Forum.Over.Net

Politični čvek

Kaj se dogaja na politični sceni? Če so že naši voditelji, se lahko o njih in njihovem delu tudi pogovarjamo, saj je politika del našega vsakdana in zaradi nje smo tam, kjer smo. Skupaj smo v dobrem in slabem.
Forum je nemoderiran in uredništvo ne odgovarja za komentarje, si pa pridržuje ppravico tudi do izbrisa tem brez obrazložitve.

Kako se je začelo – pred sedemdesetimi leti

Default avatar

Spomin na žrtve

V letu 2012 se bodo druga za drugo vrstile obletnice dogodkov, ki so leta 1942 – pred sedemdesetimi leti – usodno zaznamovali našo zgodovino in katerih posledice čutimo še danes: pod krinko odpora proti okupatorju je Komunistična partija sprožila krvavo revolucijo proti domačim idejnim in političnim nasprotnikom, ki so bili zato za obrambo lastnih življenj prisiljeni sprejeti orožje od okupatorja. Naj takoj poudarimo, da je do prvih vaških straž prišlo šele potem, ko so revolucionarji pobili več sto poštenih Slovencev – med njimi so bili župani, duhovniki, člani Katoliške akcije in drugi.

Seveda se boljševiška revolucija pri nas ni začela šele leta 1942, ampak se je pripravljala že prej. Na peti konferenci KPJ oktobra 1940 v Zagrebu je Kardelj izjavil, da bodo jugoslovanski komunisti šli v protifašistični boj le, če ga bodo lahko spremenili v socialistično revolucijo in če bodo koristili Sovjetski zvezi. Kominterna je namreč tedaj od vseh svojih članic zahtevala dosledno spoštovanje nemško-sovjetskega pakta. Zato aprila 1941 po okupaciji Slovenije v Ljubljani ni bila ustanovljena Osvobodilna fronta (OF), ampak Protiimperialistična fronta (PIF).(Glej Zaveza, št. 56, Antifašizem po meri kominterne)

Šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se je PIF preimenovala v OF in Slovenski poročevalec je postal glasilo OF. Značilno je, da Fronta ob ustanovitvi ni izdala proglasa v lastnem imenu, pač pa v imenu KPS, in da se v njem posebej obrača na komuniste, češ da je politika meščanskih strank doživela popoln polom in da je edino KPS poklicana voditi osvobodilni boj slovenskega naroda. (Zaveza, št. 66, str. 19, Politični umor Fanouša Emmerja)

V uzurpaciji te poklicanosti je slovenski Narodnoosvobodilni odbor, ki je nastal iz Vrhovnega plenuma OF, septembra 1941 izdal Odlok o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev, po katerem je bil odpor proti okupatorju dovoljen le v okviru OF, kakršnokoli združevanje in organiziranje izven OF pa je bilo proglašeno za izdajstvo, ki se kaznuje s smrtjo. Partija je s tem uvedla monopol nad odporom proti okupatorju in »uzakonila« pobijanje političnih nasprotnikov. Že avgusta 1941 je Partija v Ljubljani ustanovila VOS (varnostno obveščevalno službo), o kateri je Kardelj v nekem pismu Titu zapisal, da »se je vsi bojijo kot hudiča, prav to pa daje – poleg Narodne zaščite in partizanov – OF značaj resnične oblasti«. (Dokumenti, 1. knjiga, str. 342)

O ustanovitvi VOS in njenih akcijah v jeseni 1941 v Ljubljani piše Ivo Žajdela v knjigi Zasuta usta, Ljubljana 1996. Med drugim sta bila v tem času izvršena atentata na generala Leona Rupnika in šefa policije dr. Lovra Hacina, ki se pa nista posrečila. (Zasuta usta, str. 14) O ljubljanskih vosovcih in njihovem delu izčrpno piše v tudi Slavko Žižek. (Zaveza št. 76, str. 73, Iz arhiva vosovskih likvidacij) O vosovskem umoru enega prvih organizatorjev odpora proti okupatorju Fanouša Emmerja Žižek v omenjenem članku ne piše, verjetno zato, ker je ta umor precej natančno opisan v Zavezi št. 66. Zanimiva je trditev, da je Emmer, ki je bil bratranec dr. Vilfana, še poleti 1941 mislil, da tistih »nekaj čebinskih turistov« ne more bistveno vplivati na tok dogodkov v okupirani Sloveniji. Ko se je septembra 1941 zvedelo, da Partija in OF »uzakonjata« monopol nad odporom proti okupatorju, so nekateri bivši jugoslovanski oficirji bili mnenja, da je treba proti temu ukrepati, in so zahtevali orožje. Emmer se je menda glede tega obrnil na Natlačena, ki pa ga je odločno zavrnil, češ da Slovenci medsebojnih političnih problemov ne bomo reševali z orožjem. Vosovci so Emmerja ustrelili 4. decembra ob pol dveh popoldne za cerkvijo sv. Jerneja v Šiški. Slovenski poročevalec je 9. decembra 1941 objavil uradno sporočilo OF o »justifikaciji« Fanouša Emmerja. Kar devetkrat je v tem sporočilu omenjena bela garda. Med »dejanji kriminalnega značaja«, ki jih sporočilo pripisuje Emmerju, je tudi kraja dokumentov in denarja pri industrialcu Avgustu Praprotniku. Vosovci so Praprotnika ustrelili 20. februarja 1942 v centru Ljubljane. O tem piše Žižek v že omenjenem članku Iz arhiva vosovskih likvidacij, Zaveza št. 76.

V noči na 5. december 1941 je skupina partizanov, ki so v ta namen prišli s Samotorice nad Horjulom, s pomočjo minerjev iz Ljubljane napadla in za nekaj ur onesposobila železniški most pri Preserju na progi Ljubljana-Postojna. Pri tem so bili 4 italijanski vojaki mrtvi, 3 pa ranjeni. Italijani so zato 69 nič krivih moških iz okoliških vasi postavili pred vojaško sodišče in 16 na smrt obsojenih so 10. marca 1942 ustrelili v Gramozni jami v Ljubljani. (Zaveza št. 51)

12. decembra 1941 je Cankarjev bataljon, ki je tedaj štel okrog 60 mož, iz zasede presenetil nemško patrolo, v kateri so bili sami starejši Avstrijci. Padlo je 45 policistov. Že naslednji dan so partizani prišli v Vinharje v Poljanski dolini in začele so se priprave za vstajo. Nemški orožniki so se iz Poljan umaknili v Škofjo Loko. Dne 24. decembra popoldne je Stane Žagar na Bukovem Vrhu zaprisegel novince. Z njegovim govorom, ki ga je imel ob tej priliki, so bili nekateri nezadovoljni in so takoj po zaprisegi odšli domov. Že na božični dan so Nemci, ki so prišli od Poljan pa tudi z italijanske strani, partizane pri Črnem Vrhu in Pasji ravni obkolili in začeli so se boji. 27. decembra zvečer so se partizani izvlekli iz obroča in se odpravili proti Dražgošam. Nemci so med bojem in pozneje požgali nekaj domačij, ustrelili nekaj moških, druge pa odpeljali v zapore in jih 3. januarja 1942 dvanajst ustrelili v Dragi pri Begunjah. (Zaveza št. 19, str.16 – Domačije pod zvonom sv. Lenarta)

V novoletnem jutru 1942 je bil celoten Cankarjev bataljon – okrog 200 mož – že v Dražgošah. Vaščani so bili zaskrbljeni in so prosili poveljstvo, naj se premaknejo kam drugam. Odgovor je bil, da bodo ostali v vasi in jo branili. Zlasti Stane Žagar je zatrjeval, da je Nemčija tik pred zlomom in da napad ne bo preveč resen. Vendar ni bilo tako. Nemški napad se je začel 9. januarja zgodaj zjutraj in je trajal do 11. januarja zvečer, ko so se partizani in z njimi nekaj vaščanov umaknili proti Jelovici. Večina vaščanov je ostala v vasi in Nemci so se nad njimi zverinsko maščevali. Vsa poslopja s cerkvijo vred so požgali in zravnali z zemljo, 41 moških so postrelili ali pa žive spehali v ogenj, starce, ženske in otroke pa odpeljali v Šentvid nad Ljubljano. (Zaveza št. 19 – Dražgoše; Zaveza št. 73 – Komunistični bič nad Dolenjo vasjo)

V letu 2012 bomo občasno spremljali koledar teh hudih obletnic in obujali spomin na prve nedolžne žrtve revolucije. Vir: http://www.zaveza.si/index.php/componen ... anko-macek
Default avatar

janos

Torej so bili vsega krivi partizani ,švabi in njihovi pomagači pa nič,žalostno!
Default avatar

Boom

Zanimivo kako domnevnim borcem za Slovenstvo in slovensko samostojnost danes prav pride likvidacija Fanouša Emmerja. Da malo spomnimo: spadal je med liberalce, ki so že od nekdaj bili poznani po tem, da so se goreče zavzemali za Slovenijo izključno v sklopu oz. v skupni državi z osalimi jugoslovanskimi narodi in pod srbsko krono. To je bil tudi razlog, da se niso hoteli pridružiti OF, saj so tej zaradi točke o samoodločbi očitali separatizem. Emmer pa je poznan tudi kot organizator četništva v Sloveniji, ki naj bi bilo podrejeno seveda kralju oz. Draži Mihajloviču.Nihove metode "boja" pa so je žal okusilo tudi civilno prebivalstvo pri nas, predvsem pred koncem vojne. Še posebej na Primorskem.

Zanimivi so tudi očitki komunistom, da so monopolizirali boj in si podredili OF. Točno isto je naredila tudi SLS v nasprotnem taboru. No, boja sicer ni monopolizirala - morda samo kolaboracijo. Ampak je res čudno, da se to bere kot izgovor, saj je šlo vendar za neko maloštevilno stranko, ki so jo celo zavrnili z izgovorom, da ni bila uradno priznana, ko so komunisti predlagali sodelovanje v Narodnem svetu..
Default avatar

Ivo

Prvi kolaboranti so bili komunisti. Po napadu Nemčije na SZ, 22. junija 1941, jih je veselje do kolaboracije minilo. Domobranci so bili in ostajajo organizacija viteškega reda, komunisti pa podljudje.
Default avatar

Boom

Ivo je napisal/a:
Prvi kolaboranti so bili komunisti. Po napadu Nemčije na SZ, 22. junija 1941, jih je veselje do kolaboracije minilo. Domobranci so bili in ostajajo organizacija viteškega reda, komunisti pa podljudje.
še ena iz rubrike Župnik mi je povedal.
Default avatar

Savitri

Boom je napisal/a:
Zanimivo kako domnevnim borcem za Slovenstvo in slovensko samostojnost danes prav pride likvidacija Fanouša Emmerja. Da malo spomnimo: spadal je med liberalce, ki so že od nekdaj bili poznani po tem, da so se goreče zavzemali za Slovenijo izključno v sklopu oz. v skupni državi z osalimi jugoslovanskimi narodi in pod srbsko krono. To je bil tudi razlog, da se niso hoteli pridružiti OF, saj so tej zaradi točke o samoodločbi očitali separatizem. Emmer pa je poznan tudi kot organizator četništva v Sloveniji, ki naj bi bilo podrejeno seveda kralju oz. Draži Mihajloviču.Nihove metode "boja" pa so je žal okusilo tudi civilno prebivalstvo pri nas, predvsem pred koncem vojne. Še posebej na Primorskem.

Zanimivi so tudi očitki komunistom, da so monopolizirali boj in si podredili OF. Točno isto je naredila tudi SLS v nasprotnem taboru. No, boja sicer ni monopolizirala - morda samo kolaboracijo. Ampak je res čudno, da se to bere kot izgovor, saj je šlo vendar za neko maloštevilno stranko, ki so jo celo zavrnili z izgovorom, da ni bila uradno priznana, ko so komunisti predlagali sodelovanje v Narodnem svetu..
Če se je OF bojevala (med drugim) za samostojno Slovenijo, kaj smo potem skroaj 60 let delali v Jugi?
Default avatar

Boom

Savitri je napisal/a:
Če se je OF bojevala (med drugim) za samostojno Slovenijo, kaj smo potem skroaj 60 let delali v Jugi?
Še enkrat, malo bolj počasi: zagovarjala je pravico naroda do samoodločbe (kar so mu očitno liberalci odrekali). med zagovarjanjem nečesa in bojem proti nekomu pa je velika razlika.

Ali z drugimi besedami: OF je zagovarjala pravico do samoodločbe in se bojevala proti okupatorju. Liberalci pa so se odločili za kolaboracijo, med drugim očitno tudi zato, ker so Slovencem to pravico odrekali.
Default avatar

Ivo

Boom je napisal/a:
Ivo je napisal/a:
Prvi kolaboranti so bili komunisti. Po napadu Nemčije na SZ, 22. junija 1941, jih je veselje do kolaboracije minilo. Domobranci so bili in ostajajo organizacija viteškega reda, komunisti pa podljudje.
še ena iz rubrike Župnik mi je povedal.
NE ŽUPNIK, AMPAK ZGODOVINSKA DEJSTVA NAM DOKAZUJEJO IN PRIPOVEDUJEJO! kOMUNISTIČNA PARANOJA NI SPOSOBNA DOJEMATI DEJSTEV. ZA VSAKO V NEBO VPIJOČO RESNICO, SO ZA KOMUNISTE KRIVI ŽUPNIKI. PO NJIHOVEM STA BILA ZUNANJA MINISTRA RIBENTROP IN MOLOTOV TUDI ŽUPNIKA.
Default avatar

Boom

Ivo je napisal/a:
Boom je napisal/a:
Ivo je napisal/a:
Prvi kolaboranti so bili komunisti. Po napadu Nemčije na SZ, 22. junija 1941, jih je veselje do kolaboracije minilo. Domobranci so bili in ostajajo organizacija viteškega reda, komunisti pa podljudje.
še ena iz rubrike Župnik mi je povedal.
NE ŽUPNIK, AMPAK ZGODOVINSKA DEJSTVA NAM DOKAZUJEJO IN PRIPOVEDUJEJO! kOMUNISTIČNA PARANOJA NI SPOSOBNA DOJEMATI DEJSTEV. ZA VSAKO V NEBO VPIJOČO RESNICO, SO ZA KOMUNISTE KRIVI ŽUPNIKI. PO NJIHOVEM STA BILA ZUNANJA MINISTRA RIBENTROP IN MOLOTOV TUDI ŽUPNIKA.
Ko boš dojel, da je pakt Ribentropp - Molotov pravzaprav posledica dolgoletnega ujčkanja Hitlerja s strani zaveznikov in njihovega ignoriranja na predhodno ponujen protinacistični pakt, potem boš dojel tudi, da tvoj župnik nima čisto prav. Ampak za to bo treba tudi kaj prebrat, ne samo župnika poslušat.

Dejstvo je, da so zavezniki dolgo Hitlerju gledali skozi prste z namenom ga čimbolj potiskati na vzhod, proti Rusiji. Izkoriččali so ga pač kot orožje proti konkurenčnemu režimu in ideologjji na splošno, ostali narodi srednje in vzhodne Evrope pa smo pri tem pač zanje bili kolateralna škoda. Stalin pa je naredil edino možno in logično potezo v tistem trenutku. Če bi zavezniki na protinacistični pakt pristali in začeli Nemčijo bremzat, do drugega pakta ne bi prišlo in verjetno tudi do vojne ne. Ampak prevagali so drugačni interesi.

Glede na vse to potem sploh ni čudno, da se je OF najprej imenovala PIF, ker ne nazadnje je imperializem tudi to, kar je počel Hitler. Če boš p še malo pobrskal po literaturi, boš prišel morda tudi do spoznanja, da tudi (ne)dejavnost komunistov do napada na SZ ni bila ravno takšna kot ti jo je predstavil župnik.
Default avatar

Pik AS

Boom------------------- DEjstvo je, da vse kar tukaj stresaš si brebral iz kjig rdeče enoumne kamarile. Saj ti drugega niso niti dovoljevali in si zato nisi niti upal.
Dostikrat si tukaj po forumu širil komunistično pripagando in lagal, da Janša gradi kliniko v Avstraliji. To si tako rasširil, da so na to laž nasedli bedaki, posebno iz vaših vrst kjer jih ne manjka.
Vse skupaj je prišlo tako daleč, da so se mediji pozanimali celo preko ambasade, če to drži. Pa tudi sam Janša je povedal za javnost, da to ne drži. Mediji niso ničesar odkrili, kar bi potrjevalo to tvojo nesramno in zahrbtno laž.
Ti si navaden komunistični provokator in lažnivec !!!
Default avatar

Boom

Pik AS je napisal/a:
Boom------------------- DEjstvo je, da vse kar tukaj stresaš si brebral iz kjig rdeče enoumne kamarile. Saj ti drugega niso niti dovoljevali in si zato nisi niti upal.
Dostikrat si tukaj po forumu širil komunistično pripagando in lagal, da Janša gradi kliniko v Avstraliji. To si tako rasširil, da so na to laž nasedli bedaki, posebno iz vaših vrst kjer jih ne manjka.
Vse skupaj je prišlo tako daleč, da so se mediji pozanimali celo preko ambasade, če to drži. Pa tudi sam Janša je povedal za javnost, da to ne drži. Mediji niso ničesar odkrili, kar bi potrjevalo to tvojo nesramno in zahrbtno laž.
Ti si navaden komunistični provokator in lažnivec !!!
a jaz, da sem širil o kliniki? In da grejo zaradi mene v pogon mediji, ker mi ljudje slepo sledijo in se celo sam Janša oglasi, ja tega pa res nisem vedel. Ti šment, si grem takoj belo uniformo kupit :-))))))))

Sicer pa, ali je to edini odgovor, ki ga premoreš ali te le bolijo (morda namerno) pomanjkljiva dejstva, ki jih širi tvoja stran glede takratnih dogodkov?
Default avatar

Čakam na operacijo

Če bodo tam krajše čakalne dobe, zakaj pa ne? A bo naše zdravstveno zavarovanje krilo stroške?
Default avatar

Savitri

Boom je napisal/a:
Savitri je napisal/a:
Če se je OF bojevala (med drugim) za samostojno Slovenijo, kaj smo potem skroaj 60 let delali v Jugi?
Še enkrat, malo bolj počasi: zagovarjala je pravico naroda do samoodločbe (kar so mu očitno liberalci odrekali). med zagovarjanjem nečesa in bojem proti nekomu pa je velika razlika.

Ali z drugimi besedami: OF je zagovarjala pravico do samoodločbe in se bojevala proti okupatorju. Liberalci pa so se odločili za kolaboracijo, med drugim očitno tudi zato, ker so Slovencem to pravico odrekali.
Ja, ampak liberalce so po koncu vojne večino pospravili v množične grobove ali preostale oporečnike pa strpali na Goli otok. Ker so se odkrižali svojih nasprotnikov, ni bilo nobenega notranjega sovražbika več, ki bi jih oviral, da bi udejanili to pravico.
Default avatar

Savitri

Pik AS je napisal/a:
Boom------------------- DEjstvo je, da vse kar tukaj stresaš si brebral iz kjig rdeče enoumne kamarile. Saj ti drugega niso niti dovoljevali in si zato nisi niti upal.
Dostikrat si tukaj po forumu širil komunistično pripagando in lagal, da Janša gradi kliniko v Avstraliji. To si tako rasširil, da so na to laž nasedli bedaki, posebno iz vaših vrst kjer jih ne manjka.
Vse skupaj je prišlo tako daleč, da so se mediji pozanimali celo preko ambasade, če to drži. Pa tudi sam Janša je povedal za javnost, da to ne drži. Mediji niso ničesar odkrili, kar bi potrjevalo to tvojo nesramno in zahrbtno laž.
Ti si navaden komunistični provokator in lažnivec !!!
Tisto o Janševi kliniki v Avstraliji in druge cvetke o njem je menda objavila astrologinja Roža v neki reviji in je potem postalo zveličavna resnica. Iz rojstne karte je res mogoče marsikaj razbrati, vendar takšnih podatkov pa vendarle ne.
Default avatar

Ivo

Boom je napisal/a:
Ivo je napisal/a:
Boom je napisal/a:

še ena iz rubrike Župnik mi je povedal.
NE ŽUPNIK, AMPAK ZGODOVINSKA DEJSTVA NAM DOKAZUJEJO IN PRIPOVEDUJEJO! kOMUNISTIČNA PARANOJA NI SPOSOBNA DOJEMATI DEJSTEV. ZA VSAKO V NEBO VPIJOČO RESNICO, SO ZA KOMUNISTE KRIVI ŽUPNIKI. PO NJIHOVEM STA BILA ZUNANJA MINISTRA RIBENTROP IN MOLOTOV TUDI ŽUPNIKA.
Ko boš dojel, da je pakt Ribentropp - Molotov pravzaprav posledica dolgoletnega ujčkanja Hitlerja s strani zaveznikov in njihovega ignoriranja na predhodno ponujen protinacistični pakt, potem boš dojel tudi, da tvoj župnik nima čisto prav. Ampak za to bo treba tudi kaj prebrat, ne samo župnika poslušat.

Dejstvo je, da so zavezniki dolgo Hitlerju gledali skozi prste z namenom ga čimbolj potiskati na vzhod, proti Rusiji. Izkoriččali so ga pač kot orožje proti konkurenčnemu režimu in ideologjji na splošno, ostali narodi srednje in vzhodne Evrope pa smo pri tem pač zanje bili kolateralna škoda. Stalin pa je naredil edino možno in logično potezo v tistem trenutku. Če bi zavezniki na protinacistični pakt pristali in začeli Nemčijo bremzat, do drugega pakta ne bi prišlo in verjetno tudi do vojne ne. Ampak prevagali so drugačni interesi.

Glede na vse to potem sploh ni čudno, da se je OF najprej imenovala PIF, ker ne nazadnje je imperializem tudi to, kar je počel Hitler. Če boš p še malo pobrskal po literaturi, boš prišel morda tudi do spoznanja, da tudi (ne)dejavnost komunistov do napada na SZ ni bila ravno takšna kot ti jo je predstavil župnik.
Za kakkšno ujčkanje potem gre v primeru Informbiroja? So po tvoje tudi INFORMBIRO župniki zakuhalI, ko tako intenzivno prevračaš krivdo nanje? Je tudi v tem primeru imel Stalin PRAV, ko ga tako zagovarjaš? So zagrešili zločin v Krakovskem gozdu Zahodni zavezniki, ali pajdaši tvojega zločinca Stalina? Verjetno veš kako je končal romunski predsedniški par. Dokler bodo ti iztrošeni zločinci tvoji idoli, boš vztrajal na lažeh in sprenevedanju.
Default avatar

ROFL :))))

Ivo je napisal/a:
So po tvoje tudi INFORMBIRO župniki zakuhalI, ko tako intenzivno prevračaš krivdo nanje?
Boomu so komunisti vbili v prazno betico, da so za informbiro v resnici krivi župniki. :))))
Palček mu je povedal, da so župniki informbirojevce hujskali naj raje podprejo komunista Stalina. :)))) Na koncu mu je še namignil, da so zagriženi komunisti v 50. letih prejšnjega stoletja sestankovali v cerkvah in kapelicah. :))))
Default avatar

ROFL :))))

Ivo je napisal/a:
So po tvoje tudi INFORMBIRO župniki zakuhalI, ko tako intenzivno prevračaš krivdo nanje?
Boomu so komunisti vbili v prazno betico, da so za informbiro v resnici krivi župniki. :))))
Palček mu je povedal, da so župniki informbirojevce hujskali naj raje podprejo komunista Stalina. :)))) Na koncu mu je še namignil, da so zagriženi komunisti v 50. letih prejšnjega stoletja sestankovali v cerkvah in kapelicah. :))))))))
Default avatar

Boom

Ivo je napisal/a:
Za kakkšno ujčkanje potem gre v primeru Informbiroja? So po tvoje tudi INFORMBIRO župniki zakuhalI, ko tako intenzivno prevračaš krivdo nanje? Je tudi v tem primeru imel Stalin PRAV, ko ga tako zagovarjaš? So zagrešili zločin v Krakovskem gozdu Zahodni zavezniki, ali pajdaši tvojega zločinca Stalina? Verjetno veš kako je končal romunski predsedniški par. Dokler bodo ti iztrošeni zločinci tvoji idoli, boš vztrajal na lažeh in sprenevedanju.
Seveda niso. Njihovo delovanje se pozna predvsem na tvojem pogojno-refleksnem ponavljanju polresnic in nezmožnosti razumevanja tistega, kar ti pove ali napiše nekdo, ki se s tabo ne strinja.
Default avatar

Boom

a ja, pod tvojo nezmožnost razumevanja spada tudi moje "zagovarjanje Stalina" :-))
Default avatar

mimolete

ROFL :)))) je napisal/a:
Ivo je napisal/a:
So po tvoje tudi INFORMBIRO župniki zakuhalI, ko tako intenzivno prevračaš krivdo nanje?
Boomu so komunisti vbili v prazno betico, da so za informbiro v resnici krivi župniki. :))))
Palček mu je povedal, da so župniki informbirojevce hujskali naj raje podprejo komunista Stalina. :)))) Na koncu mu je še namignil, da so zagriženi komunisti v 50. letih prejšnjega stoletja sestankovali v cerkvah in kapelicah. :))))))))
Lunca, lunca! Zdravila vzemi, spet si blodnjav.
Tvoj največji problem je, da te v resnici nobeden ne mara, pa si daješ duška na forumu, a ni tako?