Forum.Over.Net

Finance in kripto valute

Odgovarjajo: Janez Tomc, mag., dipl. ekon. • Primož Cimerman, www.Atrix.io

OSEBNI STEČAJ

Default avatar

beremmm

Mene pa zanima, zdaj ko je toliko govora o osebnem stečaju, če človek preveč zabrede v dolgove, je brezposelen, nima nič.... in potem gredo v osebni stečaj. Vse kar imajo, gre v stečajno maso, ampak če nimajo nič, ne more iti nič. Dogovi se lahko izbrišejo in potem človek ne plača nikomur nič. Pa lahko recimo čisto v redu živi z možem, ker je vse na moža prepisano, ona nima nič, ne dolguje zdaj nič nikomur. In če v 10 letih nič ne zasluži, ji ni treba nikomur nič dati?

A potem dolgovi kar izginejo, al kako?

Kaj pa upniki? Se obrišejo pod nosom? A ni to fajn stvar za izognit se dolgovom?
Default avatar

ju3

preverijo vse transakcije za določeno obdobje nazaj. če se je kaj prodjalo, prepisalo,.... preden ti izdajo odločbo o stečaju. in tudi traja da lahko upniki vpišejo terjatve. je pa res ja, če ti ugodijo v vlogi, lahko začneš na novo
Default avatar

ežoj

Ja, točno tako. Delam za upnike in se nam to velikokrat zgodi:-(((
Default avatar

BESNI UPNIK !!

Jaz sem se že obrisal pod nosom zaradi takih, ki se preveč znajdejo. Zato pozor pred njimi !!!
Default avatar

www.dragan.si

Meni bi bila dolžna do konca življenja.Kakšen osebni stečaj?Določeni nategnejo poštene ljudi nimajo meje in pol bi,da jim se izbriše.Edino smrt bi te rešila.Če si dolžan,si pač dolžan i dolgove je treba plačati in pika!
Default avatar

gggghhh

Meni se tale osebni stečaj ne zdi tako super:
Osebni stečaj kot nov pravni postopek

V osnovi gre za pravni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo upnike hkrati in v enakih deležih, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom in podjetnikom posameznikom, ki za razliko od dosedanje ureditve niso prosti obveznosti, če v stečaju niso poplačani v celoti njihovi upniki. Po dosedanji sodni praksi je bil podjetnik posameznik oproščen obveznosti iz podjetniškega poslovanja, če niso bili upniki poplačani iz njegove razdelitvene mase v stečajnem postopku.

Zoper osebni stečaj je bilo veliko pomislekov, vendar je treba povedati, da je ureditev osebnega stečaja obveznost RS kot članice Evropske unije in da je osebni stečaj nujno potreben zaradi varstva dolžnikov, ki so postali prezadolženi, pogosto brez svoje krivde. Kritika je zlasti opozarjala, da bo možno osebni stečaj zlorabiti, vendar glede na dejstvo, da je osebni stečaj pod nadzorom sodišča, so možnosti za zlorabo minimalne. Sicer pa vse, kar je v osnovi pozitivno, se lahko zlorablja, vendar v konkretnem primeru zakon vsebuje vrsto preventivnih ukrepov, ki onemogočajo morebitne zlorabe.

Sodna ugotovitev premoženjskega stanja dolžnika

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja podata dolžnik ali upnik, s tem da je dolžnost dolžnika, da v posebnem poročilu posreduje sodišču natančno premoženjsko stanje z izjavo, da je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje, za katero ve, in vsi transakcijski računi. Podpis na tem poročilu mora overiti notar.

Sodišče, tako kot pri ostalih stečajnih postopkih, imenuje stečajnega upravitelja, kateri nadzoruje premoženjsko stanje dolžnika in kateremu mora dolžnik sporočati vse morebitne spremembe, zlasti pa mu mora posredovati tudi obvestilo o poslih, ki jih je sklepal v zadnjih treh letih pred uvedbo postopkov osebnega stečaja. Stečajni upravitelj ima po zakonu pravico poizvedovati o premoženjskem stanju dolžnika v vseh zbirkah osebnih podatkov. Ima tudi pravico poizvedovati o premoženjskem stanju zakoncev dolžnika ali osebe, s katero dolžnik živi v partnerski skupnosti, vključujoč tudi istospolne partnerske skupnosti. Na poziv sodišča morajo upniki, fizične osebe, kot dolžnika v določenih rokih prijaviti terjatve.

V času trajanja stečajnega postopka je poslovna sposobnost stečajnega dolžnika kot fizične osebe omejena tako, da ne more sklepati pogodb, pri čemer bi razpolagal s svojim premoženjem, in ne sme najemati kreditov, posojil, dajati poroštev, odpirati TRR, odpovedati se mora premoženjskim pravicam ipd. Takoj drugi dan po začetku postopka upravitelj odpre posebni fiduciarni denarni račun upravitelja, na katerem se vodijo denarna sredstva dolžnika. Na tem računu se zbirajo sredstva, kot so plače, drugi prejemki, ki jih ima dolžnik, premoženje, ki ga stečajni dolžnik dobi na podlagi dedovanja, ipd. Omenjena sredstva predstavljajo stečajno maso, ki je namenjena za poplačilo upnikom, s tem da se prednostno izplačajo preživnine in odškodnine za telesne poškodbe. V postopku stečaja upravitelj lahko izpodbija pravne posle dolžnika, ki jih je sklepal zadnja tri leta pred uvedbo postopka, če je s tem zmanjšal svoje premoženje v dobro osebe, ki ima v razmerju do njega položaj ožje povezane osebe, npr. za odtujitev premoženja zakoncu, bratu, sestri ali drugim sorodnikom, da bi se preprečil rubež upnikov. Upravitelj tudi naloži delodajalcu oz. izplačevalcu pokojnine, da mora omenjene prejemke izplačevati na fiduciarni TRR upravitelja, ne pa dolžniku, razen tistega dela, ki ga ni možno rubiti.

Posebna pravila o prodaji premoženja

Upravitelj mora dobiti oceno o vrednosti premičnega/nepremičnega premoženja od pooblaščenega ocenjevalca in na podlagi te ocene proda premične stvari, ki spadajo v stečajno maso. Posebna pravila veljajo za stanovanje ali družinsko stanovanjsko hišo, v kateri stanuje dolžnik. Dolžnik se mora po sklepu sodišča v treh mesecih izseliti iz stanovanja oz. stanovanjske hiše in izročiti upravitelju. Če se prostovoljno ne izseli, velja sklep sodišča kot izvršilni naslov za dolžnika in tudi za osebe, ki skupaj z dolžnikom uporabljajo to stanovanje oz. stanovanjsko hišo. Tako zbrano premoženje v stečajni masi upravitelj unovči in razdeli med upnike v sorazmernem delu.

Odpust obveznosti

Pred koncem stečajnega postopka mora dolžnik vložiti predlog za odpust obveznosti, če želi, da ga sodišče oprosti njegovih v stečaju neplačanih dolgov. Odpust obveznosti je poseben postopek, ki je sestavni del osebnega stečaja. Predlaga se lahko odpust vseh obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja in v osebnem stečaju niso bile poplačane iz stečajne mase. Odpusta obveznosti ne more predlagati dolžnik, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju v gospodarstvu ali če je v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal sodišču neresnične, nepopolne, nepravilne podatke ali če je plačal davek v znesku najmanj 4000 evrov oz. če ga je že sodišče oprostilo njegovih obveznosti v zadnjih desetih letih. Prav tako odpust obveznosti ni mogoč, če je dolžnik v treh letih pred uvedbo postopka prevzemal obveznosti, ki jih glede na svoje premoženjsko stanje ni mogel prevzeti.

Če ni ovir za odpust obveznosti, sodišče izda sklep, s katerim se začne postopek odpusta obveznosti in določi preizkusno obdobje ob upoštevanju stanja dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega zdravstvenega stanja in podobno. Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe postopka osebnega stečaja. O začetku postopka za odpust obveznosti se obvestijo upniki z oklicem. V preizkusnem obdobju mora stečajni dolžnik v skladu s sklepom sodišča skrbeti, če je zaposlen, da izpolnjuje svoje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, če ni zaposlen, a je sposoben za delo, da poskuša najti zaposlitev. O svojem prizadevanju zaposliti se oz. pridobiti kakšno premoženje mora mesečno poročati upravitelju. Bistveno je, da ne sme zavrniti nobene ponujene redne ali začasne zaposlitve ali kakšnega drugega dela, ki ga je sposoben opravljati.

Upniki lahko ugovarjajo odpustu obveznosti, pri čemer o utemeljenosti ugovora odloča sodišče. Če ugovora ni bilo ali je bil zavrnjen, sodišče po preteku preizkusnega obdobja izda sklep, da se dolžniku odpustijo vse njegove obveznosti razen prednostnih terjatev, kot je preživnina za otroke in podobno. Zoper sklep o odpustu obveznosti je možna tudi pritožba iz razlogov, ki so navedeni v zakonu. Če je sklep o odpustu obveznosti pravnomočen, upniki ne morejo od njega uveljavljati nobenega plačila neplačanih dolgov.

Če bi dolžnik institucijo osebnega stečaja zlorabil, ima vsak upnik pravico s tožbo zahtevati izpodbijanje odpusta obveznosti. Če sodišče ugotovi, da je dolžnik s prevaro ali na drug način dosegel odpust dolga, lahko razveljavi sklep o odpustu obveznosti.
Default avatar

beremmm

Zakaj se ti ne zdi tako okej? Če si hudo prezadolžen, je to super rešitev. Eno leto traja poskusna doba, potem pa ti lepo odpustijo obveznosti. kako priročno! Ja, v redu, mora sprejeti vsako delo itd., ampak največ za dobo 5 let. Po tem obdobju je prost kot ptiček na veji. Lahko se zaposli, pridobi premoženje itd., pa ga nihče več ne more terjati za pretekle dolgove.

Mislim, upniki nasrkajo še pa še, tisti, ki radi zapravljajo prek svojih zmožnosti pa lahko to opravljajo še dalje.
Default avatar

upniki--

beremmm je napisal/a:
tisti, ki nima nič in ni nikoli imel nič itak ne bo nikoli poravnal svojih dolgov, stečaj gor ali dol. taki dolgovi so itak na veke neizterljivi in bo upnik v vsakem primeru nasrkal. je pa tudi dolžnost upnika, da preveri, komu daje kaj na up, a ne. če posodiš denar nekomu, za katerega veš, da ti ne more nikoli odplačat, zakaj mu ga pa posodiš?
Default avatar

spet spet

Će se gremo kapitalizem, je prav, da imamo zakonodajo, ki jo imajo ZDA, Kanada, zahodna Evropa,..

ki omogoča, če si bil s.p., če si vzel preveč kreditov za bajto, če si........pomembno je, da se nisi zadolžil zaradi avtomobilov, počitnic, lepih oblačil...da se nisi okoristil z denarjem...da se takim odpišejo dolgovi, ker jih tako ali tako ne bodo nikoli odplačali, njihovo zdravstveno stanje se pa z vsakim letom slabša, ker imajo nonstop rubežnike na vratih, živijo od krompirja itn

So pa seveda še taki, ki so denar preprosto zapravili, ga niso investirali v posel, nepremičnino,...

a tudi tisti postanejo sčasoma problem širše družbene skupnosti...državljan brez denarja, brez perspektive je potencialen samomorilec, tak bo na plečih države do smrti, tako da je interes vseh nas, da zakon obstaja.
Default avatar

v stečaj

No, še druga stran... Moj mož je pravkar šel v stečaj. Pred dvema letoma je odprl gostinski lokal, ki je v začetku dobro posloval, kasneje pa predvsem zaradi krize, vedno slabše. Obveznosti sva plačevala skoraj do zaprtja, ostali pa so recimo odprti računi poslovanja zadnjih treh mesecev. Preprosto ni več šlo in zato je zaprl. Recimo, da je skupnih računov za okoli 20 tisoč evrov - nekaj dobaviteljem, nekaj najemnine in stroški (elektro, plin, smeti, voda, siol). Do nikogar dolg ne znaša več kot dva tisoč evrov. On je zdaj brez zaposlitve, kar pomeni, da ne more dobiti kredita, da bi dolg poplačal, v kolikor ga ne, pa se nabirajo zamudne obresti.... Vem, da ni prav, da nekomu ostaneš dolžan, ampak s stečajem bomo lahko tudi mi nekako normalno živeli, del dolga pa se bo poplačal, saj ga moram plačevati jaz, kot njegova žena, ker on svojih prihodkov trenutno nima. Svojega stanovanja nimava, prihranke sva vse vložila v zagon poslovanja.
Default avatar

no,ja.......

Sedaj, ko vesta kako to gre, lahko spet kaj "odpreta", bomo že mi pufe poplačali - tisti, ki se v takih "stečaji" ne znajdemo prav dobro.
Default avatar

muzo

to je rešitev za državljane poštene in nepoštene ki so se zaradi spleta okoliščin znašli v dolgovih.
do sedaj so lahko razni tajkuni z raznimi d.o.o. d.n.o.d.d. spravili firme na kant pokradli kar se je dalo in nikomu ništa to je bilo za elito sedaj ko to pravno dejanje dostopno vsim so se zbudili razni poštenjakoviči ki stvar vidijo enosmirno.
ne zavedajo se da so prav tisti tajkuni odgovorni da velika večina državljanov ki gre v stečaj gre zaradi tega ker več mesecev niso dobili plač,so delali skoraj zastonj samo da so bili zaposleni,so se zadolževali za položnice in za preživetje. sedaj je možnost da ponovno začnejo znova živet in delat pošteno.. ta sodna praksa je povsot v svetu sedaj za vse prej za izbrance
Default avatar

Janez Tomc

Osebni_stecaj je napisal/a:
Kd pa ste vi? Stečajnega upravitelja določi sodišče po vrstnem redu in mi je čudno, da se tu nekdo ponuja!!!???
____________________________________________________________________
Navada ravnanja z denarjem je pomembnejša od njegove količine.


Stojim vam ob strani.
Janez Tomc, mag.

[email protected]
Default avatar

razmišljam o stečaju

Imam samo en kredit, ki ga ne zmorem plačevati, ker sem brezposelna že 1 leto. Znesek dolga z vsemi stroški naj bi znašal 8.000€. Z vsemi obrestmi verjetno nekaj več. Razmišljam o stečaju. Zakaj? Zato, ker se ne morem dogovoriti z upnikom (banko), da malo popusti in da ustavi rubljenje stanovanjske opreme. Drugega premoženja nimam. Še stanovanjsko opremo si delim z možem.
Toliko o tem, zakaj bi posegla po osebnem stečaju. Meni osebno je to najnižje dejanje v mojem življenju. Ne razumem, zakaj upniku ni do tega, da mu dolg poplačam, ko se zaposlim. Raje vidi, da ne dobi nič?
Default avatar

Domko

Imam zelo težko vprašanje!

Pri SPARKASSE sem najel hipotekarni kredit, v višini 108.000EUR na trideset let.
Odplačeval sem ga pol leta, nenadoma je nastala huda finančna kriza in sem zamudil 4 obroke po 780EUR. Banka je bila do mene zelo korektna, ampak jaz se nisem pravi čas odzval in šel na pogovor v LJ.
Nato so mi odstopili od pogodbe (katastrofa), ni se več dalo reprogramirati tega kredita nikakor ne kljub denarju ki sem ga imes seboj za poravnavo zamujenih obrokov.
Oče in mama sta mi šla kot poroka k kreditni pogodbi zdaj pa imamo vsi blokade gor, ker to še ni vse so se mi še nahišo obesili Porshe Leasing. Na računu pa imam še druge blokade vse zaradi tiste prve blokade iz strani Šparkasse, ker pol nisem več moral plačevati kreditov ko sem bil blokiran!!!
Vse skupaj se vleče že dve leti in še zdaj nisem nič rešil.
Izvedel pa sem, da v AUSTRIJI dajejo hipotekarne kredite, bres vpogleda v SISBON v Sloveniji. Nastane pa problem ko ko sta gor navedeni izvržbi kljub moji plačilni sposobnosti, bi lahko dobil v Avstriji kredit, ampak me ovarata tisti dve Izvržbi v ZK-ju

Mi lahko kdo svetuje kaj in na katerega se bi lahko še obrnil, doma smo vsi že skoraj obupali, ampak še kar vstrajamo pri tem da pa bomo le prišli do novega kredita in da se poplača ves dolg ki ga imamo.
Višina vsega dolga je okoli 135.000EUR
Če slučajno kdo ve za kakšno informacijo naj mi to prosim sporoči na moj email [email protected] ne da bom samo hvaležen pripravljen sem dati tudi nagrado tistemi ki mi bo pomagal.
Hvala D.
Default avatar

pawrq

@Domko
kam pa si dal 108 000 eur?
Default avatar

če je res

@pawrw
kakor sem jaz razumel v poršeja....
Default avatar

Janez Tomc

Navada ravnanja z denarjam je pomembnejša od njegove količine. Domkotu lahko povem, da Avstrijci niso neumni in če bi imel sedanji kredit v Avstriji bi bili vsi skupaj že na cesti. Banka bo v vsakem primeru dobila denar nazaj, saj je s hipoteko precej enostavno. Če se ne plača en obrok mora biti takoj alarem in takoj reševati teževo z banko, ki ima izkušnje in lahko poda predloge in aktivno pomaga. Ignoranca je zelo draga.

Kam je šlo 108.000 EUR? Zakaj avto na lizing? Mislim, da bo treba živeti bolj skromno in preudarno ravnenje z vsakim Evrom.
____________________________________________________________________
Navada ravnanja z denarjem je pomembnejša od njegove količine.


Stojim vam ob strani.
Janez Tomc, mag.

[email protected]
Default avatar

LOTIKAROTTI

Janez Tomc je napisal/a:
LE KDO NEKI JE? NEKDO, KI VIDI PRILOŽNOST PRI SVETOVANJU, KAKO SE OTRESTI PUFOV IN POISKATI NOVE NAIVNEŽE. ZA LEP DENAR VAM BO DOBRO SVETOVAL.
KAR KORAJŽNO. VERJETNO JE RAVNO ZAKLJUČIL S STEČAJEM.

Moderatorji

Janez Tomc , mag., dipl. ekon.
Janez Tomc
Primož Cimerman , www.Atrix.io
Primož