Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

potni list za otroka

Default avatar
Pozdravljeni,

Zanima me kako ukrepati v naslednji situaciji:

včeraj sem na UE zaradi nameravene poti izven Evrope želela hčerki izdelati potni list, pa mi na moje šokantno presenečenje povedo, da punčka že ima potni list. Potni list je namreč pred skoraj 3 leti dal izdelati njen oče (zaupali so mi podatke o naročniku) in to takoj po tem, ko je sodišče izdalo začano odredbo o skrbništvu nad njo. Da je lahko dobil potni list jo je moral odpeljati s seboj na UE in to v času uradnih ur, ki je izven časa določenega za njegove stike (se pravi, da jo je odpeljal iz šole brez moje vednosti!). Verjetno je dal izdelati potni list zaradi nameravane ugrabitve (ki bi sledila neuspešnemu potegovanju za skrbništvo), ki pa je potem izgleda da ni realiziral. (ufff me kar srh spreletava od tega!!!)

Vodja oddelka za osebne dokumente na UE me je zaradi te zadeve (menda ne morem niti preklicati obstoječega potnega lista, ki je veljaven še dve leti!!!) napotil na CSD. Tam so mi danes po telefonu spet zatrdili, da oni s tem nimajo nič in da je UE pravi naslov za reševanje te zadeve.....

Prosim, če mi lahko opišete postopek kako uzkrepati v tej situaciji, saj kakršnokoli dogovarjanje s takšnim očetom tudi sedaj po 3h letih ni mogoče. Begosumnost se bo najbrž spet povečala tkaoj ko bo izgubil tožbo za premnoženje... kar pa bo verjetno kmalu.
Default avatar
Spoštovani!

Dejstvo je, da je imetnik potnega lista vaša hči. Predvidevam, da je hči še mladoletna in da je njeno varstvo zaupano enemu izmed vaju. Za odgovor na vprašanje je zato bo po mojem mnenju bistveno, komu je hči zaupana v varstvo. Če ste to vi, potem menim, da lahko v hčerinem imenu od očeta zahtevate izročitev njenega potnega lista. Predlagam, da to storite v pisni obliki ter določite rok, v katerem naj vam potni list izroči. V kolikor bo izročitev odklonil in vam potnega lista v roku ne bo izročil, so po mojem mnenju izpolnjeni pogoji za preklic potnega lista zaradi porgrešitve (kraje). Pogrešitev se v osmih dneh naznani na katerikoli upravni enoti, kjer bo o tem narejen zapisnik, takoj po naznanitvi pa boste lahko podali vlogo za izdajo nove potne listine.

Lep pozdrav,
M.
Default avatar
Ja seveda sem jaz skrbnica.

Potnega lista na noben način noče izročiti.

Na UE so mi zadnjič rekli, da ga on lahko ima, na CSD pa da ga na noben način ne sme imeti, ker ga mora imeti skrbnik, samo kao pa niso pristojni, da bi ga od njega zahtevali in te pošljejo nazaj na UE. Tam pa ga preklicati ne pustijo, ker kao ni pogrešan.... Ker je ob pogrešitvi potrebno navesti vzrok sem v dilemi kaj navesti...

Kje je zakonska podlaga za to, da potni list hrani zakoniti skrbnik?

Hvala in LP, mama
Default avatar
Spoštovani!

Moje mnenje ostaja enako: kot skrbnica hčerke v njenem imenu od očeta pisno zahtevajte potni list, postavite mu rok, v katerem vam ga mora izročiti (npr. 3 dni), in v kolikor vam ga ne izroči, prijavite pogrešitev potnega lista na upravni enoti. Kot razlog lahko navedete odtujitev po tretji osebi.

Pravno gledano bi si namreč upal trditi, da je oče s tem, ko vam na pisno zahtevo potnega lista ni izročil, neupravičeno zadržal (odtujil) potni list.

Morda ne bi bilo odveč, če dopis očetu pošlje odvetnik.

Bojim se pa, da izrecne pravne podlage, ki bi določala, da zakoniti skrbnik hrani otrokov potni list, ne boste našli. Ta vaša pravica izhaja posredno iz pravil civilnega in družinskega prava, po katerih vse zadeve mladoletne (poslovno nesposobne) osebe opravlja njen skrbnik oziroma zakoniti zastopnik.

Lep pozdrav,
M.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar