Forum.Over.Net

Zavarovanja

Odgovarjajo: strokovnjaki Zavarovalnice Triglav

Zavarovalnica Triglav - Opozorilo in vprašanje

Default avatar

karaj

Pri Zavarovalnici Triglav imamo že skoraj 40 let sklenjena nepremičninska zavarovanja za hišo v LJ in dve počitniški hiši. Obenem imam pri Triglavu zavarovane tudi 3 avtomobile, 3 dodatna zdravstvena zavarovanja, in stanovanje. Imeli smo tudi svojega agenta Zavarovalnice Triglav, ki mu je ime Robi ,,,, in ta nas je vedno obveščal kdaj nam police zapadejo ter se je oglasil da smo obveznosti poravnali.

Letos pa tega ni storil zaradi česar hiša ni bila zavarovana. Prišlo je do manjšega izliva vode (Škoda cca. 500 EUR) ki smo jo morali zaradi tega poravnati sami.

V splošnih pogojih Zavarovalnice Triglav piše, da zavarovanje poteče šele ko te oni o tem pisno in s priporočeno pošto o tem opozorijo. Tega niso storili, niti nas o tem ni obvestil agent Robi ,,,.

V odgovoru na našo pritožbo o nepravilni prekinitvi zavarovanja se čisto mimo svojih splošnih pogojev sklicujejo na obligacijski zakonik, in sicer zgolj prvi stavek prvega odstavka 946. člen-a, ki pravi:

Če ni drugače dogovorjeno, učinkuje zavarovalna pogodba od štiriindvajsete ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja, pa vse do konca zadnjega dneva časa, za katerega je zavarovanje sklenjeno. Šteje se, da trajanje zavarovanja ni določeno, če je v zavarovalni pogodbi dogovorjen rok trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno obdobje, če stranki pred zapadlostjo premije, ki je določena v zavarovalnih pogojih, ne odpovesta pogodbe.

Ali je takšno tolmačenje zakona in takšen odgovor sploh lahko smatran kot popoln?

Mi lahko svetujete kam se lahko še pritožim? (Na pritožbeno komisijo pri Zavarovalnici Triglav sem se že.)

Ne morem namreč verjeti, da Zavarovalnica Triglav na tak način dela z dolgoletnimi strankami! Očitno zavarovane stvari niso preveč varne pri Triglavu, posebej še če raje ščitijo nesposobne agente kot je Robi ..., ki dovoli da police kar zapadejo, kot da bi se potrudili obdržati stranke.
Default avatar

Bruno

Pozdravljeni!
Ne zamerite,nisem objavil pravega priimka agenta,na katerega ste jezni.
Kaj bi vam rekel.Vaša jeza je upraviččena,zavarovalnica bi vam lahko iz dobrih poslovnih odnosov poravnala nastalo škodo,saj ste dolgoletni zvesti zavarovanec omenjene zavarovalice.Pa se vašemu agentu najbrž ni zdelo pomembno.,ali pa ni znal.
Seveda boste pametno odreagirali,zavarovalnic je kar nekaj,če pa boste v dilemi pa vam bom pomagal izbrati.
Lepo pozdravljeni,Bruno
**************************************
B&M Zavarovalna pisarna
Bruno Šneberger s.p.
Kermaunerjeva 17,1000 LJ
tel. 051/625-611
e-mail:[email protected]

Moderatorji

strokovnjaki Zavarovalnice Triglav
ZavarovalnicaTriglav