Med.Over.Net

Zasvojenost in pomoč

Odgovarjajo: Andreja Verovšek, univ. dipl. soc. del, mag. poslovnih znanosti • Daniela Fiket, dr. med. specialistka psihiatrije in psihoterapevtka • Peter Topič, univ. dipl. soc. del., psihoterapevt • Pia Hren, dipl. biopsihologinja

Imate težave z zasvojenostjo ali kdo od vaših bližnjih? Potrebujete nasvet zaradi zlorabe alkohola, drog, iger na srečo, spolnosti, spletom ... Vprašajte in se posvetujte s strokovnjaki.

Andreja Verovšek , univ. dipl. soc. del, mag. poslovnih znanosti

Andreja

Daniela Fiket , dr. med. specialistka psihiatrije in psihoterapevtka

Daniela_Fiket

Peter Topič , univ. dipl. soc. del., psihoterapevt

peter.topic

Pia Hren , dipl. biopsihologinja

Pia Hren

Diplomirala je leta 2014 in tako pridobila naziv diplomirana biopsihologinja. Po končani prvi stopnji se je vpisala na podiplomski program, kjer ji do zaključka študija manjka še magistrsko delo. Med študijem je spoznala praktično delo v izbrani ustanovi - Celodnevnem pripravljalnem terapevtskem centru za pomoč ljudem, ki imajo težave z odvisnostjo v Višnji Gori. Po končani praksi je tam pričela še s študentskim delom. Danes je v CPTC Višnja Gora zaposlena kot svetovalna delavka in se vsak dan veseljem vrača na delo.

Raziskava - Odnos odraslih do alkohola

Default avatar

Žarek upanja

Spoštovani,

V Društvu Žarek upanja posebno pozornost namenjamo preventivnim programom s ciljem informiranja, svetovanja in ozaveščanja mladih o nevarnostih škodljive rabe in odvisnosti od alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi. V letih 2003, 2009 in 2010 smo izvedli raziskavo Alkohol in mladi. Anketirali smo osnovnošolce (stare od 12 do 15 let) in srednješolce (stare od 16 do 19 let) iz različnih slovenskih regij, skupaj več kot 13.700 otrok in mladostnikov. Več o rezultatih naših raziskav lahko preberete na naši spletni strani na povezavi .

Anketirani osnovnošolci in srednješolci menijo, da jim starši dovoljujejo pitje alkoholnih pijač, so pa hkrati negotovi glede tega, kakšen je odnos učiteljev do njihovega pitja alkohola.

Že pridobljene rezultate iz preteklih šolskih let želimo dopolniti z mnenjem odraslih o njihovem odnosu do alkohola.

Na vas se obračamo s prošnjo in povabilom za sodelovanje v anketi. Cilj raziskave je ugotoviti odnos odraslih do alkohola.

Prosimo vas, če lahko sporočilo posredujete čim večjemu številu vašim zaposlenih, ki so MOŠKEGA SPOLA, in nam tako pomagate pri izvedbi naše raziskave.

Zagotavljamo popolno anonimnost.


Vprašalnik je na voljo na povezavi.

Prosimo vas, da sporočilo posredujete tudi svojim prijateljem, znancem, sodelavcem, sorodnikom...

HVALA!

Raziskavo NAŠ ODNOS DO ALKOHOLA bomo tudi tokrat izvedli pod strokovnim vodstvom dr. Zdenke Čebašek - Travnik, dr.med, varuhinje človekovih pravic ter ob podpori pomembnih partnerjev:

- Ministrstva za zdravje
- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Veselimo se sodelovanja z Vami!

Lep pozdrav,
__________________________________
Nataša Sorko, univ.dipl.soc.ped., dipl.ekon.
predsednica in strokovni vodja programov

Društvo Žarek upanja
Letališka c. 33, 1000 Ljubljana
www.zarekupanja.net