Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Zahodna Evropa ali zahodna Evropa

Default avatar
Kaj je pravilen zapis?

zahodna Evropa ali Zahodna Evropa

Kje v pravopisu lahko to najdem oziroma ali mi lahko nekdo na kratko ratloži, zakaj je tako?
Default avatar
Odtipkaj v slovarski del geslo zahod/Zahod.

Če misliš Zahodno Evropo kot evropski Zahod, kot skupek držav, ki predstavljalo nekaj (npr. razvitost), potem z veliko. Če misliš zahodno Evropo kot geografski položaj (npr. Anglija leži v zahodni Evropi.), pa z malo.

K.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger