Delovno pravo in zaposlitev

Tožba delodajalca-koliko je časa?

Default avatar
Zanima me koliko časa je možna tožba delodajalca za povrnitev stroškov(plača,izobraževanja,potni stroški,sprememba pogodbe iz določenega časa v nedoločen čas.Pri delodajalcu mi je potekla pogodba o zaposlitvi.
Default avatar
Zastaralni rok za terjatve iz delovnega razmerja je 5 let.