ponovno vložila vlogo so nam subvencijo zavrnili ker so nam izračunali dohodke kot da nisva v OS.Njihova obrazložitev je ,da nimajo pravne podlage oz v zakonu ni definiran OS in oni ga ne morejo upoštevati tako za njih prejemamo dohodke kot da nismo v OS.Konec njihove zgodbe.Lani ja letos pa ne in nasvidenje.Smo pa štiričlanska družina in plačujemo 500 euro najemnine plus stroške.

Hvala za odgovor
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na osebo se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, in sicer neto razpoložljivi dohodek (po odštetju davkov in obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov), razen tisti, ki so namenjeni kritju posebnih potreb (na primer dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za veliko družino,...).

Upoštevajo se dohodki, prejeti v preteklem koledarskem letu, na podlagi odločbe o odmeri dohodnine. Če podatki za preteklo leto med odločanjem še niso znani, se upoštevajo dohodki iz predpreteklega leta, preračunani na raven preteklega koledarskega leta. Če oseba v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, ima pa jih v tekočem, se upoštevajo tekoči dohodki, prejeti v mesecu pred vložitvijo vloge in preračunani na raven preteklega leta. Od dohodkov se odštejejo dohodki, ki jih je oseba prejemala, vendar jih neposredno pred uveljavljanjem pravice ne prejema več (na primer: zaradi izgube zaposlitve se ne upošteva plača), in preživninske obveznosti.
Praksa na žalost kaže na to, da si vsak referent zakonska določila razlaga drugače. V zakonu pa res ni nikjer navedeno kako se upoštevajo dohodki osebe, ki je v osebnem stečaju. Predlagamo vam, da se z vprašanjem morda obrnete na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je edino pristojno za razlago določil z njegovega področja.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

luna77

Spoštovani,

Živimo v podnajemniškem stanovanju v eni občini, otroka pa imava v vrtcu v sosednji občini. Glede na to, da velja, da v kolikor ne odobrijo subvencije za najemnine, se ti lahko upošteva znižanje vrtca za določen znesek. Zanima me, ali mora biti tudi vrtec v isti občini ali je lahko v drugi (sosednji)?

Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

po našem mnenju mora iti v tem primeru za isto občino, predlagamo pa, da o tem povprašate še na dotični občini.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

zocha1

Spoštovani,

živimo v podnajemniškem stanovanju, zanima me nasljednje, če bomo zaprosili center za socialno delo za subvencijo najemnine, ali bo v tem primeru lastnik hiše bremenjen z kakšnimi dodatnimi davki na oddajanje hiše, oziroma, ali bo znesek morebitnega davka na mesečni ravni visok, zelo višji od same subvencije, strah me je da bomo v tem primeru dobili odpoved, ker ne želimo, lastnika spoštujem, gospod je OK.

Hvala za odgovor.
Default avatar

cirila

pozdravljeni, zanima me sledeč: z mamo sva lastnici stanovanja v katerem prebivam. pri meni biva tudi prijatelj, kateri je brezposeln in dobiva denarno pomoč v višini 266 evr. sedaj bi z njim podpisala najemno pogodbo. zanima me če je upravičen do subvencije najemnine in koliko bi bila jaz dolžna na davčnem uradu plačati davka na oddajo nepremičnine. ali bi lahko to oddala v najem kot solastnica, ali bi bilo potrebno soglasje moje mame? hvala lepa.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

vsaka najemna pogodba mora biti "prijavljena" na DURS, zato dodelitev subvencije vam, na lastnikovo davčno obveznost ne bi smela vplivati.

Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije in lastniku plača polno najemnino.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto.
Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

ker gre za razpolaganje s celotno stvarjo, je potrebno tudi soglasje vaše mame - druge solastnice stanovanja.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mama samohranilka

Spostovani!

Zanima me do koliko procentov subvencije sem upravicena kot mama samohranilka, prejemnica dsp. Eni pravijo, da okoli 80%, drugi spet, da kar 100%. Prezivnine otrok se vedno ne dobi, Sem vlozila izvrsbo, cakam...

Hvala in lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mama samohranilka

Zahvaljujem se Vam za hitri odgovor.
Default avatar

junx.

Spoštovani!
Imela bi eno vprašanje. Pred slabim letom sem ostala brez zaposlitve, sem v istem najemniškem (tržnem) stanovanju že cca. dve leti. Zadnje tri mesece tudi prejemam denarno socialno pomoč (ter otroški dodatek in preživnino za dva otroka). Ker me sedaj tale najemnina presneto bremeni (in ne vem, koliko časa bom še brez zaposlitve), razmišljam, da bi zaprosila za subvencijo le-te. Zdaj pa me zanima, kakšne pogoje moram izpolnjevati. Dohodke imam verjetno dovolj nizke, da bi bila na podlagi tega upravičena. Z lastnikom imava sklenjeno najemno pogodbo, ampak mislim, da ne bi bila veljavna, kajti v njej so sicer navedeni podatki najemnika, lastnika, o stanovanju itd. itd., je podpisana... Vzorec je baje lastnik potegnil z interneta. Vendar pa v najemni pogodbi ni naveden ne moj ne lastnikov emšo ali davčna številka (samo naslov stalnega bivališča).
Plus najemnino pride iskat tako, na roke. Podpiševa samo en obrazec.
Aja, sem pa drugače že 2x zaporedoma kandidirala na razpisu MOL za neprofitno stanovanje, samo se seveda nisem niti približno uvrstila na prednostno listo. (to sem zasledila, da je en od pogojev)
Hvala za informacije. Tajana
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez dodatka za delovno aktivnost, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino.

Subvencijo tržne najemnine lahko uveljavljajo najemniki tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev subvencije neprofitne najemnine in so se na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj (razen, če v občini že več kot eno leto ni bilo razpisa), če imajo tržno stanovanje najeto v občini, v kateri so se na razpisu uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovaj v najem in/ali imajo v tej občini stalno prebivališče ter na naslovu najemnega stanovanja vsaj začasno prebivališče, do subvencije je upravičen najemnik, lastniku plača celotno najemnino.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

junx.

Pozdravljeni!

Ok, ahm, ja na tem zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja (15.) sem dosegla okoli 470 točk. Čez seveda nisem prišla. Glede na to, da imam glede na novo odločbo za otroški dodatek (izdana za leto 2014, gledani dohodki od 2013) najvišjega in res nizek dohodek, bi verjetno bila upravičena do subvencije najemnine? Samo kot sem že spraševala, ali moram imeti na naslovu stalno bivališče? In ali je najemna pogodba, v kateri ni vpisana davčna številka in emšo lastnika,sploh veljavna???
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Predlagamo, da se obrnete na CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.