Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

PRITOŽBA

Default avatar

[email protected]

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri centru za socialno delo, ki je to odločbo izdal.

Mi lahko poveste, kam naj pošljem pisno pritožbo- na ministrstvo ali na CSD???
Default avatar

helenap

Pritožbo se vloži na CSD, ki je izdal odločbo.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc