Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Odstranitev maternice in invalidnost

Default avatar
Spoštovani,
Stara sem 53 let in sem bila zaradi težav po rekunstrukciji rotatornih manšet obeh ram napotena na invalidsko komisijo kjer mi je bila zaradi tega priznana III. kategorija invalidnosti, delo osem ur z omejitvami.
Pri 52 letih pa sem imela ginekološko operacijo- odstranili so mi maternico, narejena je bila tudi sprednja in zadnja plastika zaradi cistokele in rektokele.
Nekje sem zasledila da se tudi za odstranitev maternice prizna določen procent invalidnosti kar pa pri meni ni bilo.
Prosim za vaše mnenje
Default avatar
Spoštovani,

Po poglavju X. B točka 11 Sporazuma o seznamu telesnih okvar ( Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) predstavlja izguba obeh jajčnikov pri ženskah nad 45 let starosti 30% telesno okvaro; pri ženskah do 45 leta starosti pa 50 % telesno okvaro.

Po poglavju X. B točka 12 predstavlja izguba obeh jajčnikov in maternice pri ženskah nad 45 let starosti 40 % telesno okvaro, pri ženskah do 45 let starosti pa 60 % telesno okvaro. Za izgubo maternice se šteje tudi nepopolna izguba maternice oziroma subtotalna histerektomija; kirurška odstranitev obeh jajčnikov in maternice ali izguba funkcije jajčnikov in maternice zaradi obsevanja se šteje prav tako za izgubo.

Sama izguba maternice ni določena kot telesna okvara po zgoraj navedenem seznamu telesnih okvar, torej ne pomeni telesne okvare v smislu definicije iz prvega odstavka 143. člena ZPIZ-1, zato zavarovanka na podlagi take telesne okvare ne more pridobiti pravice do invalidnine.


lp

Jaka Cepec
Default avatar
Spoštovani,

hčeri (25 let) so postavili diagnozo rak jajčnika. Po dveh operacijah, je sedaj brez obeh jajčnikov in jajcevodov, niso ji odstranili maternice.
Ker je študentka, brez enega delovnega dne, zavarovana po očetu, me zanima ali ji pripada invalidnina?

Hvala, lp
Maja
Default avatar
Pravico do invalidnine v skladu s 144. členom Zakopna o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-1, uradni list RS, št.106/99) pridobi le zavarovanec. Izjemoma pridobi zavarovanec, ki je imel pred vključitvijo v zavarovanje poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drugi parni organ, pa si pozneje poškoduje še drug enak organ, pravico do invalidnine za telesno okvaro obeh organov. Hčerka, ki ni zavarovanka po ZPIZ-1 tako ni upravičenka do pravice do invalidnine zaradi telesne okvare.
Lep pozdrav.
Default avatar
Pozdravljeni!

Mene pa zanima, ali mi pripada kakšen procent invalidnosti, glede na to, da sem stara 29 let, redno zaposlena in so mi odstranili lev jajčnik in jajcevod.

Hvala za informacije in lep pozdrav!
Default avatar
Seznam telesnih okvar ( Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) za takšen primer ne določa , da gre za telesno okvaro. V poglavju X. B, točki 11 in 12. so določeni le primeri, ko gre za izgubo obeh jajčnikov oziroma izgubo obeh jajčnikov in maternice. V vašem primeru gre za izgubo enega jajčnika in jajcevoda.

Lep pozdrav.
Default avatar
Spoštovani,
zaradi adenokarcinoma telesa maternice so mi odstranili maternico, jajčnika, bezgavke. Stara sem 40 let. Lahko uveljavljam skrajšan delovni čas / invalidnino? To uredim pri osebnem zdravniku?
Najlepša hvala za odgovor!
Default avatar
V primeru izgube obeh jajčnikov in maternice je pri vas nastala telesna okvara v višini 60 %, ker ste stari pod 45 let. Pravico do invalidnine boste uveljavljali preko osebnega zdravnika. Ta bo izpolnil poseben obrazec za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja in ga posredoval Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Sočasno predlagam, da se z istim obrazcem uvede tudi sam postopek za ugotavljanje invalidnosti, v kolikor je vaše zdravljenje zaključeno. Skrajšan delovni čas in delna invalidska pokojnina vam bo pripadala v kolikor bo ugotovljena vsaj invalidnost tretje kategorije in niste več zmožni za delo s polnim delovnim časom z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije.

Lep pozdrav
Default avatar
Zaradi suspektnega tumorja na ovariju so mi odstranili oba jajčnika, maternico in bezgavke. Potrebna je bila postoperativna kemoterapija. Stara sem 52 let in me zanima, če se mi prizna določen procent invalidnine .

Lep pozdrav
Default avatar
Stara sem 32let zaradi karcinoma so mi odstranili maternico sedaj imam obsevanja.....kolikšna procentna invalidnost me pripada.....hvala za vaš odg
Default avatar
Ampuntacija obeh jajčnikov in maternice predstavlja pri ženskah nad 45 let telesno okvaro v višini 40 % ( poglavjeX.,B točka 12a Seznama telesnih okvar) . Navedeno, v skladu s 144 členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pomeni, da nimate pravice do invalidnine za telesno okvaro, razen, če ne gre pri odstranitvi za posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, kjer zadošča 30% telesna okvara. V primeru bolezni oz. poškodbe izven dela mora znašati odstotek telesne okvare najmanj 50%, izpolnjeni pa morajo biti še ostali pogoji ( zavarovanje v času poškodbe in gostota pokojninske dobe).
Lep pozdrav
Default avatar
Izguba maternice, brez odstranitve obeh jajčnikov ali izgube funkcije obeh jajčnikov zaradi obsevanja( kar se šteje isto kot izguba), ne predstavlja telesne okvare po veljavnem seznamu telesnih okvar, tako, da vam invalidnina ne pripada.
V kolikor so vam odstranili maternico in oba jajčnika ali sta zaradi obsevanja jajčnika izgubila funkcijo pa to predstavlja , glede na vaša leta, telesno okvaro v višini 60 odstotkov. V tem primeru se obrnite na vašega lečečrga zdravnika, da začne postopek pri ZPIZ za uveljavljanje pravice do invalidnine za telesno okvaro.
Default avatar
Spoštovani!

Stara sem 49 let. Odstranili so mi jajčnik, jajcevod..
Ali sem opravičena do delne invalidnine in koliko ČE?

Hvala za odg.
Default avatar
Glede na vašo starost in če so vam odstanili oba jajčnika in maternico je nastala 40% TO, kar pa pomeni, da vam invalidnina ne pripada.
Lep pozdrav.
Default avatar
Pri 32 letih pomeni lani sem imela poseg in sicer Laparotomia see pfannenstiel, Radikalen Werheim brez andeksov in Obsežna obojestranska pelvična limfadenektomija in sicer zaradi diagnoze invazivni skvamozni karcinom velikocelični tip.........Zanima me ali me pripada kakšen odstotek invalidnosti hvala za odgovor
Default avatar
Spoštovani

Zaradi rakastega tumorja na debelem črevesju ki se je širil so mi odstranili maternico, jajčnike, zašili mehur, imam začasno stomo na debelem črevesju. Stara sem 43 let. Mi pripada invalidnina?
Hvala za odgovor.
Default avatar
Spoštovani,

že zgolj Ampuntacija obeh jajčnikov in maternice predstavlja pri ženskah do 45 let starosti predstavlja telesno okvaro v višini 60 % ( poglavjeX.,B točka 12a Seznama telesnih okvar). V primeru izgube obeh jajčnikov in maternice je pri vas nastala telesna okvara v višini 60 %, ker ste stari pod 45 let. Pravico do invalidnine boste uveljavljali preko osebnega zdravnika. Ta bo izpolnil poseben obrazec za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja in ga posredoval Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje

lp

Jaka Cepec
Default avatar
Pozdravljeni
Stara sem 47 let ,maja 2011 so mi odstranili desni jajčnik okoli katerega je bila ovita cista.Pri inciziji za razširitev rane za ekstrakcijo ,je prišlo do krvavitve v trebušni steni,ob tem se je razvilo šokovno stanje,ki se kasneje popravi.
Oktobra istega leta sem dobila pooperativno kilo.ki so mi jo odstranili februarja 2012.
Marca istega leta sem bila zaradi močnih krvavitev sprejeta v bolnico,na opazovanje,naslednji dan so mi naredili čiščenje maternice,nato sem bila odpuščena domov.Ker krvavitev ni prenehala,so me 19.3,2012,ponovno sprejeli v bolnico,kjer so mi 22.3.2012 odstranili maternico,preostali jajčnik in materični vrat.
28.3.2012 sem bila odpuščena domov.
Zposlena sem kot prodajaka,kjer je ogromno fizičnega dela.
Zanima me,ali mi pripada rehabilitacija v zdravilišču¨?
Hvala
Lp
Žanet
Default avatar
Gospa Žanet,

Pravica do zdraviliškega zdravljenja je opredeljena v 45.členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovane osebe so lahko upravičene do zdraviliškega zdravljenja na osnovi predloga osebnega ali zdravnika specialista v primerih, ko je z zdravljenjem v naravnem zdravilišču pričakovati:
• bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas
• povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti
• preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja za daljši čas
• zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.
Zdraviliško zdravljenje traja praviloma 14 dni in se izvaja v določenem trajanju brez prekinitev. Izjemoma sme imenovani zdravnik na predlog zdraviliškega zdravnika zdraviliško zdravljenje podaljšati do 28 dni, če je s tem pričakovati občutno boljši uspeh rehabilitacije.
Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdraviliškega zdravljenja iste bolezni oziroma enakega stanja enkrat na dve leti in ima v okviru tega zdravljenja pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi imenovani zdravnik v skladu s posebej dogovorjenimi standardi za posamezna bolezenska stanja.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec