Kardiologija

Odgovarjajo: Andraž Cerar, dr. med., spec. kardiologije in vaskularne medicine

VABILO NA : Seminar managementa v športu 15.5.2010

Default avatar
Vabilo na seminar managementa v športu.

»Kakovostno znanje o zdravem življenskem slogu
– osnova za organizacijo kakovostnih vadbenih programov«
Upravljanje športa za vse za zdravje
Strokovni seminar je namenjen amaterskim in poklicnim strokovnim delavcem na
področju športne rekreacije in strokovnim delavcem na področju zdravstvene stroke.
Predstavili bomo nove praktične prijeme, strategije in primere dobre prakse s
področja upravljanja, vodenja in trženja športnih programov, ki so namenjeni krepitvi
in ohranjanju zdravja. Udeležence bomo seznanili s teoretičnim znanjem in z
aktualnim novostmi v praksi v športnih društvih.
Datum in kraj seminarja
15.5.2010, Ljubljana
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, GALERIJA V PRITLIČJU ZAVAROVALNICE TRIGLAV,
Verovškova 60 b, Ljubljana
Partnerji seminarja :
Prijava:
PRILOŽENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV:
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE, KOPRSKA 94 A,
1000 LJUBLJANA
FAKS: 01-42-32-143
[email protected] DO 13.5.2010.
KOTIZACIJO V VIŠINI 36 EVROV (VKLJUČNO Z DDV) NAKAŽITE NA NA TR NOVA
LJUBLJANSKA BANKA 02222-0017959410 s pripisom
»Za 13. seminar«.
RAČUN PREJMETE NA SEMINARJU OZIROMA, KO PREJMEMO OBVESTILO O PLAČILU
KOTIZACIJE. ZA PODROBNOSTI POKLIČITE: 01 42 32 142
Udležba je priporočljiva za vse koordinatorje
MREŽE PROJEKTA »ZDRAVO DRUŠTVO 2010«,
ki so oproščeni kotizacije.
Urnik seminarja:
8.30 – 9.00 Registracija in jutranja kava
9.00 – 9.15 Uvod
9.15. – 10.15 Predavanje 1.: Življenjski slog
10.15 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.30 Predavanje 2. in delavnica : Pomen »Tečaja oživljanja in uporabe defibilatorja«
12.30. – 14.00 Zdrava malica
14. 00 – 14.30 Predavanje 3.: Primer dobre prakse: HEPA programi
14.30. – 15.00 Predavanje 4.: Primer dobre prakse: Baterija testov telesne pripravljenost
15.00 – 15.30 Delavnica na temo »Kakovostni vadbeni programi v špornih društvih«
Program v nadaljevanju.
Udeleženec programa pridobi 15 točk, ki jih lahko uveljavlja pri pridobitvi dvoletne licence za
opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije ( Licenco pridobi, ko ima
pridobljen naziv vaditelj in zbere več kot petdeset točk ali trener športne rekreacije in zbere 60 točk.
Podlaga za dodelitev točk: SISTEM LICENCIRANJA ŠUS, Preglednica, ki določa število točk, ki jih
strokovni delavec lahko pridobi in jih uveljavlja za pridobitev licence,program: sodelovanje v
programih akademije športa za vse Športne unije Slovenije: Udeležba na vsakoletnem seminarju
menedžmenta v športu za vse-15 točk).
»Kakovostno znanje o zdravem življenskem slogu – osnova za
organizacijo kakovostnih vadbenih programov«
Predavanja in delavnice
»Življenski slog«
1.1. Gibanje – pot do zdravja
1.2. Manj kilogramov – več zdravja
1.3. Brez cigaret in alkohola
1.4. Proč s stresom
Predavanja izvaja: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Pomen »Tečaja oživljanja in uporabe defibilatorja« in
delavnica
Teoretična predstavitev in praktični prikaz.
Predavanja izvaja: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Primer dobre prakse
»HEPA programi«: projekti na Hrvaškem
Predavanje izvaja: Dr. Snežana Beri, predsednica Hrvaškega rekreativnega društva
Medveščak
Primer dobre prakse
»UKK sklop testov za oceno z zdravjem povezane telesne
pripravljenosti za osebe srednjih let (od 20 do 64 let) »
Predavanje izvaja : Miroljub Jakovljevič, Zdravstvena Fakulteta
Tema za delavnico:
»Kakovostni vadbeni programi v špornih društvih:
Perspektive in dileme«
Interaktivno delavnico vodi: Športna Unija Slovenije
Lep pozdrav!

prim. Boris Cibic, dr. med.
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
www.zasrce.si

Moderatorji

Andraž Cerar , dr. med., spec. kardiologije in vaskularne medicine
ACerar