Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

stalno prebivališče

Default avatar
Spoštovani,
zanima me kako je s prijavo stalnega prebivališča v najetem službenem stanovanju
v sklopu javne uprave. A potrebujem kakšno soglasje lastnika stanovanja ali zadošča
najemna pogodba za stanovanje (ki pa je sicer za določen čas).. Se lahko pojavijo kakšni problemi??

Hvala.
Default avatar
Spoštovani,

iz vašega vprašanja domnevam, da si želite urediti stalno prebivališče v najetem službenem stanovanju.

V izogib morebitnim nesporazumom naj najprej pojasnim, da zakon loči med stalnim in začasnim prebivališčem. V primeru stalnega prebivališča gre za prebivališče (to je običajno naselje), kjer se ima posameznik namen naseliti, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov. Začasno prebivališče pa je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati. Tako prvo kot drugo mora posameznik prijaviti pristojnemu organu. Po Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 in 111/07, ZPPreb) je to katerakoli Upravna enota, prijava pa se lahko izvede tudi elektronsko preko enotnega državnega portala e-uprava.

Pri spremembi prebivanja zaradi dela v drugem kraju običajno zadostuje zgolj prijava začasnega prebivališča.

Najemna pogodba, ki jo boste sklenili z lastnikom stanovanja, po zakonu povsem zadostuje za prijavo tako začasnega kot tudi stalnega prebivališča (5. in 12. člen ZPPreb). Dejstvo, da bo najmena pogodba sklenjena za določen čas, na samo prijavo ne vpliva. Boste pa seveda morali v primeru, če lastnik po preteku tega časa z vami najemne pogodbe ne bo želel podaljšati, prijaviti stalno (začasno) prebivališče na drugem naslovu.

Posebnih problemov v zvezi s tem ne vidim. Opozoril bi vas morda zgolj na to, da boste morali zaradi spremembe stalnega prebivališča zamenjati osebno izkaznico (10. člen Zakona o osebni izkaznici) in morebitne druge dokumente oziroma predložiti Upravni enoti potni list, da vam vpišejo novo stalno prebivališče (20. člen Zakona o potnih listinah). Prav tako sprememba stalnega prebivališča lahko vpliva na nekatere davčne obveznosti. Tako ste npr. pri prodaji nepremičnine, v kateri imate vsaj tri leta pred prodajo prijavljeno stalno prebivališče, oproščeni plačila dohodnine od dobička iz kapitala (96.člen Zakona o dohodnini).

Lep pozdrav,
M.
Default avatar
Najlepša hvala za odgovor.
Da pojasnim... Saj jst bi si z veseljem prijavila le začasno prebivališče, vendar pa, ker bom v kratkem rodila in ker bo čez kakšno leto dni potrebno urejati vrtec ipd.... si pač moram urediti stalno prebivališče...
Default avatar
Pozdravljeni,

mi lahko kdo poda kak nasvet. Recimo, da si posvojen iz druge države pri cca. 11ih letih. Živiš pri posvojiteljih do 18. leta in se nato zaradi raznih sporov in nadlegovanj odseliš. Mine 6 let in izveš, da si v postopku odjave stalnega prebivališča (na željo posvojiteljev). Torej kako naprej? Ima lahko ta oseba težave, ker ne more dokazat kje je prebivala zadnjih 6 let? Nobeden najemodajalec jo seveda ni hotel prijaviti. Kako si sedaj urediš stalno prebivališče. Nimaš sorodnikov (niti v tujini) in na lepe oči ti seveda nihče ne bo dal dovoljenja za stalno prebivališče kar je logično, ker te ta oseba prvič vidi v življenju in ne ve kdo si. Kaj pomeni (razen socialnih pravic), če si ne moreš uredit stalnega prebivališča, nimaš te možnosti? Si pač brez. Sem izbrisan? Kaj mi preostane? Skok čez most?:) Glede na vse težave, životarjenje, osamljenosti... je to res pika na i? Komu vse zaupajo otroka v posvojitev ja pa drugo poglavje.....
Default avatar
Če pravilno razumem, vas zanima, kako izkazati obstoj stalnega prebivališča za preteklo obdobje oziroma kako si za vnaprej urediti stalno prebivališče ne da bi razpolagali s soglasjem lastnika stanovanja.

Dejstvo je, da mora vsak poskrbeti, da se njegovo dejansko stalno prebivališče ujema z uradno prijavljenim. Kot je mogoče razbrati iz vašega sporočila, so posvojitelji po vaši odselitvi sprožili postopek ugotavljanja stalnega prebivališča. Dokler ta postopek ni zaključen, imate stalno prebivališče uradno še vedno na naslovu, na katerem ste ga imeli prijavljenega. Po mojem mnenju tudi ne bi smeli imeti nobenih težav zaradi tega, ker ne bi mogli dokazati, kje ste (dejansko) prebivali zadnjih šest let.

Vsekakor vam svetujem, da si stalno prebivališče skušate čim prej urediti. Ob prijavi stalnega prebivališča boste morali na upravni enoti predložiti dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate kot naslov stalnega prebivališča. Tako dokazilo je lahko kupoprodajna pogodba za stanovanje, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika stanovanja oziroma. Bojim se, da brez tega dokazila prijava ne bo mogoča.

Zakon o prijavi prebivališča za primer, ko si posameznik stalnega prebivališča ne more urediti, določa, da se za njegovo stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer ta posameznik dobiva pomoč v materialni obliki, če na območju pristojnega organa tudi dejansko živi.

Lep pozdrav,
M.
Default avatar
pozdravljeni. zanima me kako urediti stalno ali začasno stalno prebivališče, če sem se po nekih pogojih prisiljen izpisati iz sedanjega stalnega prebivališča. Sem ločen in in že nekaj časa živim v podnajemniškem stanovanju, v starem prebivališču pa sem izgubul vse pravice. V naprej hvala za odgovor. L.P.
Default avatar
Spoštovani!

O problematiki urejanja stalnega in začasnega prebivališča smo v tem forumu že pisali, zato vam predlagam, da preberete tudi prejšnje prispevke.

Sicer pa čisto na kratko:

Kot prebivalec Republike Slovenije ste na podlagi Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) pri pristojnem organu dolžni prijaviti svoje prebivališče.

Stalno prebivališče ali sprememba naslova stanovanja se lahko uredi pri kateri koli upravni enoti (ni torej treba, da zadevo urejate na upravni enoti, kjer ste npr. do sedaj imeli stalno prebivališče ali pa na upravni enoti kjer si boste uredili stalno prebivališče). Prijava se izvede na posebnem obrazcu.

Boste pa morali ob prijavi predložiti dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja, se po zakonu šteje dokazilo o lastništvu stanovanja (npr. kupoprodajna pogodba, izpisek iz zemljiške knjige), najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja. Glede na to, da živite v podnajemniškem stanovanju, bosta v poštev prišli najemna pogodba ali pa izjava lastnika.

Lep pozdrav in srečno,
M.
Default avatar
Pozdravljeni, zanima me, kako kot lastnik stanovanja odjavim stalno prebivališče in pravico do bivanja najemniku, ki se ne drži najemne pogodbe?
Default avatar
Spoštovani,

najprej vam moram pojasniti, da najemna pogodba in odjava prebivališča nista med seboj povezani na tak način, da bi najemodajalec zaradi kršitve najemne pogodbe lahko najemniku odjavil stalno prebivališče.

Kršitev določb najemne pogodbe predstavlja razlog za njeno odpoved. Kot najemodajalec namreč lahko odpoveste najemno razmerje iz krivdnih razlogov. Kateri so ti razlogi in na kakšen način se jih uveljavlja, je določeno v 103. členu Stanovanjskega zakona. Ko je najemna pogodba enkrat odpovedana, ste upravičeni zahtevati od najemnika, da stanovanje zapusti, v kolikor pa tega ne stori prostovoljno, to dosežete s pomočjo sodne izvršbe.

Pri prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča pa gre za dolžnost posameznika (torej vašega najemnika), da pristojnemu upravemu organu sporoči kje biva. Podlaga za prijavo stalnega prebivališča je lahko tudi najemna pogodba (4. odstavek 7. člena Zakona o prijavi prebivališča).

Načeloma naj bi vsi prebivalci na ozemlju Republike Slovenije imeli urejeno stalno ali začasno prebivališče. Če oseba dejansko ne prebiva na naslovu, na katerem ima prijavljeno stalno prebivališče, lahko pristojni organ po uradni dolžnosti prične s postopkom ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča (8. člen Zakona o prijavi prebivališča). Pobudo za tak postopek lahko načeloma daste tudi vi (npr. tako da obvestite pristojni organ, da določena oseba na vašem naslovu ne prebiva). Vendar bo to smiselno storiti le v primeru, če (ko) najemnik v vašem stanovanju tudi dejansko ne bo več prebival, hkrati pa stalnega prebivališča sam ne bo odjavil.

Opozarjam pa vas, da upravni organ v postopku prijave ali odjave stalnega prabivališča ni upravičen presojati ali najmenik spoštuje določila najemne pogodbe. Z drugimi besedami- četudi bo najemnik kršil določila najemne pogodbe (npr. da vam ne bo plačeval najemnine) to ne bo v ničemer vplivalo na izid prijavno-odjavnega postopka

Lep pozdrav,
M.
Default avatar
Pozdravljeni, Sem lastnik stanovanja katerega sem dal v najem (enoletna pogodba) Najemnik ima stalno bivališče pri svojih starših. Prebiva v mojemu stanovanju. Ali lahko najemnik uredi stalno prebivališče če jaz tega ne želim. Ponujam mu samo začasno in ne stalnega.
Jaz kot lastnik tega ne želim narediti.
Hvala za odgovor :-)
Default avatar
Spoštovani!

Najemnik ima pravico (in dolžnost) prijaviti stalno/začasno prebivališče. Dejstvo, da je najemna pogodba sklenjena za eno leto ne igra nobene vloge pri tem, katero vrsto prebivališča bo prijavil.

Stalno prebivališče posameznik prijavi na naslovu, kjer dejansko prebiva in je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.

Začasno prebivališče pa posameznik prijavi na naslovu, kjer se zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem stalno ne prebiva.

Kakšen je namen vašega najemnika glede »vrste« prebivanja (torej ali se ima namen na naslovu vašega stanovanja za stalno naseliti ali pa le začasno prebivati) je stvar njegove odločitve. Menim, da bo na podlagi veljavne najemne pogodbe (glej 4. odstavek 7. člena ZPPreb) lahko prijavil tako stalno kot tudi začasno prebivališče ne glede na to, kaj vi želite.

Lep pozdrav,
M.
Default avatar
torej vsak lastnik stanovanja se boji, da se podnajemnik stalno prijavi, čeprav je tudi meni na občini povedala uslužbenka, da lastika stanovanja to NE bremeni in da se lahko vsak podnajemnik na naslovu kjer živi stalno prijavi oz. da se mora.
Default avatar
Spoštovani !

Vem da je bilo že veliko povedanega na to temo, pa vendar sem se odločil nekaj napisati, saj v določenih postih ne najdem najbolj konkretno podobne situacije kot je moja.

Da preidem h bistvu. Star sem 26 let in večino svojega življenja imam kot stalno prebivališče navedeno "naslov 1". Sedaj pa je prišlo do zapleta. Hiša ki stoji na "naslovu 1" je bila odklopljena iz vseh priključkov, in s tem je postalo jasno da tam ni več možno bivati. Sosed preko katerega je bila naša hiša priklopljena (zgodba je dolga, VENDAR NE GRE ZA ČRNO GRADNJO), je sedaj sprožil postopek ugotavljanja stalnega prebivališča, zame, mojo mamo in starejšega brata. Vsi smo vabljeni na razgovor na UE kjer se bo potrebno zjasniti glede stalnega prebivališča vsakega posameznika.

Moja vprašanja so naslednja (trenutno prebivam pri punci):

a.) Ali jaz lahko prijavim kot svoje stalno prebivališče, kateri koli naslov v Sloveniji, če imam soglasje lastnika te nepremičnine??? Je soglasje lastnika dovolj?

b.) Ali je potrebno predložiti tudi pogodbo o najemu stanovanja oz.hiše?

najlepša hvala za vse odgovore

lep pozdrav
Default avatar
Spoštovani!

Res zelo kratek odgovor na vaši dve vprašanji, ker smo na to temo že veliko pisali:
a) stalno prebivališče lahko prijavite kjerkoli v Sloveniji, soglasje (izjava) lastnika povsem zadostuje
b) pogodbe o najemu vam primeru da predložite izjavo lastnika ni potrebno prilagati

LPM
Default avatar
Pozdravljeni.

Tudi sama sem se znašla v zagati za katero ne vem rešitve. In sicer: partner ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kjer je živel z mamo in očetom. Sedaj se je začasno preselil k meni in moji družini, saj ima bližje službo, pri nas pa ima prijavljeno tudi začasno prebivališče. Zaradi nesporazumov mu starši grozijo, da ga bodo odjavili iz stalnega prebivališča. Moj oče, ki je lastnik nepremičnine ga ne želi za stalno prijaviti na trenutnem naslovu, kjer ima začasno prebivališče. Kaj torej preostane mojemu partnerju? Ali lahko v primeru, če njegovi starši dajo poizvedbo kje živi, in potem občina ugotovi, da ima na drugem naslovu začasno prebivališče, to začasno prebivališče spremenijo v stalnega? Toda moj oče tega ne bo dovolil. Torej bo partner brez stalnega prebivališča?
Default avatar
pozdravljeni me zanima ali lahko s stalni prebivališčem iz Slovenije delaš v Nemčiji???
Default avatar
Spoštovani!

Delavci lahko prebivajo v kateri koli državi EU, kjer so zaposleni, samozaposleni ali kamor so bili napoteni na delo. Pri tem obdržijo stalno prebivališče v državi članici, kjer so živeli do sedaj, v d.č. gostiteljici pa morajo prijaviti začasno prebivališče! Torej odgovor, na vaše vprašanje se glasi, da lahko oz. to je vaša dolžnost, ker za stalno prebivališče v drugi d.č. potrebuješ izpolnjevati določene pogoje!

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
Spoštovani!

Vaš partner ne bo brez stalnega prebivališča. Ko bo pristojni organ (upravna enota) po poizvedbi ugotovil kje dejansko prebiva, mu bo tam prijavil stalno prebivališče tudi brez soglasja lastnika (vašega očeta). Vsak posameznik mora imeti prijavljeno stalno prebivališče, kjer dejansko stalno prebiva. Smiselno bi se bilo tudi pogovoriti z vašim očetom glede nasprotovanja prijavi stalnega prebivališča vašega partnerja. Na stalno prebivališče se ne veže nobena lastninska ali druga premoženjska pravica na nepremičnini.
Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
Pozdravljeni mene pa zanima,kaj lahko storim.
Z otroci prebivam v najetem stanovanju.ko se je stanovanje najemalo,je lastnik dobil v naprej sest najemnin.Takrat ni bila sklenjena nobena pogodba,niti ni omenjal varscine.
Jaz sem se z otroci preselila v to stanovanje,in ko sem prisla podpisat pogodbo,mi je rekel da zeli varscino dge najemnini,to je800e.lahko na obroke.zelo sem bila obupana,saj ce bi prej omenil taksno varscino,se nebi z otroci selia v to stanovanje.skratka sem se pocutila da sem ogoljufana,saj se ne morem ves cas selut z otroki,in to je vedel.
Pogodbo sem podpisala,a sem mu rekla da nebom placal varscine ker ni posteno,zato je rekel da te pa naj se selimo.
Stanovanje nima nikakrsne nove opreme,zdi se mi da je vse dotrajano.
Zelela sek zacasno se prijaviti,saj je obcina ze izdala poizvedbo o bivaliscu,a lastnik pravi d sem rekla da se bom selila in da ce ne placam varscine,se ne morem prijavit.
Strah me je da bomo brez bivalisca,in se noseca sem,kam se lahko prijavimo.
Saj stanovanja ne moram najti
Sploh imam kaj pravic,ker to je zame,zavajanje
Default avatar
Spoštovani!

Glede na to, da niste sklenili nobene pisne pogodbe preden ste mu dali denar (Stanovanjski zakon določa, da mora biti najemna pogodba sklenjena v pisni obliki) ter že vnaprej določili pravic in obveznosti, to pomeni, da ni nobenih pravnih posledic in tudi ni pravnega varstva. Vendar naš Kazenski zakonik določa sankcije za goljufijo, in sicer določa, da če nekdo (vaš najemodajalec), zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga (vas) z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let. Če je z dejanjem povzročena majhna premoženjska škoda (kot v vašem primeru) in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Pregon za to dejanje se začne na vaš predlog. Zapisali ste, da ste kasneje le sklenili pogodbo, ki je po vašem mnenju oderuška – taka pogodba pa je po Zakonu o obligacijskih razmerjih delno/nična in lahko zahtevate razveljavitev te pogodbe oz. zmanjšanje obveznosti na pravičen znesek (sprememba pogodbe). Zahtevek za zmanjšanje obveznosti na pravičen znesek lahko vložite v petih letih od sklenitve pogodbe. Predlagamo vam, da si uredite brezplačno pravno pomoč in poiščete odvetnika po lastni izbiri, ki vam bo pomagal doseči željeni cilj.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar
cron