Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik • Petra Tušar, odvetnica

Prenos lastništva med družinskimi člani

Default avatar

Buco

Zdravo!

Zanima me, kako je s prenosom lastništva hiše in parcele med možem in ženo. Starša sta poročena ne vem, 30 let, parcela in hiša sta še vedno pisana na očeta(očima). Sedaj se pogovarjamo, da bi celoto ali del nepremičnin prepisali na mamo. Zanima me, kam se sploh obrnit, kak je postopek, strošek spremembe lastništva celote, recimo, da se vse prepiše na mamo.

Hvala
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni,

za urejanje premoženjskopravnih razmerij med zakoncema se je treba obrniti na notarja, saj so kakršnekoli pogodbe ali sporazumi, sklenjeni med njima, veljavni le, če so sestavljeni v obliki notarskega zapisa.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

Maggie

Mene pa zanima, kako je z uporabo izročilne pogodbe v primeru prenosa lastninske pravice na nepremičnini s staršev na sina.

Kolikor mi je znano, mora biti ta pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, z njo se morajo strinjati tudi ostali dediči v prvem dednem redu. Ali je tak prenos premoženja v celoti oproščen kakršnega koli davka? Premoženje pridobljeno na tak način se kasneje ne všteva v zapuščinsko maso?

Ali bi bilo v takem primeru bolje skleniti navadno darilno pogodbo, ali se naj vendarle sklene izročilna pogodba?

Hvala in lp;)
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni,

ker gre za pogodbo med očetom in sinom, ki predstavlja prvi dedni red, takšen prenos lastništva ni obdavčen. Premoženje, ki je zajeto z izročilno pogodbo, je izročeno in razdeljeno za čas življenja, tako da ob smrti izročitelja ni več v njegovi premoženjski sferi in zato tudi ne more biti predmet dedovanja (oz. se ne všteva v zapuščinsko maso).

Izročilna pogodba vsekakor zagotavlja višjo stopnjo pravne varnosti, saj se ostali potomci izročitelja s svojimi podpisi na nek način odpovedujejo kakršnim koli (dodatnim) zahtevkom iz predmetnega premoženja, kasneje v zapuščinskem postopku pa ne morejo zahtevati vračanja premoženja zaradi prikrajšanja nujnega deleža ipd., kot bi lahko v primeru darilne pogodbe.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

opica3

pozdravljeni,

Mene pa zanima, kako je s prenosom lastništva stavb med bratoma ki sta solastnika dveh stav, vsak je lastnik 1/2 obeh dveh stavb, rada pa bi, da bi bila vsak lastnik svoje stavbe.
kakšen je postopek in kako je z vpisom lastništva v zemljiško knjigo.

najlepše hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na vaš kratek opis je najboljša rešitev menjalna pogodba, ki je v primeru, da vrednost obeh stavb ni preveč različna, tudi davčno najbolj ugodna, saj ne gre za promet z nepremičninami. Tako pogodbo sestavi odvetnik, svoj podpis pa morata obe pogodbeni stranki overiti pri notarju (saj obe pogodbeni stranki ena drugi izdajata zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bosta v zemljiško knjigo vpisala lastninsko pravico na ½ stavb).


Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Vrtavka

Pozdravljeni!

Noje vprašanje je v zvezi z etažiranjem. Družinsko hišo želimo razdeliti v dve stanovanji.
Geodeti so že izdelali elaborat, ga oddali na gurs in prejela sem že odločbo, oz. dve odločbi ker smo istočasno urejal meje, razparcelirali večjo parcelo in vpis stavbe v kataster stavb.
Zdaj me zanima nadaljni potek in predvsem stroški. Bila sem pri notarju oz. pomočniku notarja, ki ni bil ravno bogat s podatki. Problem je namreč ta, lastniki smo štirje; oče in otroci. Jaz bi rada bila vpisana na "novonastali" etaži, brata in oče pa na preostalem delu. Notarski pomočnik je najprej predlagal vpis etaže v ZK, potem pa bi s pogodbami urejali vpis lastnikov med mano in očetom prvi dedni red z bratoma kupoprodajne pogodbe... Čemur sem nasprotovala, zato je predlagal razdružilno pogodbo. Ali mogoče v teh pravnih poslih še kaj manjka? Skrbi me tudi, koliko mi bo zaračunal. Zapisal si je vrednost nepremičnine 150.000.,00eur, ni pa mi povedal tarife, jaz ga v vsej zmedi tudi nisem vprašala. ... Skrbi me tudi da mi bo dvakrat zaračunaval tarifo; prvič za vpis etaže v ZK in potem še enkrat za vse razdružilne in darilno pogodbo? Se moram s tem dejstvom sprijaznit ali se da takšne stroške zaobit, da bi z enim podpisovanjem rešili vse? Res lepo prosim za nasvet in kakšne so vaše izkušnje?
Default avatar

barb73

Pozdravljeni,

zanima če je možen prenos lastništva med sestrama-zamenjava nepremičnin, kajti vsaka ima v lasti polovico vsake od nepremičnin. Po gursu je ena vredna 60tisoč, druga pa 68tisoč. Ali se smatra taka vrednost ob menjavi nepremičnin primerljivada naredimo prepis po menjalni pogodbi? Kako je v tem primeru z davkom od nepremičnin, se ga plača od razlike vrednosti menjanih nepremičnin?
Hvala in lp
barbara
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!


Menjalna pogodba je primerna rešitev kljub temu, da sta na GURS-u nepremičnini ocenjeni različno. V sami menjalni pogodbi navedite, da je vrednost obeh nepremičnin enaka in to ustrezno utemeljite – v kolikor bi DURS štel za izhodišče oceno vrednosti GURS, bi morali plačati davek od razlike pri menjavi (4.000 EUR), plača ga tista, ki je »obogatena«.Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!


Notar vam bo računal vpis v ZK, sestavo pogodbe, s katerimi boste urejali lastništvo etaž in nato še vpis novega lastništva na etažah. Za vpise v ZK je enotna tarifa ne glede na vrednost nepremičnine, pri pogodbah, ki jih sestavi notar pa se upošteva tudi vrednost, ki je zapisana v pogodbi. Predlagamo, da čimprej stopite do notarja in ga povprašate o višini stroškov, ki v vašem primeru verjetno ne bodo nizki, saj opisano zahteva kar precej dela. Notarji izstavljajo račune v skladu z veljavno notarsko tarifo.
Še nekaj: napisali ste, da vam je notar predlagal razdružilno pogodbo. Predpogoj za to je solastništvo vseh štirih : v tem primeru lahko tudi le z razdružilno pogodbo razdružite solastnino in vpišete lastninsko pravico na posameznih etažah, ker pa niste opisali zemljiškoknjižnega stanja, vam podrobnejšega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati.


Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Miha P

Želim nasvet, kako urediti nepremičninsko zadevo s sorodnik (bratranci).
Pred leti so namreč na sodišču sprejeli svoj dedni delež nepremičnin (posestva), ker so nameravali, da bodo to tudi uživali. Na podlagi tega je bil izdan sklep o dedovanju. Pripadal jim je pač njihov določen delež vseh nepremičnin. Sedaj so ugotovili, da jim je to v breme, zato želijo svoj dedni delež v celoti odstopiti meni.
Zanima me, kakšen je najkrajši, najenostavnejši in najcenejši način postopka za ureditev te zadeve, da bo možen prepis in vpis v zemljiško knjigo?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

glede na vsebino vašega vprašanja bi morali skleniti pogodbo o razdružitvi solastnine, ki je davka prosta – poiščite odvetnika po vaši izbiri, ki vam bo tako pogodbo sestavil.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Zdenci

Spoštovani!
Prosila bi za nasvet pri vpisu "vikenda" v zemljiško knjigo.
S partnerjem sva kupila kmetijsko zemljišče s postavljeno brunarico, vendar še nimava urejenega vpisa v zemljiško knjigo, ker je pogodba napisana samo na partnerja.
Kako lahko to najhitreje in prevsem najceje rešiva, da bi se lahko vpisala v zemljiško knjigo oba.

Že vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav,Zdenka
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Kolikor je pogodba že overjena pri notarju, predlagamo, da vam vaš mož z darilno pogodbo podari polovico parcele, če pa pogodbe še niste overili, predlagamo, da jo popravite tako, da sta kot kupca vpisana oba, tako pa naj bo oblikovano tudi ZK dovolilo, ponovno podpišete in nadaljujete s postopkom.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

evropa99

Nepremičnino prodano izvenzakonskemu partnerju hčerke, bi sedaj partner podaril nazaj prodajalcu,
oziroma svoji partnerici. Ali je za to dovolj notarski zapis ali je potrebno zopet pri
advokatu sestaviti pogodbo. Kolikšen bi bil davek v primeru, da se nepremičnina podari?
Ali se lahko razveljavi prodajna pogodba izvršena v letošnjem letu? Kakšen vzrok mora biti
podan za razveljavitev?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
Darilno pogodbo lahko sestavite tudi sami in podpise overite pri notarju, lahko vam jo sestavi sam notar, lahko vam jo sestavi odvetnik.
Osnova za plačilo davka na dobiček iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Predlagamo, da se na DURS pozanimate ali je v vašem primeru mogoče uveljavljati odlog ugotavljanja davčne obveznosti, kot je to predvideno za podaritev kapitala zakoncu.
Pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, je nična, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega.
Pogodba je izpodbojna, če jo je sklenila stranka, ki je poslovno omejeno sposobna, če so bile pri njeni sklenitvi napake glede volje strank, kot tudi če je v tem zakoniku ali v drugem zakonu tako določeno. Pogodbenik, v čigar interesu je določena izpodbojnost, lahko zahteva, da se pogodba razveljavi.
S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

darelady

Spoštovani!

Na sestro bi želela prepisati 1/2 parcele (2 parceli) v rojstnem kraju, ki sem ju podedovala po starih starših. Kakšna oblika najbolj primerna? Kakšna dokazila so potrebna za postopek pri notarju in kakšni stroški bi bili povezani z obiskom notarja?
Vnaprej najlepša hvala.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v primeru darilne pogodbe bi bila vaša sestra zavezana plačati davek na dediščine in darila, ki znaša od 5 do 14% od visno od vrednosti nepremičnine. V primeru prodajne pogodbe znaša davek na promet nepremičnin 2% vrednosti nepremičnine.
Za izvedbo posla boste potrebovali potrdila o namesnki rabi ter sklep o dedovanju (če v zemljiški knjigi še niste vpisani).
Strošek je odvisen od vrednosti nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

111tina111

pozdravljeni,
zanima me postopek menjave stanovanja (prenos lastništva) med bratoma. Cena obeh stanovanj je približno enaka. predvsem me zanimajo stroški - notar, davek, odv. tega postopka.
zahvaljujem se vam za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

stroški so odvisni od vrednosti pogodbe.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar