Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

najem poslovnih prostorv - register pogodb

Default avatar
Pozdravljeni,
zanima me ali je še vedno potrebno predložiti pogodbo za najem poslovnih prostorov občini, vem da je to urejal Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974, ne najdem pa podatka ali je določilo še veljavno in predvsem ali se v praksi še izvaja.
Hvala za odgovor.
Default avatar
Pozdravljeni,
medtem ko je spremenjen Stanovanjski zakon leta 2008 odpravil obveznost registracije najemnih pogodb za stanovanja, ostaja ta obveznost v skladu z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ki še zmeraj velja) v veljavi za najemne pogodbe, ki so sklenjene za poslovni prostor. Tako morata najemodajalec in najemnik občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, predložiti pisno najemno pogodbo zaradi evidence v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Aneks in odpoved pogodbe se pri občinskem upravnem organu ne evidentirata. V ta namen je potrebno izpolniti vlogo, ki jo dobite na občini in priložiti tri izvode najemne pogodbe, kopijo dokazila o lastništvu in soglasje morebitnega solastnika.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar