Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Kaj je bolj pravilno? Kakovost ali kvaliteta?

Default avatar

Kakovost

Naši izdelki so kakovostni
ali
Napi izdelki so kvalitetni
Default avatar

kvantiteta

kvalitéta -e ž (ẹ̑) 1. navadno s prilastkom kar opredeljuje kaj glede na pozitivno vsebino, kakovost: kvaliteta pri proizvodih raste; pojavila se je zahteva po kvaliteti / glede na kvaliteto je to blago slabše / izhajati iz kriterijev kvalitete / prehod od kvantitete h kvaliteti // kar opredeljuje kaj glede na vsebino: izboljšati, popraviti kvaliteto kruha; določanje kvalitete papirja; seznaniti se s kvaliteto dela; predpis o kvaliteti izdelkov / dobra kvaliteta surovin; kvaliteta pouka je slaba / material se loči po kvaliteti 2. nav. mn., publ. pozitivne lastnosti, značilnosti: ta človek je brez kvalitet; pesniška zbirka ima veliko kvalitet; spoznati kvalitete mladine / za tako dejanje so potrebne moralne kvalitete / ekspr. pisatelj izjemnih, močnih kvalitet zelo dober ◊ lingv. kvaliteta kvalitetna opozicija; izgovor glasu glede na odprtostno stopnjo govorilnih organov; šah. izgubiti, žrtvovati kvaliteto dati trdnjavo za lovca ali skakača ♪

kakóvost -i ž (ọ́) 1. kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti: predpisana kakovost surovin; oceniti kakovost mleka, sira / dobra, slaba kakovost izdelka / te snovi so po kakovosti zelo različne 2. kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti; kvaliteta: pri izdelkih se zahteva tudi določena kakovost ♪
Default avatar

bolj/manj

Oboje je pravilno, je pa lepše "kakovostno"...
Default avatar

toska

Kakovost je slovenska beseda za tujko kvaliteta.
Default avatar

obe besedi

Čeprav so me kot neslovenko prepričevali da je bolj pravilno kakovost, češ da je kvaliteta tujka, pa SSKJ pravi, da sta obe besedi slovenski in se obe uporabljata v istem kontekstu...
Default avatar

Bobek

Tujke so sestavni del slovenskega jezika, npr. telefon, avtomobil itd. itd., tako kot so tudi Neslovenke (z veliko, prosim) enakopravne državljanke Dežele.
Default avatar

Žužu

Živjo!

Kakovost.
In SSKJ ni normativni priročnik.
Če se sprašujete o tem, kaj je pravilnejše, primernejše, poglejte v Slovenski pravopis. http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Lp,

Ž.
Default avatar

vodmat

Beseda Neslovenec je prav hecna. Velika začetnica kajpak tudi. S pomočjo velike začetnice so nemci postali Nemci, pa čeprav naši predniki o njih niso hoteli reči drugega, kot da je to nek zagoveden narod, ki ne zna govoriti slovanskega jezika in so torej - nemi.

A poznate kaj Nešvedov?

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger