Urologija

rak prostate

Default avatar

potepinka**

Lepo pozdravljeni!

Oče (70,5 let) je bil decembra na nekoliko širšem pregledu - UZ organov, krvne preiskave, EKG... Pri tem so mu ugotovili nekoliko povečano prostato in povišan PSU (5,5 in 5,64). Razmerje med prostim in celotnim PSU je 0,15. Napoten je bil na biopsijo, ki je bila opravljena 25.2. V petek je dobil telefonski odgovor, da ima raka na prostati in je konec meseca naročen pri urologu - telefonsko mu je bila svetovana operacija. Težav pri uriniranju in bolečin nima.

Ostali rezultati krvi in UZ so bili bp.

Ker je do konca meseca se kar nekaj časa, me zanima, če se na osnovi teh podatkov da postaviti vsaj približna prognoza kaj ga čaka oz. v kateri stopnji je rak. Nekje na netu sem zasledila podatek, da ne operirajo ljudi starejših od 70 let. Ali to drži.

Hvala za odgovore.
Default avatar

tineh

Spoštovani!
Pravega odgovora na vaše vprašanje medicina še ne pozna. Obstajajo različna mnenja, različni pristopi, nekaj od tega bom napisal - upam da ne bom prispeval zgolj k dodatni zmedi.

Glede starostne meje za radikalno prostatektomijo - torej operacijo, katere cilj je odstraniti prostato in semenske mešičke ter tako odstraniti raka v celoti: velja, da je operacija smiselna, če je pričakovano preživetje bolnika več kot 10 let. Če je pričakovano preživetje krajše (naprimer bolnik po več infarktih, s hudo sladkorno boleznijo, star 95 let in podobno - tak bo zaradi odpovedovanja srca, starosti in podobnega umrl prej, kot bi prišlo do smrti zaradi napredovanja raka). Torej bo umrl z, ne zaradi raka prostate. Raziskave so pokazale, da se v povprečju pokaže izboljšano preživetje pri operiranih v primerjavi s hormonsko zdravljenimi po 10 letih.
V Sloveniji (po tablicah preživetja za leto 2004) je pričakovana življenska doba za moške v starosti 71 let 10,9 let. Po metodi ameriškega združenja za smernice glede raka (NCCN), je potrebno upoštevati še posameznikovo kondicijo glede na vrstnike iste starosti. Če je v zgornji četrtini po sposobnostih, pričakovanemu preživetju dodate polovico, če je v spodnji četrtini po kondiciji in zdravju glede na vrstnike istih let, pa polovico pričakovanega preživetja odvzamete. Če torej upoštevamo, da je povprečno zdrav in ima torej pričakovano preživetje več kot 10 let, je operacija glede na njegovo starost eden od načinov zdravljenja, ki pridejo v poštev.

Starost pa ni edino merilo pri odločanju za način zdravljenja raka prostate. Načini so, poleg operacije, še obsevanje (zunanje ali notranje), hormonsko zdravljenje ali pa samo nadzorovano opazovanje, kar pomeni, da imamo rak v zelo začetni fazi in odložimo zdravljenje (in s tem stranske učinke zdravljenja) v prihodnost, ko (če) bo se izkazalo, da se breme raka veča in je ukrepanje potrebno.

Problem hormonskega zdravljenja samega je, da zadrži napredovanje raka zgolj za omejeno obdobje - rak čez čas (eno do deset let) napreduje kljub hormonskemu zdravljenju. Kdaj bo napredoval, ne moremo napovedati. Hormonsko zdravljenje ima tudi stranske učinke na kardiovaskularni sistem, povzroča navale vročine, lahko boleče prsi pri moškem...

Obsevanje se navadno vsaj leto dni kombinira s hormonskim zdravljenjem. Moje razmišljanje o obsevanju je subjektivno, saj sam operiram. Slabost obsevanja vidim v tem, da rakavo tkivo ostaja v organizmu. Ali je v celoti uničeno ali ne pa ne moremo zagotovo vedeti. Če je rak zgolj na začetku, nizki Gleason, je obsevanje vsekakor lahko enakovredno operaciji po dosedanjih raziskavah. Za obsevanje se pogosto odločamo tudi, če je rak visoko rizičen, naprimer Gleason 8 in ni verjetno, da bi z operacijo raka povsem odstranili. Velika prednost obsevanja je, da stranski učinki (ki so nekoliko drugačni kot po operaciji), nastajajo bolj počasi, morda je v nekem smislu manj agresivno do bolnika med samim trajanjem zdravljenja.

Cilj operacije je odstranitev raka v celoti. Operacija z narkozo predstavlja svoj rizik. Po operaciji je pričakovati večje ali manjše težave z uhajanjem urina (nekateri rabijo vložek samo za zaščito ob kašljanju, nekaj odstotkov pa, ne glede na to, kdo ga bo operiral, lahko postane inkontinentnih - torej mu urin po operaciji hudo uhaja). Preko in ob prostati gredo živci za penis - ti se poškodujejo pri operaciji in erekcija je pri večini bolnikov po operaciji najmanj močno prizadeta, čeprav to ni nujno pri vseh in se da pomagati z raznimi pripomočki. Operacija torej vsaj delno "napravi invalida" takoj. Prednost pa je, da je lahko rak v celoti odstranjen - torej bolnik ozdravljen. Če ostane rak na mestu samem po operaciji, ga lahko še dodatno obsevamo, obratno (torej operacija po obsevanju) pa ne delamo. Smisel operacije je tudi, da karseda odložimo v prihodnost ali se sploh izognemo potrebi po hormonskem zdravljenju (kar najpogosteje pomeni kemični ali kirurški kastraciji) z vsemi njegovimi stranskimi učinki.

Za odločitev o načinu zdravljenja je treba oceniti, v kakšnem stadiju je rak - kako hud je rak. Pri raku prostate je razen podatkov, ki ste jih že navedli, ključno vedeti še, kakšna je bila ocena raka po Gleasonu - diferenciacija raka in po možnosti v vašem primeru še, koliko vzorcev je bilo odvzetih in koliko od teh je bilo pozitivnih ter za vsakega pozitivnega, kakšna je bila ocena po Gleasonu. Dobro bi bilo vedeti še, kakšen je bil izvid rektalnega pregleda - ali je urolog zatipal tršo, sumljivo prostato ali ne. Na osnovi teh podatkov je mogoče približno napovedati agresivnost bolezni. Ta podatek pa je ključen pri odločanju o načinu zdravljenja.

Če boste vprašali več urologov (ko boste imeli podatek o Gleasonu in številu pozitivnih stebričkov), boste gotovo dobili različna mnenja. Moje zelo subjektivno mnenje, ki ga zastopam trenutno - v letu 2009 (ni nujno, da bom enako svetoval čez nekaj let ali da sem enako razmišljal pred nekaj leti) je:
- Samo hormonsko zdravljenje ni dovolj. Če se odločite za zdravljenje je smiseln je eden od načinov delovanja na izvor raka (na prostato), najsibo obsevanje ali operacija.
- Če je zgolj en vzorec pozitiven, odvzetih pa vsaj 12, Gleason 6, razmišljajte tudi o obsevanju.
- Če je Gleason 7 ali celo več, se vsekakor odločite za zdravljenje z vsem, kar vam lahko ponudimo, torej najprej operacija z odstranitvijo okolnih bezgavk in nato verjetno še kaj, saj bi v takem primeru šlo za raka, ki bi najverjetneje stregel po življenju.

Pomembna je tudi psihološka plat. Nekomu bistveno poslabša kvaliteto življenja občutek, da se vsako jutro zbudi "z rakom v sebi". Operacija lahko psihološko pomeni "odstranitev" raka. Čeprav pri raku nikoli ne moremo dokončno vedeti, ali je nekaj rakavih celic še v kostnem mozgu in ali ter kdaj se bodo začele razmnoževati...
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka **

hvala za obširen odgovor. Iz izvidov, ki jih ima doma (in mi jih je narekoval po telefonu) lahko razberem pe, da je bila ugotovljena povečana prostata cca 30 g in je otipati tršo suspektno konsistenco desno apinalno. Vzeto je bilo 10 vzorcev - rezultati biposije pa so bili poslani splošnemu zdravniku in jih še ni dvignil - o tem vas obvestim kasneje. UZ sečil je OK.

Hvala in Lp.
Default avatar

potepinka**

Od odvzetih 10 vzorcev jih je 7 pozitivnih.

Napisano je sledeče:

1., 2. 5. 6. 7. 8. in 10 - tubulni invazivni zmerno diferenciran adenokarcinom prostate po Gleasonu vrednost 8 (4.4).

1., 2. 5. 8. in 10 je živec obraščen s tumorsko rastjo.

Pri prvem vzorcu (pa tudi pri ostalih pozitivnih) je napisano: blago kronično vnetje. Fibroza, ki razmika osnovno gradnjo. Blago brazgotinjenje razpredelitev gradnje. Blaga atrofija. Tubulni adenokarcinom. Srednja diferenciacija. Stopnja po Gleasonu 4. Stopnja po Gleasonu 4 (napisano je 2x). Tumorska rast ob živcu.

Vzorec 3 ima napisano blago kronično vnetje.

V nadaljevanju je napisano še Gradus 4 secundum Gleason infiltrato.

Svetujejo radikalno prostatektomijo v eni od slovenskih urologij.

Ali lahko iz vseh teh podatkov poveste približen potek zdravljenja in v kakšni stopnji je bil rak odkrit?

Hvala za odgovor.
Default avatar

tineh

Če sprašujete, kaj pomeni Gleason 8 v 7/10 stebričkih je odgovor: nič dobrega, precej hudo. Kljub temu, da naj bi bil izhodiščni PSA nizek (pod 10). Če res ni jemal kakšnih zdravil za prostato (Prostide, Avodart, Finpros), tako da je izhodiščni PSA res 5,6, je po Kattanovem predoperativnem nomogramu možnost, da bo 5 let po operaciji brez napredovanja bolezni približno 70%, vendar pa ta nomogram ne upošteva števila pozitivnih stebričkov, ki je pri njem zelo visoko.

Sam bi predlagal operacijo - radikalno prostatektomijo z limfadenektomijo, čeprav marsikdo od kolegov pri tako slabem izvidu te operacije ne bi priporočil. Vsaj 50% možnosti je namreč, da operacija raka ne bo ozdravila. Morda bi bila do operacije smislena uporaba antiandrogena, da v času čakanja na operacijo bolezen ne bi bistveno napredovala. Glede na izvid operacije in vrednost PSA 3 mesece po operaciji pa bo sledil razmislek o doživljenski hormonski terapiji in morda še dodatnem obsevanju.

Vsekakor se pri takem izvidu mora začeti zdraviti. Pomembno je tudi, da si njegovi moški krvni sorodniki dajo določiti PSA v starosti 50 let in nato redno letno, saj je pri raku prostate pomembna komponenta dednost in je važno odkriti bolezen v zgodnejši fazi.
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka**

Do sedaj ni jemal nobenih zdravil za prostato. Na pregled pri urologu je naročen 31.3. Ali je potrebno ukrepati že pred tem pregledom?
Default avatar

Freya07

Spoštovani,
možu so na pregledu odkrili povišan PSA 7,7, zato so ga napotili na dodatne preiskave. UZ je bi v redu, po opravljani biopsiji so bili od 6 odvzetih vzorcev 4 pozitivni (1.,3.,4., in 6.) po Gleasonu 8(3,5). Vzorec levo bazalno je imel 3+5, srednje diferenciran. V ostalih vzorcih pretežno dobra diferenciacija.Prostata je bila dobro omejena, zato svetujejo radikalni operativni poseg. Seznanili so ga z morebitnimi posledicami operacije. Dobil je napotnico za sken skleleta. pri prvem vzorcu so ugotovili (3+3) - tumorska rast ob živcu. Prebrali smo veliko o tem, vendar vas vljudno prosimo za pojasnilo izvida, da bomo lažje razumeli. Ali je pomembno, da do operacije pride čim prej?
Najlepša hvala za odgovor!
Default avatar

tineh

Čas od diagnoze do radikalne prostatektomije po današnjem vedenju ni tako zelo kritičen kot pri številnih drugih rakih (na primer raku mehurja). Vsaj 8 tednov po biopsiji je potrebno počakati, da se zacelijo rane od biopsije. V ustanovi, kjer delam, je čakalna doba za operacijo približno 3 mesece, na scintigrafijo kosti pa navadno tudi. V primeru visokorizičnega raka, kar Gleason 8 vsekakor je, je možno v času čakanja na operacijo zaustaviti napredovanje raka z zdravili. Čeprav je problem zdravil v tem, da raka zaenkrat ne morejo ozdraviti, ga vsaj na začetku, nekaj mesecev, uspešno zadržijo. V primeru Gleasona 8 bi torej svetoval antiandrogen v tabletah za čas do operacije. Zdi se mi zelo dobro, da so vam svetovali operacijo na tak izvid biopsije. Marsikje bi imeli pomisleke, da je za operacijo že prepozno. Operacija (v smislu RRP) najverjetneje odpade tudi, če bi scintigrafija kosti pokazala že prisotne zasevke. Vendar verjamem, da le-teh ne bo - v takem primeru je operacija smiselna in na mestu, ne glede na to, ali bo opravljena v enem ali treh mesecih.
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

tineh

Še odgovor za "potepinko": V dveh tednih se najbrž ne bo, glede na vrednost PSA pod 6, kaj spremenilo. Poskrbite lahko, da bo v dobri fizični kondiciji, morda lahko pridobite mnenje internista, pulmologa o sposobnosti za operativni poseg (saj je star 70 let). Pridobite lahko morda še kakšno drugo mnenje, tako da boste nato vedeli, kaj želite in bo postopek stekel hitreje. Če bo operiran, bo verjetno še pred poletjem (odvisno od tega, v kateri bolnišnici bo to), najverjetneje bo ta čas že jemal zdravila.
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

ornitugalum

Spoštovani gospod doktor!
Prosila bi vas za nekaj pojasnil glede izvida, ki se glasi na mojega očeta.
Oče je star 71 let, glede na leta se je čisto iz preventivnega vzroka in brez kakršnih koli težav odločil za preventivni pregled pri urologu.
PSA je bil 16.1.09 4,77 na kontrolnem pregledu 12 mseca 09 pa 4,8.
dobil je terapijo Omnic Ocas 1 tableto zjutraj ter dieto in napotnico za TRUZ vodeno punkcijo.
Punkcijo sva opravila in dobila tudi izvid, zato bi vas lepo prosila če mi lahko kaj več poveste o tem izvidu.
Moram sicer povedati, da je v dobri telesni kondiciji, da je sicer sladkorni bolnik z saldkorjem okoli 7 za kar prejema tudi terapijo. Pred 6 leti ga je možganska kap zaradi česar je tudi oslepel, ker je strdek zajel eno oko na drugega pa je slep že od rojstva. Zaradi slabega vida in tega da je sedaj precej odvisen od drugih, je sedaj tudi precej živčen ,če prav tega na zunaj ne pokaže, zato sem mu tudi izvid punkcije prebrala bolj površno in nisem povedala prave diagnoze.
Bojim se, da bi ga zaradi živcev še enkrat zadela kap- upam da me razumete.
Histološki izvid biopsije prostate:
Mnenje: V 4 je adenokarcinom prostate, po Gleasonu vrednosti 3+3=6, ki zajema stebriček baza levo.
Diagnoza: Ca prostate(GS3+3=6 BX1/6)

Vzetih je bilo 10 vzorcev.
PSA - 4,8 vol.21ccm.
1. prostata hiperplazija, blago enostavno kronično vnetje
2. prostata --"--
3 prostata hiperplazija
4.prostata tubulni adenokarcinom,stopnja po gleasonu3 stopnja po gleasonu 3
5.prostata hiperplazija
6.prostata hipreplazija

Naprošam Vas, če mi lahko vsaj okvirno poveste kaj to pomeni, malo sem že brskala po spletnih straneh pa si teh seštevkov ne znam glih dobro razložit ali je to slabo ali če lahko rečemo temu dobro.
Da se vsaj malo jaz prej psihično pripravim predno imava urologa in da poizkušam tudi njega malo psihično pripraviti, če pa je stvar bolj slaba pa bi želela, da on tega ne ve in bi potem se probala tudi z njegovim zdravnikom pogovorit da mu tega ne pove, ker me je res strah posledic kako bo to sprejel.

S spoštovanjem
Default avatar

tineh

Spoštovani!

Iz vašega obsežnega pisma povzemam, da je bil pozitiven 1 od 10 vzorcev, Gleason 6, PSA 4.8. Če je tako, gre najverjetneje za dokaj začetno obliko bolezni. Vseeno je najbrž smiselno zdravljenje. Predlagam razmislek o obsevanju. Seveda sta mogoča tudi operacija ali samo hormonsko zdravljenje. Verjamem, da je samo hormonsko zdravljenje, ki je sicer mogoče, morda celo intermitentno, to pomeni, da jemlje zdravila nekaj časa, prekine in ko PSA naraste spet začne, premalo (sploh če je bilo pozitivnih več stebričkov).
Glede vprašanja- povedati ali ne. Predvsem je treba povedati, da je rak prostate v takem stadiju, kronična bolezen. Ali bi mu povedali, da ima sladkorno in mora jemati zdravila?
Tudi - kako pa mu boste povedali, da gre npr. na onkološki inštitut? Saj vendar ve, da tam zdravijo raka. Samo raki so med seboj zelo različni in ta, o katerem govorimo je zaenkrat najverjetneje še zelo na začetku, zelo blag. Če se odločite za zdravljenje samo z zdravili, bi sicer najbrž nekaj časa lahko prikrivali, vendar imajo zdravil tudi stranske učinke. Kaj boste pa takrat rekli?
Če kaže, da je njegovo pričakovano preživetje več kot 10 let, vsekakor menim, da je razen hormonskega smiselno še dodatno zdravljenje, seveda po posvetu z onkologom. Varianta pa so seveda samo zdravila. Najbrž bi tudi sam moral o tem razmisliti in odločiti. Če pa za to (odločanje) ni sposoben, pa pride najbrž v poštev zgolj zdravljenje z zdravili.

Če je torej 1/10 poz Gl 6, verjetno intermitentno zdravila, če pa Bx 4/10 Gl 6 pa morda zraven še obsevanje.

Lepo pozdravljeni
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka**

Glede na zgoraj opisano, se vam ponovno javlajam. Oče je bil konec junija laparoskopsko operiran. Po operaciji se počuti dobro. Vložek uporablja zgolj za varnost, če mu slučajno kaka kapljica uide. Sicer hodi na WC normalno. Kirurg je po operaciji povedal, da stanje ni bilo najlepše a da je vse izrezal. Po pregledu odvzetega materiala je bil rak ocenjen na gleason 7, stopnja pa 3b (točne oznake ne vem, ker pišem na pamet po spominu), bezgavke pa so bile vse negativne. En mesec po operaciji je bil na kontroli in mu je bila odvzeta kri. PSA je bil 0,02 - rezultate je prejel prejšnji teden zaradi dopustov. V navodilu piše naj gre na pregled k svojemu urologu čez 3 mesece. Ali je to dovolj in ali bi iz teh podatkov lahko ocenili uspeh operacije. Pri kateri vrednosti PSA postane "kritičen"? Hvala in lep pozdrav.
Default avatar

tineh

Spoštovani!

Po TNM klasifikaciji T3b pomeni, da je bilo raka najti v predelu semenskih vezikul. (če je patolog uporabil klasifikacijo iz leta 2002, obstajajo pa tudi druge in lahko 3b pomeni kaj drugega). To načeloma štejemo kot zelo slabo znamenje, čeprav so novejše raziskave pokazale, da temu ni nujno tako - v približno 30% primerov, ko se raka najde v semenskih vezikulah, se bolezen vseeno ni obnašala zelo slabo.

Sprašujete, pri kateri vrednosti PSA po radikalni prostatektomiji postane "kritičen". To ni splošno sprejeto. Pomembno je, kako se PSA spreminja - ali raste ali pa upada. Načeloma štejemo kot mejno vrednost po radikalni operaciji 0,2. Nekateri za mejno vrednost upoštevajo 0,3, največ 0,4. Pri vas se zdi, da je bila 10x nižja (0,02) - to je, glede na 3b in Gleason 7 zelo dobro (seveda če ne jemlje kakšnih hormonskih zdravil, npr. bikalutamida...).

Predlagam spremljanje PSA na 3 mesece - če bi PSA 2x zapored izmerili več kot 0,2 predlagam, da se poskusi doseči, da mu napravijo še lokalno obsevanje (glede na 3b bi lahko utemeljevali, da bi lahko šlo tudi za lokalno napredovalo bolezen). Za lokalno obsevanje prostatične lože (mesta, kjer je bila prostata), štejemo, da je prepozno, če PSA naraste nad 1.5 (do začetka obsevanja). Takrat smatramo, da je bolezen že razširjena. Obstaja pa upanje (in realna možnost), da PSA ne bo pomembno rasel - da bo ostal pod 0,2. Držim pesti!

Lepo pozdravljeni!
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka**

najlepša hvala za odgovor in spodbudne besede. klasifikacija je prava tako kot ste vi predvideli. pri bezgavkah - je pisalo 9/0 in 11/0 da so vse negativne.

hormonskih tablet ne jemlje oz. jih ni jemal niti v času od odkritja do operacije.

čez 3 mesece ima pregled pri svojem urologu in tudi kontrolo PSA.

še enkrat hvala
Default avatar

potepinka**

spoštovani!

samo še eno vprašanje. Ali aspirin, ki ga mora jemati zaradi redčenja krvi resnično nekoliko zabriše PSa - nekje sem to zasledila.

Hvala.
Default avatar

tineh

Spoštovani!

Ne - po mojem mnenju aspirin napravi PSA celo "bolj realen" - zmanjša namreč vnetje, ki je pogosto vzrok za "lažno" povišanje PSA. Tako je pred prvo odločitvijo za biopsijo (če je na primer PSA 3.5 ali 4) morda smiselno jemati aspirin in če PSA ne upade pod 3, potem je to morda znak, da vzrok povišanega PSA ni vnetje, temveč lahko rak in se potem lažje odloči za biopsijo. Seveda se aspirina ne sme jemati 7 dni pred biopsijo (tveganje krvavitve).
Sicer pa je dandanes nizek odmerek aspirina splošno sprejeto zdravilo za primarno in sekundarno preventivo kardiovaskularnih obolenj (in še česa drugega) ter je kot tak vsekakor (če ga le organizem prenaša) koristna stvar.

Glede stanja po radikalni prostatektomiji pa ne vem in ne verjamem, da bi aspirin kakorkoli vplival na meritev PSA.

Lepo pozdravljeni!
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka**

Pozdravljeni ponovno!

Kot je opisano zgoraj je bil junija 2010 oče operiran zaradi raka prostate. Po enem mesecu (avgust 2010) je bil kontrolni PSA 0,02, februarja 2011 je bil ponovno 0,02, včeraj (11,5 meseca po operaciji) pa je dobil rezultate pa je PSA 0,05. Skok v zadnjih treh mesecih se mi zdi kar velik. Počutje je OK.

Vem, da je nemogoče predvidevati potek za naprej, a me zanima, če je še vedno potrebno preverjati PSA na 3 mesece in potem ukrepati, če 2x zaporedno PSa naraste nad 0,2 in nato začeti z obsevanjem.

Kako bi bilo že v tej fazi začeti z hormonskim zdravljenjem - do sedaj hormonskih zdravil ni jemal.

Kako bi vi ukrepali ob teh rezultatih.

Hvala lepa
Default avatar

potepinka**

naj omenim še to, da je bil izvid urina Ok, razen povečanih proteinov, kjer je bila številka 0,3 (referenčna vrednost je 0,1)
Default avatar

tineh

Spoštovani!

Samo nihanje PSA iz 0,02 na 0,05 lahko ne pomeni nič, lahko gre zgolj za nihanje. Ampak da, načeloma je v takem primeru po operaciji vsekakor priporočljivo kontrolirati PSA na vsake 3 mesece - sicer pa je za odgovor na vprašanje, kako pogosto je smiselno kontrolirati PSA, potrebno poznati vse predhodne izvide.

Tale tema je kar dolga in nisem prepričan, da poznam vse podatke za odgovor na vaše vprašanje. Ključni podatek, ki manjka, je rezultat operacije - ali je bil kakšen kirurški rob pozitiven ali ne. Če je bil - torej če je šlo za R1 resekcijo (ne R0), potem velja, da je adjuvantno obsevanje boljše od reševalnega. O reševalnem obsevanju govorimo, ko PSA naraste nad 0,2. O adjuvantnem pa govorimo takrat, ko obsevamo takoj po operaciji, pri kateri je bil pozitiven rob (začnemo npr. 6 mesecev po operaciji) in ne čakamo na dvig PSA nad 0,2.
Za nasvet bi bilo potrebno natančno prebrati celoten drobni tekst patološkega izvida (ne samo povzetek), kjer patolog natančno opiše kje in kako je bil rak v prostati (in, če je T3b, tudi v semenskih vezikulah). Možno je, da bi lahko iz izvida zaključili, da je realno pričakovati še rak v predelu ležišča prostate, tudi če bi šlo za R0 resekcijo, če bi bile ob tem zajete semenske vezikule (3b). V tem primeru bi bilo smiselno opraviti obsevanje čimprej, ne čakati na dvig PSA nad 0,2.

Glede hormonskega zdravljenja pa so mnenja zelo deljena. Proti začetku hormonskega zdravljenja sedaj govori dejstvo, da je cilj operacije ravno odmaknitev hormonskega zdravljenja čimbolj v prihodnost in tako zmanjšati stranske učinke le-tega. Proti govorijo tudi variante intermitentnega hormonskega zdravljenja. Vsako hormonsko zdravljenje je učinkovito samo omejen čas - prej ga izrabite, prej bo možnosti zmanjkalo. Z uvedbo hormonskega zdravljenja izginejo tudi vse informacije PSA-ja glede odločitve o obsevanju - PSA bo potem samo pokazatelj reakcije raka na hormonsko zdravljenje.
Za takojšnji začetek hormonskega zdravljenja pa na drugi strani govorijo nekatere raziskave, ki pokažejo minimalno daljše preživetje s takojšnjo uvedbo kompletne androgene blokade. Kadar gre za ostanek raka in visoko rizičnost, sam v izjemnem primeru res predlagam takoj nadaljevati s hormonskim zdravljenjem, seveda ob/po obsevanju. Ampak to so kompleksne odločitve, poznati je treba bolnika...

Skratka - če gre za T3b in Gleason 7 gre za visokorizični rak, zdravljenje je multimodalno. Prva stopnja, operacija, je že bila opravljena. Predlagam posvet glede nadalnjih korakov na konziliju onkološkega inštituta (konzilij za urološke rake, na torek). Morda s ciljem takojšnjega (torej adjuvantnega) obsevanja. Na konzilij pojdite skupaj z njim in tam postavite vsa vprašanja, ki jih zastavljate tukaj. Tam bodo imeli na razpolago vso dokumentacijo, prisotnih je več strokovnjakov, slišali boste lahko več mnenj. In seveda, pred konzilijem ponovno izmerite PSA, tudi če bo od prejšnje meritve poteklo manj kot 3 mesece, vseakor pa spremljajte PSA v tem primeru zaenkrat - ko se zdi, za narašča - na 3 mesece.

Lepo pozdravljeni!
Lepo pozdravljeni! Urološko svetovanje - CenterUROL
Default avatar

potepinka**

najlepša hvala za odgovor. danes je bil pri svojem urologu in ga je naročil na pregled čez 6 mesecev.

Ali je potem bolje, da greva še na svojo roko na OI mimo njegovega urologa. Robovi so bili negativni.