Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Pogodba

Default avatar

vičanka

V lastniškem stanovanju, kjer imam prijavljeno tudi stalno prebivališče, bi želela oddati najmanj dve sobi ali celo stanovanje. Naslov bi ohranila kot svoj uradni naslov bivanja. Ne želim se izpostaviti kot najemodajalec. Iščem informacijo, če je možno skleniti kakšno drugo obliko pogodbe namesto sicer klasične najemne?

Vprašanja:
- Je možno skleniti pogodbo, ki bi namesto najemnine vsebovala stroške bivanja in npr. oskrbnine?
- Lahko kot fizična oseba prodajam storitev oskrbnine? Če ne, ali lahko dam v upravljanje stanovanje drugi osebi (ne pa v najem!), ki ima prijavljeno tovrstno dejavnost, da sklene pogodbo o storitvah oskrbovanja?
- Kakšno bi bilo plačilo davkov državi v enem ali drugem primeru? Je možno na osnovi takšne pogodbe nuditi tudi naslov začasnega bivanja?
- Lahko kakorkoli drugače uradno vzamem "najemnike", jih prijavim v sobivanje in od njih prejemam seveda denarno nadomestilo oz. plačilo storitev za to, pa naj se imenuje kakorkoli?

Poudarjam, moj namen ni izogibanje plačila davka od oddaje nepremičnine - mislim, da so storitve obdavčene skoraj enako, le terminu najem bi se rada izognila, seveda pod pogojem, da je za to možno skleniti medsebojno pogodbo, ki vključuje plačilo in neko garancijo za obe strani.

Že vnaprej hvala in lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na vaša vprašanja sklepamo, da se zanimate za oddajo stanovanja, kot oskrbovana! Če boste oddajali stanovanje v najem lahko oddate po Najemni pogodbi. Poznamo več vrst oddajanja stanovanj, tržna, neprofitna, službena ali namenska!
Oskrbovana stanovanja so posebej prilagojena starejšim, obenem pa omogočajo različne oblike pomoči, aktivnosti in možnosti druženja z drugimi. V primeru, če izpolnjujete pogoje iz t.i. Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev«, lahko sklenete najemno pogodbo s takšno osebo! Zahteve gradnje (spremembe stanovanja v oskrbovano stanovanje) tako najemniških, kot lastniških stanovanj, so podrobneje določene v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Večinoma so najemna, v zadnjem času pa se gradijo tudi za prosti trg, torej so lahko tudi lastniška.
Oskrbovano stanovanje lahko kupi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji. Vsa prodana stanovanja so trajna last kupcev oziroma njihovih pravnih naslednikov. Kupec oskrbovanega stanovanja z njim prosto razpolaga, kar pomeni, da ga lahko odda v najem, dokler ga sam ne potrebuje oz. dokler sam ne izpolnjuje pogojev za bivanje v njih.
Dohodki iz oddajanja stanovanja v najem so sestavni del dohodkov fizičnih oseb, ki se obdavčujejo z dohodnino. Stopnje so določene v višini od 16% do 41%; splošna olajšava je določena v znesku 2.800 evrov.

Kadar gre za oddajanje stanovanja v najem izven opravljanja dejavnosti, je ta dohodek obdavčen po poglavju »Dohodek iz oddajanja premoženja v najem«.
Kot dohodek iz oddajanja stanovanja v najem se obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
− obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen
obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik;
− premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne predstavljajo dohodka iz zgornjega odstavka. Davčna osnova je v tem primeru vedno znesek dohodka iz oddajanja premoženja v
najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 40%. To pomeni, da je dejanska davčna osnova enaka 60% prejetega dohodka. Zavezanec lahko namesto normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (dejanski stroški vzdrževanja), če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje tudi plačal. Zavezanec lahko kot dejanske stroške vzdrževanja uveljavlja tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje večstanovanjske stavbe.
- Lahko kakorkoli drugače uradno vzamem "najemnike", jih prijavim v sobivanje in od njih prejemam seveda denarno nadomestilo oz. plačilo storitev za to, pa naj se imenuje kakorkoli?
Najemne odnose urejata Stanovanjski zakon in najemna pogodba, ki mora biti v skladu z zakonom, zato ni možno prikriti le-tega imena! V pogodbi lahko navedete le namensko rabo stanovanja (tržno itd.)!

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar