Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

rak dojke in invalidska komisija

Default avatar
Spoštovani!
Pri 42 -setih letih sem bila operirana na desni dojki,invazivni duktalni rak,Her2 je 2+,Ki-67je 20%,ostala mi je dojka,odstranjenih 14 bezgavk.
Naknadno opravljena preiskava po FISHU je bila negativna,tako sem dobila 4 kemoterapije,ki jih bom v mesecu februarju končala ,nakar me čaka še obsevanje in hormonska terapija.
Sem brezposelna oseba,ki imam zaradi močneMB.BASEDOW 2 leti tretjo kategorijo.
Zanima me kakšne so moje možnosti ,da grem zaradi raka dojke ponovno na ocenitev?
Sedaj imam probleme z desno roko čeprav jo zelo razgibavam,bolečine in pekoč zasevek ne minejo,opažam da mi včasih zmrtvijo prsti ,izgubim moč.Drugaće moram reči,da se z boleznijo borim pozitivno,sem se hitro pobrala in gledam vsak dan kot da je vse mimo.
Želim živeti dalje,živeti s spoznanjem,da je vse mimo in zdravo čeprav vem ,da bom morala na to potrditev še čakati.
Prosim za vaš odgovor in kak napotek kako naprej,se najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
suzana
Default avatar
Spoštovani,

iz vašega vprašanja je razvidno, da že imate zaradi hipertreioze z difuzno povečano ščitnico in spremembah na očeh priznano III. kategorijo invalidnosti. Sedanje zdravljenje, ki se nanaša na invazivni duktalni rak in so vam v posledici tega odstranili bezgavke, pa
še ni končano, tako da predlagam, da dokler z zdravljenjem ne končate še ne podate novega predloga za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Ko bo zdravljenje končano ( ko boste opravili kemoterapije, obsevanje in hormonsko terapijo) bodo znane posledice oziroma vpliv nove bolezni na vaše delovne zmožnosti in takrat predlagam, da preko osebnega zdravnika sprožite postopek pred organi Zpiz za novo oceno invalidnosti. Sedanje stanje vam omogoča bolniški stalež kar je pomembno, zaradi uveljavljanja pravic pri zavodu za zaposlovanje pri katerem ste prijavljeni kot iskalka zaposlitve.
Želim vam čimprejšnje okrevanje in veliko lepih juter
Default avatar
Spoštovani!

Najlepše se zahvaljujem za vaš odgovor.Me zanima pa še eno vprašanje zaradi katerega sem pravzaprav spraševala po ponovni ocenitvi,ker tretjo kategorijo že imam.Nekje sem prebrala,da se ocenitve iz naslova invalidnosti podajajo še do konec leta zaradi nove reforme v kateri bodo omejili tudi to.Morda sem razumela narobe,zakar se opravičujem,saj smo pač v tem marsikateri laiki.
Ali to morda velja le za te ,ki prvič podajajo oceno invalidnosti?
Najlepše se zahvaljujem še enkrat.
Da vam povem,da tudi zdravniki nimajo pojma kdaj se podaja ponovna ocenitev zato je vaš forum zlata vreden,saj sem se pogovarjaal z zdravnikom,ki mi je dejal naj se pozanimam o tem,ker on ne ve kako in kaj.
Še enkrat vam hvala za vse kar storite za nas.Veliko zdravja in uspeha,ter tudi vam lepo vsako jutro.
suzana
Default avatar
Spoštovani,
Stara sem 43 let in sem bila 3. februarja operirana na desni dojki zaradi invazivnega duktalnega karcinoma. Odstranili so mi celo dojko in varovalno bezgavko. Končni izvid varovalne bezgavke še čakamo, če bo negativna, je zdravljenje s tem zaključeno in kemoterapija ali obsevanje ne bosta potrebna. Rana se lepo celi, redno izvajam priporočene vaje, vendar desna roka še ni normalno gibljiva, ob premikanju začutim nekakšen krč prsne mišice ali pa je to samo tak občutek. Upam, da se bo to počasi normaliziralo.
Zanima me koliko časa bom lahko na bolniškem dopustu. Delam v laboratoriju, kjer precej gibljem z desno roko, delo je tudi stresno zato bi rada na delovno mesto prišla popolnoma pripravljena - tako telesno, kot psihično. Ne vem, če bom po enem mesecu tega že zmožna. Zanima me kakšen je običajen postopek glede bolniškega dopusta v takšnih primerih. Ali je možno še za en mesec podaljšati bolniški dopust ali pa morda pričeti s 4 urnim delovnikom. Kakšna je običajna praksa?
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem in vam želim uspešno delo še naprej,
Hana
Default avatar
Spoštovani,


Začasna odsotnost z dela mora trajati tako dolgo, dokler upoštevajoč vaše obremenitve na delovnem mestu , zdravstveno ne boste sposobni jih opravljati. Vsekakor bo najprej vaš lečeči onkolog ugotovil, da je zdravljenje končano in tudi podal mnenje vašemu osebnemu zdravniku glede vašega staleža, kar mora imenovani zdravnik spoštovati. V praksi se zgodi, da ta tega tudi ne spoštuje in v teh primerih morajo zavarovanci uporabiti pravna sredstva ( se pritožiti na zdravstveno komisijo ali zahtevati celo sodno varstvo). Praksa je, da po daljši odsotnosti z dela in v primerih, kakor je vaš se zavarovanci napotijo najprej na 4 urno delo.
Želim vam negativni izvid in lepo okrevanje ter posluh zdravstvenih služb.
Default avatar
Gospa "Burgla",

Nova zakonodaja (ZPIZ-2) na invalidskem področju bistvenih novosti ne prinaša, tako da bodo tudi v primeru, da bo novi zakon začel veljati, postopki ostali takšni, kakor so sedaj.
Sprememba se obeta na področju pravice do invalidnine, to je denarnega prejemka, ki ga prejme tisti zavarovanec, ki ima priznano telesno okvaro.Iz tega kar ste navedla do sedaj ne izhaja, da bi se pri vam povečala ali na novo nastala telesna okvara.Amputacija dojke , enostransko pomeni 30 % telesno okvaro, amputacija dojke, enostransko radikalno pa 40 % telesno okvaro, kar pa ne zadošča za priznanje inavalidnine, saj mora znašati telesna okvara vsaj 50%, razen če negre za posledice poškodb na delu ali poklicne bolezni, ko zadošpča že 30% telesna okvara, ob izšpolnjevanju še drugih pogojev.
V kolikor ste bili razvrščeni v III. kategorijo do leta 2003 in so vam priznane pravice še po starem ZPIZ iz leta 1992, bi vas opozoril še nato, da v primeru nastanka nove invalidnosti, pa tudi če bi šlo samo za npr. dodano novo omejitev ( prej ste lahko dvigovala do 10 kg , sedaj le 5kg ali kaj podobnega, ne smete več delati v nočni izmeni), gre za uveljavitev novih pravic in se vam pravice odmerijo po ZPIZ-1, kar pa v primeru denarnih nadomestil pomeni dejansko precej nižji znesek.
Lp
Default avatar
Spoštovani,
ponovno se oglašam (glejte sporočilo od 16.2.), ker bi vas rada prosila za nasvet. Torej : pri 43 -tih letih so mi zaradi invazivnega duktalnega karcinoma odstranili desno dojko in varovalno bezgavko. V nasprotju s pričakovanji, so v bezgavki našli mikrometastazo, zato zdravljenje z operacijo ni zaključeno, kot je bilo sprva predvideno. Ker je bil rak hormonsko občutljiv, sem se odločila za odstranitev jajčnikov in pričela s antihormonsko terapijo, ki bo trajala vsaj 5 let. Komisija mi je zaenkrat odobrila bolniški dopust do 20. aprila.
Jaz bi sicer rada ponovno zaživela normalno življenje, brez posebnih omejitev, vendar se zavedam, da bom morala odslej zelo paziti na svojo imunost in zdravje.
Zanima me naslednje:
- ali bom imela zaradi odstranitve dojke in jajčnikov priznano invalidnost
- ali bom čez čas ponovno delala po 8 ur ali pa le za skrajšan delovni čas
- ali mi ob zaključku bolniškega dopusta pripada zdraviliško zdravljenje
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem in želim uspešno delo še naprej.
Lep pozdrav
Hana
Default avatar
Zaradi odstranitve dojke, enostransko je pri vas nastala telesna okvara v višini 30%, zaradi odstranitve obeh jačnikov pa 50% ( če je do odstranitve prišlo pred vašim 45 letom starosti ) oziroma 30% (odstranitev po 45 letu starosti). Skupna telesna okvara je tako v višini 60% oziroma 40%. V primeru, da znaša vaša telesna okvara zaradi posledic bolezni 50% ali več ste upravičeni do invalidnine.
Glede invalidnosti (spremembe v zdravstvenem stanju, ki je ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in se zaradi tega zmanjša zmožnost za zagotovitev ali ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje) pa je zadeva taka, da je odvisna od posledic, ki bodo nastale in od dela, ki ga opravljate. V posledici navedenega bo seveda odločeno tudi o morebitnih pravicah iz naslova invalidskega zavarovanja, v okviru invalidskega postopka se bo ugotavljalo ali ste svojo delo oziroma poklic še sposobni opravljati, morebiti tudi v skrajšanem delovnem času in v okviru kakšni omejitev pri delu.
Zdraviliško zdravljenje zavarovancem pripada, če izpolnjuje hkrati dva pogoja in sicer, da imajo določeno bolezensko stanje določeno v 45. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in če zdraviliško zdravljenje zagotavlja izpolnitev vsaj enega od naslednjih pogojev:
- bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
-povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti; preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja za daljši čas;
- zmanjšanje pogostosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.

Zavarovanec ima to pravico, če tako odloči imenovani zdravnik na predlog lečečega zdravnika, ki pa rabi predlog za zdraviliško zdravljenja podan s strani lečečega specialista.
Glede bolezenskih stanj je zdraviliško zdravljenje v primeru rakastih bolezni odobreno za stanja po radikalnih operacijah malignomov po operaciji ali obsevalni terapiji, če je pričakovati odpravo funkcijskih motenj. Pri ginekoloških boleznih pa v primerih stanja po radikalnih operacijah na rodilih zaradi malignomov; zaradi stanja po operaciji malignomov na rodilih in postoperativni radioterapiji ali obsevalni terapiji; stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov in jačnikov s komplikacijami; stanja po operativnem zdravljenju malignoma dojk in stanja zaradi endokrinoloških motenj, pri katerih je zdraviliško zdravljenje uspešnejše od drugih metod zdravljenja.
Pravico do zdraviliškega zdravljenja lahko zavarovanec uveljavlja zaradi iste bolezni oziroma enakega stanja največ enkrat na dve leti.

Predlagam, da se posvetujete z lečečim specialistom, ki bo tudi opredelil vašo stanje in podal predlog za zdraviliško zdravljenje in v njem tudi navedel kako bo koristilo.
Lep pozdrav.
Default avatar
Spoštovani,
ponovno se obračam na vas za nasvet. Moja osebna zdravnica je podala predlog za uvedbo postopka uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja (pri 43 letih so mi zaradi hormon. odvisnega karcinoma dojke odstranili desno dojko, varovalno bezgavko ter oba jajčnika.). Iz ZPIZ-a so mi poslali za izpolniti še obrazec Delovna anamneza/zavarovanec (Obr DD-1/B).
Maja pričnem delati po 4 ure in potem kmalu spet po 8 ur. Na bolniškem dopustu sem bila 3 mesece. Ker nimam fizičnega dela, bom verjetno delala isto kot doslej. Upam le, da me bodo malo razbremenili in ne bom več izpostavljena takšnemu stresu kot doslej. Sedaj se sprašujem ali je sploh smiselno podati vlogo za invalidnost. Kakšne ugodnosti naj bi s tem imela, če bom lahko delala po 8 ur isto delo kot doslej.
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem. Želim vam lepe praznike ter uspešno delo še naprej!
Hana
Default avatar
V kolikor se bo v invalidskem postopku ugotovilo, da pri vam zaradi sprememb v zdravstvenem stanju ni prišlo do zmanjšanja zmožnosti za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje, ne bo ugotovljena invalidnost in vam seveda ne bodo šle pravice iz inavalidskega zavarovanja.
Kot pa sama navajate pričakujete, da boste ob svojem delu v bodoče bolj razbremenjeni, da ne boste izpostavljeni takšnemu stresu kot dosedaj. Povedano drugače to pomeni, da zaradi vaše bolezni pričakujete, da bo ugotovljena inavlidnost III. kategorije, kjer boste še naprej lahko opravljali svoje delo, vendar z določenimi omejitvami (npr. delo brez stresa, itd....). Vlogo je torej smiselno podati.

Lep pozdrav
Default avatar
Pozdravljeni,
Septembra 2009 mi je bil diagnosticiran lobularni karcinom 5 cm,sledili so 4 ciklusi kemoterapij in Januarja 2010 operacija (dojka + vse bezgavke -od 17 odstranjenih -11 je bilo pozitivnih ).Po operaciji sem imela še 3 kemoterapije s docetaxelom. Sledilo je še 25 obsevanj .Karcinom je bil gradusa 3 invaziven in hormonsko odvisen,od Aprila 2010 sem za 7 let na hormonski terapiji z Nolvadexom.Vse do slej sem bila na bolniški,saj mi roka zateka in boli. Imam tudi mravljince v roki,ter slabši občutek v prstih.
V letošnjem letu naj bi tudi bila pozvana na rekonstrukcijo z lastnim tkivom.Od vsega začetka imam "cmok v grlu" to povezujem z otekanjem, saj ko čutim otečeno roko je tudi cmok večji in verjemite zelo neprijeten.Nihče temu cmoku ne posveča nikakršne pozornosti.
Sedaj bi rada vedela kakšne so možnosti za 4 urno invalidnost. Stara sem 44 let.

Hvala in lep pozdrav

Karmen
Default avatar
Invalidnost je pri vas odvisna od tega do kakšnih sprememb v zdravstvenem stanju je prišlo in kako se je v posledici zmanšala vaša zmožnost za delo ki ga opravljate oziroma za vsa dela za katera imate ustrezno strokovno izobrazbo oziroma dodatno usposobljenost in delovne izkušnje. Pravico do dela s skrajšanim delovnim časom imajo delovni invalidi III. kategorije invalidnosti po drugem odstavku 60. člena ZPIZ-1, pri katerih je podana zmanjšana delovna zmožnost tako, da v okviru preostale delovne zmožnosti lahko opravlja določeno delo vsaj polovico polnega delovnega časa. Glede na vašo starost se bi najprej ugotavljalo ali je možno s poklicno rehabilitacijo doseči zaposlitev za delo s polnim delovnim časom. Kot posledico bolezni, ki je bila zdravljena z operacijo, kemoterapijo ter obsevanjem navajate zatekanja roke in bolečine ter cmok v grlu, ki ga povezujete z otekanjem. Navedel sem le formalne možnosti, ki so potrebne za pridobitev pravice do dela s krajšim delovnim časom. Lahko se zgodi, da bo ugotovljena invalidnost III. kategorije z določenimi razbremenitvami na vašem dosedanjem delu.
Lep popzdrav.
Default avatar
pozdravljeni stara sem 53 let junija 2010 so mi radikalno odstranili levo dojko in 7 bezgavk varovalna je bila pozitivna ostale zdrave sem še v bolniškem staležu imam bolečine v levi roki ki zateka in mravljinči delam kot čistilka od izobrazbe imam samo osnovno šolo delovna doba v bosni 12 let v sloveniji 8 sem za 5 let hormonsko odvisna od nolvadexa septembra 2011 grem na invalidsko komisijo kaj naj pričekujem od komisije sem slovenski državljan prosim za odgovor lep pozdrav
Default avatar
V kolikor bo IK ugotovila, da je pri vam prišlo do takšnih sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni moč odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in je zaradi tega zmanjšana zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje vas bodo razvrstili v eno izmed kategorij invalidnosti. Glede na skopo podane podatke predvidevam, da v celoti svojega dela, kot čistilka, ne boste mogli več opravljati. Verjetno bo ugotovljeno, da je vaša delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50%, da še lahko delate v svojem poklicu s polnim delovnim časom vendar niste zmožni za delo na delovnem mestu na katerega ste razporejeni. V poslerdici navedenega boste razporejeni v III. kategorijo invalidnosti, priznana vam bo pravica do premestitve in pravica do nadomestila za invalidnost.

Zgoraj navedeno je zgolj domneva podana na podlagi omejeneih podatkov, ki ste jih posredovali, brez upoštevanja tega ali je zdravljenje pri vas že zaključeno in ali imate še druge zdravstvene težave.
Default avatar
Spoštovani,
ponovno se oglašam z vprašanjem. Po odstranitni dojke, ene bezgavke ter jajčnikov pri 43-tih letih (torej pred 45-tim letom) imam priznano 60 % telesno okvaro, zato so mi priznali pravico do invalidnine za 5. stopnjo okvare. Zanima me ali se invalidnina izplačuje trajno ali le za določen čas (do 45-tega leta?)?
Želim vam uspešno delo še naprej in veliko potrpljenja z našimi vprašanji.
Hana
Default avatar
Na podlagi invalidnosti in telesne okvare pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti oziroma telesne okvare, na podlagi katere je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic določenih z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Uradni list RS, št. 106/99 s spremembami). Če nastanejo spremembe v stanju telesne okvare, zaradi katerih določena pravica preneha ali se spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.

Glede na naravo vaše telesne okvare ne more priti do sprememb, ki bi pomenile prenehanje vaše pravice do invalidnine na podlagi telesne okvare. Do prenehanja bi lahko prišlo le v primeru spremembe zakona, ki bi vprašanje invalidnin morebiti drugače urejal.Ob sedanji zakonski ureditvi se vam bo invalidnina izplačevala tudi po 45 letu starosti.

Lep pozdrav
Default avatar
Spoštovani!

Kmalu bo leto dni kar se bila operirana za rakom dojke,bila je ohranitvena operacija ,tako,da je dojka ostala,odstranjenih 14 bezgavk.Končala sem s kemoterapijo in obsevanji v mesecu maju,sem na terapiji z Nolvadexom za dobo pet let.Vse je bilo vredu ,razen manjših bolečin v roki ter mrtvinčenjem ter težavami ob hormonski terapiji,kar pač moram prenašati.11.avgusta pa mi je zelo močno zaotekla dojka,pričela sem hudo krvaveti.Naredili so mi abrazijo in odvzem ciste za histološko preiskavo,ki so jo našli v matrnici.Izvid je bil negativen,težave se kar stopnjujejo.Oteklina na dojki z močnimi bolečinami ostaja,krvavim na 14 dni.Bila sem ponovno predstavljena na onkološki komisiji,ki mi bo naredila še dve preiskavi,eno na dojki kajti kjub negativni punkciji,bali so se ,da je vnetni rak,pravijo,da morajo ponoviti in še preiskavo maternice,da se odločijo ali poberejo samo jajčnika ali vse z maternico skupaj.
To kar preživljam sedaj je groza,bolečine in krvavitve me zdelajo huje kot so me kemoterapije.
Zanima me ali lahko v primeru odstranitve jajčnikov ali vsega skupaj sprožim postopek za ponovno ocenitev na invalidski komisiji?Imam namreč 3.kategorijo zaradi Hipertiroze-Besedovke.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.Stara sem 42 let.
suzana
Default avatar
Gospa "Burgla",

na vaše vprašanje lahko najdete odgovor v odgovorih zgoraj znotraj te teme, kjer smo o tem že obširno pisali. Bolj konkretnega odgovora, kot so že podani zgoraj pa ni mogoče podati.

Jaka
Default avatar
Spoštovani,
Leta 1996 mi je I.K. podala mnenje, da je zaradi bolezni dg.(kronični pielonefritis) podana invalidnost II. kategorije, T.O. ni podana.
Leta 1997 stara sem bila 34let ko sem zbolela za rakom dojke (amputacija leve dojke s pazdušnimi bezgavkami in rekonstrukcija) sledilo je še zdravljenje s kemoterapijo vzrok je bolezen. Na to je I.K. podala 40% T.O. po pogl. XB, tč.13.
Pred kratkim sem podala zahtevek za ocenitev telesne okvare (invalidnosti) zaradi izgube jajčnikov pred 45. letom starosti.
I.K. I. stopnje je (13.6.2011) podala oceno brez osebnega pregleda. Navedla je, da je pri zavarovanki od 18.9.1997 podana 40% T.O. po pogl. XB, tč.11 b (izguba obeh jajčnikov zaradi kemoterapije pri ženskah do 45. leta starosti). Skupna T.O. znaša 60% (50% + 10% = 60%).
Revizija na I.K. II.stpnje meni, da se po poglavju XB tč.11b veljavnega seznama T.O. upošteva kirurška odstranitev obeh jajčnikov ali izguba funkcije obeh jajčnikov zaradi obsevanja, zato pri zavarovanki ni podana še dodatna 50% T.O. po tem poglavju, ker pri njej ne gre za radioterapijo. S to razlago mi je bila zavrnjena prošnja za invalidnino.
Na odločbo se bom pritožila, zanima pa me Vaše strokovno mnenje in nasvet v zvezi ocenitve T.O. pri izgubi jajčnikov.
V naprej se Vam zahvaljujem za Vaš odgovor.
Lep pozdrav
Default avatar
Spoštovani!
Počasi se mi zaključuje bolniški stalež zaradi hormonsko odvisnega raka dojke, radikalno odstranitvijo le-te s sočasno rekonstrukcijo in odstranitvijo vseh bezgavk v aksili.
Tudi meni so odklonili potrditev invalidnosti zaradi izgube funkcije jajčnikov in sicer zaradi tega, ker ne prejemam Zoladex-a, ki bi pomenil prisilno sterilizacijo. Problem je v tem, ker sem izgubila menzes v času, ko sem prejemala kemoterapijo, Zoladex pa bi začela prejemati, če bi se menzes spet pojavil. Onkologinja je v izvidu tudi napisala, predlog IK za dodelitev invalidskega dodatka, ker gre za iatrogeno menopavzo, torej ''ki je nastala zaradi zdravnikove diagnoze, njegovega dela ali zdravljenja'', pa tega ne upoštevajo, ker ne prejemam Zoladexa.
Imam kakšne možnosti za uspeh pritožbe na odločbo, ki je sicer še nisem dobila? Ali pritožbo poda osebni zdravnik, ali onkolog?
Najlepša hvala za odgovor.
Lep pozdrav,
Marija

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec