Forum.Over.Net

Nepremičnine

Kdaj postane kupec lastnik nepremičnine?

Default avatar

JQX

Z dnem podpisa pogodbe, z dnem vpisa lastništva v zk ali z dnem plačila kupnine?
Default avatar

jana-banana

JQX je napisal/a:
Z dnem vpisa lastništva v ZK!
Default avatar

vic leta :)

jana-banana je napisal/a:
japajade.
pri meni je trajalo dve leti, da je bila nepremičnina vpisana. se pravi, da pred tem nisem bila lastnica stanovanja?

če ni drugače opredeljeno, se šteje podpis pogodbe. lahko pa se v pogodbi lastništvo seveda opredeli drugače.
Default avatar

Meta 1

Ne verjamem, da je to vic. Tudi jaz mislim, da je merodajen vpis v ZK.
Default avatar

pedigree

S podpisom pogodbe. Pogodba je podpisana ponavadi z dnem plačila kupnine. Takoj je potrebno oddati predlog za vpis v ZK. Z dospetjem predloga v ZK zabeležijo plombo in malverzacije niso več možne. Sam vpis v ZK pa lahko traja pol leta in več.
Default avatar

zakon tako

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnine je potreben pravni naslov (npr. prodajna, darilna pogodbea, sklep o dedovanju...) in vpis v zemljiško knjigo! Za lastnika nepremičnine se šteje tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo.
Mislim, da se mnogo ljudi tega čisto premalo zaveda. Torej, če je ista nepremičnina najprej s pogodbo prodana osebi A, nato čez par dni osebi B, ki potem prva vloži ZK predlog ter se na podlagi le-tega prva vpiše v zemljiško knjigo, bo oseba B nov lastnik nepremičnine. Osebi A ostane le tožba prsti prejšnjemu lastniku na povrnitev že plačane kupnine.
Default avatar

vic leta :)

Meta 1 je napisal/a:
in kaj, ko ZK rabi leta, da sprovede vpis? nisi lastnik?
Default avatar

Palčkov oče

zakon tako je napisal/a:
Tako je !
Default avatar

Meta 1

vic leta :) je napisal/a:
Nisi. Palčkov oče je lepo odgovoril.
Default avatar

jana-banana

zakon tako je napisal/a:
Točno tako! Folk misli, ja sem plačal in sem lastnik. Pravno gledano si LASTNIK, ko si vpisan v ZK, in ne takrat, ko izpolniš svojo obveznost (plačaš kupnino) prodajalcu. S tem, da se vpiše plomba, lahko izpodbijaš 3., če ti ta tretji ne priznava lastništva, do takrat, ko si vpisan v ZK kot novi lastnik.
Default avatar

Meta 1

Se opravičujem osebi "zakon tako", on je bil tisti, ki nam je vsem lepo razložil.
Default avatar

ZK

vic leta :) je napisal/a:
Naredi se zaznamba v ZK in se tako zavaruješ.
Default avatar

lastnica

Lastnik postaneš s podpisom pogodbe (sploh ne nujno s plačilom kupnine, če se s prodajalcem dogovoriš drugače), z vpisom v ZK pa seveda predvsem zavaruješ svojo lastnino, saj je za dokazovanje lastništva merodajen prav izpis iz ZK. Ni pa vpis v ZK tisti moment, ki določa, da si postal lastnik, temveč podpisana pogodba - če bi bil dovolj vpis, ne bi potrebovali pogodbe, ampak samo ZK dovolilo s podatki o nepremičnini.
Default avatar

*lunca*

Lastnik postaneš z vpisom v zemljiško knjigo, s tem, da vpis učinkuje z dnem, ko je vpisana plomba, torej podan predlog za vpis LP v ZK. Važno je torej, da kupec vloži takoj ZK predlog, koliko časa pa potem ZK mečka, pa ni bistveno za pridobitev lastništva, zaradi učinkovanja plombe.

Kot že rečeno, se mnogo premalo ljudi tega zaveda, kar je razvidno tudi iz odgovorov tule. Zato se vedno še isti dan ko kupec dobi v roke original overjen izvod pogodbe vedno predlaga vpis LP, pred tem pa na podlagi podpisane pogodbe predznamba.
Default avatar

ZK!!!

Lastnik boš šele, ko bo tvoja lastnina tudi uradno vpiasana in urejena v ZK, šele takrat ti nihče več ne more kaj srat...dokler pa nisi vpisan v ZK kot lastnik, lahko celo ostaneš brez lastnine, četudi si jo kupil ... torej pogoj, kupiš in takoj uredit na ZK...brez tega ne kupuj, če se ne bo dalo takoj vpisat in urejat v ZK!!!
Default avatar

lastnica

*lunca* je napisal/a:
Potem mi pa razloži, zakaj durs meni pošilja nusz, pa nisem vpisana v ZK? Vpis se ureja, vendar ni nobene plombe.
Default avatar

Palčkov oče

lastnica je napisal/a:
Ni tako. Kaj pa če je nekdo v istem dnevu prodal dvema kupcema ? Treba je dati predlog za vpis na ZK. Tisti, ki je prvi dal predlog, bo vpisn v ZK (lahko tudi šele čez pol leta) , drugemu pa preostane tožba.
Default avatar

tkole približno

lastnica je napisal/a:
NUSZ je nadomestilo za UPORABO stavbnega zemljišča. To sem ves čas plačevala, ko sem stanovala na prejšnjem naslovu, tako kot vsi ostali stanovalci v bloku, pa čeprav nihče ni imel stanovanja vpisanega v zemljiško knjigo (takrat se vpisa še ni dalo izvesti, ker blok kot celota še ni bil vpisan). Podatke o uporabnikih so dobili od upravnika bloka.

Nisem pa strokovnjak s tega področja in ti bolje ne znam razložiti. Vem le, da NUSZ ni nujno povezan z lastništvom nepremičnine. Firma, ki ima v najemu neko stavbo, je recimo dolžna plačevati NUSZ, pa čeprav ni lastnik stavbe.
Default avatar

*lunca*

lastnica je napisal/a:
Zato ker je verjetno prejšnji lastnik ali upravnik oziroma nekdo pač javil DURS oziroma občini, da je prišlo do spremembe. Zavezanec je namreč uporabnik, ki ni nujno zemljiškoknjižni lastnik.
Default avatar

Barca

Stvarnopravni zakonik http://www.slonep.net/predpisi/zakonoda ... ni-zakonik

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom
49. člen

(1) Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo.

(2) Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.