Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zapuščinska razprava

Default avatar

blusky

Pozdravljeni,
naslednji teden imamo zapuščinsko razpravo po smrti očeta. Mama bi se odpovedala vsemu premoženju, ki se deduje, razen hiši v kateri živi. Tako, da bi se dedovano premoženje (razen hiše) delilo med nas otroke. Hkrati bi želela tudi polovico hiše predati določenemu otroku, vendar z vključitvijo obveznosti do nje (vzdrževanje hiše, stroški hiše, oskrba, po potrebi nega, po potrebi plačilo doma za ostarele itd.).
1. Ali se to hkrati uredi na zapuščinski razpravi, ali se ne more, ker še ona v tem trenutku ni lastnica hiše (bil oče) in lahko to urejamo po zapuščinski kot ločen postopek, ko bo hiša predana v celoti v njeno lastništvo?
2. Kje si lahko pogledam, kakšne pravice oz. obveznosti lahko vključimo (da bo res vključeno "vse" in na karkoli ne bi pozabili in bo za njo resnično poskrbljeno?
3. Ali lahko vključimo, da je del hiše od otroka X (ki ima že svojo družino), vendar le-ta mora skrbeti za njo (vse podrobno navedeno). V primeru smrti X otroka ali nesposobnosti skrbeti za mamo ali v primeru neizpolnjevanja zahtevanih obveznosti s strani X otroka, pa je dedič 2. otrok in prevzame vse obveznosti.(ne pa da računamo na skrbništvo od zakonca otroka X).
3. Hiša je pisana na očeta, a sta bila z mamo že od nekdaj poročena (pred gradnjo). Kakšna je uradna delitev (ker ni uradno zavedena kot lastnik): ali je polovica njena in se sedaj deduje samo druga polovica med nas otroke in njo? (ali se celotna vrednost deduje med otroke in njo?)

Najlepša hvala v naprej za vaše odgovore.
Lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o dedovanju določa, da zapustnikovo premoženje dedujejo njegovi otroci in zakonec po enakih delih.
Pogodbo, ki bo uredila vaša razmerja lahko sklenete na zapuščinski razpravi v obliki dednega dogovora, vendar vam glede na kompleksnost vašega razmerja svetujemo, da si v omenjeni zadevi najamete odvetnika po lastni izbiri.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

2254

Pozdravljeni!

Mene pa zanima, kako je, če nekdo ne skrbi za svojo dediščino,kaj storiti?

Po očetu smo podedovali nepremičnino(hišo),ki je last vseh dedičev po enakih delih(5), Vsi skrbimo, kosimo,urejamo in čistimo, plačujemo elektriko, vodo,.. en dedič noče ničesar od tega početi in tudi vsakič nas napada, s kako pravico urejamo in hodimo po hiši, ne da njega vprašamo,.. hišo imamo tudi v prodaji,nikoli se ne strinja s ceno, izplačati se ne pusti oziroma zahteva nerealno ceno,..itd,. KAJ LAHKO STORIMO?

Lp,
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. Sodna praksa govori o domnevi, da solastnik uporablja stvar v obsegu, ki ustreza njegovemu idealnemu deležu. Solastnik, ki trdi drugače (da je stvar uporabljal v manjšem obsegu ali da stvari ni uporabljal), mora svoje trditve dokazati v postopku. V tem primeru je tisti, ki ne krije stroškov neupravičeno obogaten na vaše stroške.
Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico.
Vsak solastnik ima vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v neprimernem času. Če solastniki ne morejo sporazumno določiti način delitve, odloči o načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari za katerega izkažejo upravičen interes. Če takšna delitev ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti potem sodišče odloči naj se stvar proda in razdeli kupnina med solastnike skladno z višino njihovih deležev. Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje pripada stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

b224

Prosil bi vas za naslednji odgovor. Po očetu sem podedoval neke stvari samo se nič nevem točno koliko in kaj, imamo pa kmalu zapuščinsko razpravo. Ima veliko dolgov za poplačati in me zanima če lahko kako izvem oz če bodo povedali na zapuščinski razpravi ? Ker če ne je bolje potem da se odpovem dediščini?
Default avatar

tinaaa44

Pozdravljeni!

Oče je dedoval po sestri (denar). Je 6 dedičev, enaki deleži. Domov je dobil sklep o dedovanju. Zanima me nadaljni postopek, ko plača sodno takso. Kdaj on prejme ta denar? Takoj ko plača sodno takso? Ali mogoče celo komaj takrat, ko vsi dediči plačajo sodne takse?
Prosim za vaš odgovor.
Lepo se vam zahvaljujem že vnaprej!
Lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Denar bo prejel, ko bo sklep o dedovanju postal pravnomočen, torej takrat, ko bo potekel rok, ki je v njem določen za pritožbo. Pri tem je potrebno upoštevati, da lahko drug dedič v postopku prejme sklep kasneje od vašega očeta, zato se tek roka za pritožbo šteje od tistega dne, ko zadnji dedič prejme sklep.
V praksi nato največkrat dedič izkaže svojo pravico s pravnomočnim sklepom o dedovanju in na banki zahteva izplačilo podedovane vsote.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Cvelbi

Pozdravljeni
Moji hči bodo izplačali delež nujnega deleža, in sicer v višini 59800€. Zanima me koliko znaša sodna taksa?
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštvani!

Davčna stopnja je različna glede na dedne redove, zato je odgovor na vaše vprašanje odvisen od tega, v kakšnem razmerju je bila vaša hči z zapustnikom. V primeru, da spada vaša hči v razmerju do zapustnika v prvi dedni red (je potomka zapustnika ali njegova partnerica) je oproščena plačila davka.
Več si preberite v 8. členu Zakona o davkih na dediščina in darila.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Pileus

Zdravo.
Po očetovi smrti imamo zapuščinsko obravnavo. Premoženje je parcele v vrednosti ca 80.000€ in hiša v rednosti 150.000€.
delili bi takole; en dedič se odpove, drugi dobi hišo, tretji pa parcele.
Ali lahko izračunate takse?
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V vašem primeru je vrednost zapuščine 230.000,00 EUR. Sodna taksa bo zato znašala 918,00 EUR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Brezposeln

Pozdravljeni, zanima me, koliko sodne takse lahko pričakujem na podedovano premoženje v višini cca. 90-100-110.000€ za prvi dedni red? (Trenutno nimam točnejšega vpogleda v višino premoženja vseh parcel.) Kako se ta vsota sploh izračuna?

Zanima me tudi, ali je možno na kak način biti oproščen plačila sodne takse, ali pa jo kako "znižati", saj sem brezposeln in samski. Ali je možno s sklepom o dedovanju že dvigniti z računa pokojnika za namen plačila sodne takse??

Za vaš odgovor se vnaprej zahvaljujem.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Višino sodnih taks določa Zakon o sodnih taksah. V primeru, da je vrednost zapuščine 110.000,00 EUR, bo sodna taksa znašala 702,00 EUR.

Z oprostitvijo plačila sodnih taks v zapuščinskem postopku ne boste uspeli, če boste podedovali premoženje v vrednosti 110.000,00 EUR. Taksna obveznost se določi šele na zapuščinski obravnavi, nato pa po pošti prejmete plačilni nalog za plačilo sodne takse. V tem vmesnim časom ponavadi sklep o dedovanju (če ni spora) že postane pravnomočen – to pa je naslov za dvig denarja iz pokojnikovega računa.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.