Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

ZK - izgubljena listina

Default avatar

špelca M.

Kaj storiti, če sama Zemljiška knjiga izgubi originalno listino, ki je bila pred par leti oddana v vložišče? Od koga zahtevati odgovornost, če se ne najde?
Listina pa je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini. Trenutni vpisani lastnik pa je v stečajnem postopku.
Default avatar

EvaStropnik

Na kakršenkoli način je že prišlo do izgube listine, se bo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo treba poslužiti postopka za vzpostavitev zk-listine. Ta postopek se začne na predlog stranke, ki mora dokazati, da je sklenila pogodbo, v kateri je bilo v njeno korist izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ter da se je ta listina uničila ali izgubila.
Predlagatelj mora v predlogu navesti podatke o vsebini listine, katere vzpostavitev se s predlogom zahteva, ter podatke o osebi, ki je to listino izstavila, in osebi, v korist katere je bila izstavljena listina. Prav tako mora navesti dejstva, iz katerih verjetno izhaja, da je bilo v njegovo korist izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo.
Kot dokaz obstoja listine se priloži kopija listine, katere vzpostavitev se zahteva. Predlagatelj lahko dokazuje, da ima nepremičnino v lastniški posesti (z overjenimi izjavami lastnikov sosednjih nepremičnin).

Zoper odgovorne za izgubo listine pa lahko uveljavljate odškodninsko odgovornost. Ta se uveljavlja zoper delodajalca odgovornega, zoper neposredno odgovorno osebo pa le, če je dejanje storila naklepno.
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

špelca M.

To že vse poznam te postopke, če se recimo izgubi listina kje drugje na kakršnkoli način :)))

Jaz sem že vse storila, tako kot je potrebno in oddala original v vložišče. Kaj več pa ni v moji moči. Edini dokaz, je da imam žig, ki ga je dalo vložišče ob sprejemu "okrajno sodišče xxxxx prejeto datum".

Torej jaz ne morem biti odgovorna za nastalo situacijo. Odgovorna je dotična uradna ustanova ZK, ki je prejela vse potrebno za vknjižbo, ni pa tega naredila, kot ji zakon narekuje, ampak celo sama zaradi nedopustne malomarnosti izgubi! Skratka ZK je prejela vse potrebne originalne pogodbe, ki jih narekuje zakon o zemljiški knjgi in po tem zakonu ona je dolžna vpisati nepremičnino na moj ime. Upam, da se strinjate, da to ne sme biti moj problem, če oni sami izgubijo!

V praksi bi to potemtakem pomenilo, da lahko nekdo na okrajnem sodišču vsako dotično originalno ali kopijo enostavno vrže v koš in nihče ne odgovarja. Jaz pa moram na lastne stroške iskati kopijo, ki mogoče sploh ne obstaja ali pa še enkrat dokazovat obstoj te listine... ob tem pa še izgubim nepremičnino.
Hvala lepa za tako pravno državo.


LP špelca
Default avatar

EvaStropnik

Se popolnoma strinjam z vami.

Glede vašega vprašanja sem se pozanimala še na okrajnem sodišču in dobila naslednji odgovor:
"Če sodišče izgubi originalno pogodbo, še preden je odločalo o predlogu, se skladno s sodnim redom spis obnovi ter se nato še po postopku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin izpelje postopek za vzpostavitev listine, in sicer na stroške sodišča."
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

špelca M

Najlepša hvala za odgovor

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc
cron